Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

opportunity – příležitost already – již act – řídit se responsible – zodpovědný bend – zahnout brake – brzda control – ovládat round – okolo wheel – volant slightly – trochu stretch – táhnout se, rozprostírat se stretch – trvat bright – jasný, zářivý, pohotový, bystrý sunlight – sluneční světlo sight – vidění, uvidět sight – pamětihodnosti ahead – předem, dopředu pot – hrnec kastrol, konvice pot – marihuana, tráva resting place – místo odpočinku level – ve stejné výšce, na stejné úrovni appeared – zdát se, jevit se, vypadat worry – dělat si starosti, mít obavy come up – přistoupit, přijít for ever – věčný carry – nést careless – nedbalý, neopatrný, lehkomyslný dull – nudný, nezajímavý, jednotvárný dull – netečný, otupělý express – projevit se, ukázat se displeasure – nespokojenost fail – selhat, neuspět experience – zážitek, zkušenost uncommon – vzácný, vyjímečný endless – nekonečný vehicle – vozidlo, dopravní, prostředek horn – klakson, houkačka, siréna horny – nadržený consider – považovat, pokládat certainly – jistě, určitě though – ačkoli, i když, třebaže separate – odloučený, oddělený increase – zvýšení, stoupat beside – vedle knock – srazit, porazit knock – klepat rock – kymácet se, houpat se wildly – divoce touched – dojatý, bláznivý, pomatený cloud – mračno paintwork – nátěry, malba, lak whole – celý, veškerý powerful – silný, rychlý, výkonný reach out – natáhnout se cheerful – veselý, radostný, šťastný exactly – přesně, právě exact – přesný intend – zamýšlet pleasure – potěšení useless – k ničemu reduce – snížit straighness – přímost creature – stvoření punish – potrestat recently – nedávno politely – zdvořile complain – stěžovat si ashamed – zahanbený hid – schovat reach – dosáhnout useful – užitečný satisfied – spokojený result – výsledek might – mohl by mark – značka excitement – vzrušení brush – čistit kartáčem further – dále edge – okraj partly – částečně report – informovat brick – cihla teracce – terasa pump – pumpa previous – předchozí opportunity - příležitost

Témata, do kterých materiál patří