Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

omit, překvapit usage – používání, spotřeba gain – získat, nabýt insight – pochopení, porozumění affect – ovlivnit, postihnout relate – týkat se entertainment – zábava natural – přirozený coherent – srozumitelný, jasný complex – souhrn descriptive – popisný section – část marking – známkování purpose – záměr freshen up – oživit vzhled definately – rozhodně longevity – dlouhověkost maintain – zastávat názor secluded – nerušený expand – zvětšit possibly – možná, asi, třeba mileage – vzdálenost v mílích used – špinavý, starý, použitý, ojetý fix – opravit leak – díra, prasklina, otvor end up – skončit either or – buď...a nebo either way – tak či tak...onak either – žádný eventually – nakonec dealership – autorizovaný prodejce saleswoman – prodavačka impressive – úchvatný, impozantní, působivý affordable – cenově dostupný confused – popletený paperwork – papírování, administrativa insurance – pojištění, pojistka expect – očekávat hassle – nepříjemnost, potíž purchase – koupě experience – zážitek, zkušenost painless – bezbolestný smoothly – plynule, nepřerušovaně brand - značka, obchodní značka cut off – odříznout, uříznout contraction – stažení, smrštění flash – zablesknutí considering – vzhledem rearview – zadní pohled pull over – zastavit gather – nasbírat, shromáždit, získat approach – přistoupit, přiblížit se unfamiliar – neobeznámený, neznalý signal – dát najevo, signalizovat stammer – koktat, zadrhávat sceptically – mající pochyby pretty – dost venture – odvážit se vyslovit unfortunate – nešťastný ticket – lístek z pokutového bločku cut – ignorovat, zahlížet relieve – ulevit officer – policista, strážník let out – vydat sigh – povzdych, povzdychnutí compose – dát se dohromady shifting – řazení shifting – posunout, pohybovat se gear – rychlost dear – drahý diversify – rozšířit resign – odstoupit, rezignovat log book – lodní deník reach – dorazit well – v pořádku, zdravý well – no, tak row – veslovat across – napříč, naproti steering – řídit jug – džbán ashtray – popelník thick – hustý mist – mlha, opar square – čtverec flat – plochý, rovný brightly – jasně, zářivě loud – hlasitý, křiklavý beating – tlukot pulling – táhnout cart – povoz cheer – povzbuzovat, potěšit cheer – na zdraví lift up – zvednout run out – vyběhnout carry – nést barber – holič, pánský kadeřník snip – ustřihnout bald – holohlavý, plešatý along – podél, kolem off – pryč z povrchu meadow – louka analysis – rozbor, analýza duty – služba, povinnost judgement – soud judgement – úsudek, soudnost issue – vydání delivery – zásilka duvet – přikrývka recapture – získat, dobýt smuggle – (pro)pašovat unanimously – jednomyslně, jednotně clamp down – ostře zasáhnout trafficker – překupník defy – vzepřít se, vzdorovat approve – schválit crash out – ulehnout decent – slušný drag – něco nepříjemného envy – záv

Témata, do kterých materiál patří