Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

idět fabulous – báječný fir tree – jedle fray – zlobit se, hádat se frustrate – trávit gale – vichřice gorgeous – nádherný hug – obejmout junk food – nehodnotná strava knackered – zničený lavatory – toaleta log – poleno mug – přepadnout nail-biting – kousání nehtů odd – zvláštní, výstřední paw – tlapka pay out – vyplatit se persuade – přesvědčit sticky – lepkavý surrounded – obklopený take the plunge – rozhodnout se tampers to fry – nálada na hádání tutorial – výuka, seminář, konzultace unique – jedinečný yonks ago – dávno appalling – otřesný bee – včela cave paintings – jeskynní malby disappointed – zklamaný disaster – pohroma armour – brnění by all means – samozřejmě cheat – podvádět, podvodník conquer – dobýt copper – měď corn – zrní, kukuřice affection – náklonnost, sympatie appropriate – příslušný, vhodný be up to briefly – zabývat se krátce, stručně cautious – opatrný courtship – dvoření crew – posádka cruising speed – cestovní rychlost disastrously – katastrofálně effort – úsilí flexible – pružný gauge – měřidlo ginger – zázvor junkie – feťák leaking tap – kapající kohoutek neat – upravený, úhledný passion – vášeň pop into – odskočit si possession – majetek prenuptial – předsvatební put up with – snášet response – reakce, odezva reunion – setkání, sraz saviour – spasitel small talks – nezávazná konverzace snowed under – zaplavený prací sore throat – bolavý jícen spontaneous – spontánní steadily – pravidelně swollen glands – oteklé žlázy temporary – dočasný vow – slib abound – oplývat aim – cíl air raid – nálet ambiguous – dvojmyslný appliance – zařízení banned – zakázaný chore – domácí práce conceivable – představitelný deny – popřít discourage – odradit, bránit dishwasher – myčka nádobí doubtless – bezpochyby dreaded – hrozný drown – překrýt encourage – povzbudit enthusiastic – nadšený even though – i když, přestože fear – strach force – nutit folks – lidi gadget – zařízení gaze – zírat have a nap – zdřímnout si however – nicméně inconsistent – odporující iron – žehlit jacuzzi – bublinková koupel lack – nedostatek long – toužit moody – náladový prop – rekvizita rationed – na příděl razor – holící přístroj silly – hloupý sulen – mrzutý sway – potácet se take for granted – předpokládat tidal wave – ničivá vlna tremble – chvět se tumble drier – sušička vacuum cleaner – vysavač vigorously – energicky adore – zbožňovat, uctívat award – cena betray – zradit blow – odfouknout bright – bystrý competition – soutěž contemplate – zamýšlet crakck a joke – vtipkovat crusifiction – ukřižování dreadful – strašlivý endure – trvat estate – pozemek, majetek exaggeration – přehánění fame – sláva filthy – špinavý, oplzlý

Témata, do kterých materiál patří