Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

straggly – roztroušený

subsequent – následný

suffer – trpět

swap – vyměnit si

sway – houpat se

tap – ťukat

tear – trhat

terrify – vyděsit

tune – melodie

ultimately – konečně

unbeliveable – neuvěřitelný

undisputably – nesporně

vineyard – vinice

waterfront – nábřeží

wealth – bohatství

wig – paruka

wound – zranění

wrist – zápěstí

admire – obdivovat

anchovy – sardel

backpack – batoh

behave – chovat se

behaviour – chování

blow one’s nose – vysmrkat se

bow – poklona

cancel – zrušit

casual – neformální

cheerio – ahoj (při rozloučení)

clasp – svěřit

cleanliness – čistota

cloth – látka

cue – narážka

must – muset

entire – celý

especially – obzvláště

to behave – chovat se

to appreciate – ocenit, uznat, vážit si

even – dokonce

behaviour – chování

to make one crazy – dovést jednoho k šílenství

(pozitivně i negativně)

self-esteem – sebeúcta, hrdost

look forward to – těšit se na

presence – přítomnost

wasted – zbytečný, promarněný

to might – mohl by

to realize – uvědomit si, pochopit

to come up with – přispět s, příjit s (nápadem)

extraordinary – neobvyklý, pozoruhodný

achieve – dosáhnout

write down – zapsat si něco/někoho

calm – klidný

willpower – síla vůle

obstacle – překážka

continue – pokračovat

mind – mysl

consider – uvážit, vzít v úvahu

play into (somebody’s hands) – hrát do rukou, pomáhat nepříteli (nevědomky)

set – nastavit, stanovit

CEO – chief executive officer = výkonný ředitel

quote – citovat

revenge – pomsta, odplata

researcher – výzkumník, badatel

to appear – jevit se, zdát se

to claim – tvrdit

to watch out – dávat pozor

drunk – opilý

sober – střízlivý

study – studie

to rate – ocenit, odhadnout, klasifikovat

attractiveness – atraktivita

pictured – vyobrazený

photographed – vyfocený

On the other hand – na druhou stranu

even – dokonce

blood flow – průtok krve

blushing – červenající se

more likely – pravděpodobněji

willing – ochotný

occasionally – příležitnostně

annoy – obtěžovat

ceiling – strop

staff – personál

outline – nastínit

engagement – závazek, schůzka

showcase – vitrína, příležitost ukázat se

aspect – stanovit, zřetel, vzhled

hesitate – zaváhat, otálet

award – ocenění, diplom

average – průměr

industry – průmysl

placement – umístění

deal with – jednat o, zabývat se

delete – vyškrtnout

detention – vazba

easy-going – bezstarostný

emotional – citový

entertain – bavit

enthusiastic – nadšený

essential – nezbytný

exam – zkouška

exceed – převýšit, překročit

executive – exekutiva, výkonný

female – samice

file – pořadač

fill in – vyplnit

fill up – naplnit

forceful – mocný

full-time – na plný úvazek

fun-loving – milující legraci

gift wrap – dárkové balení

global – celosvětový

Témata, do kterých materiál patří