Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

fill up – naplnit forceful – mocný full-time – na plný úvazek fun-loving – milující legraci gift wrap – dárkové balení global – celosvětový guide – průvodce hand – podat headmaster – ředitel školy heel – pata, podpatek height – vrchol hospitable – pohostinný host – hostitel hostess – hodtitelka identify – zjistit totožnost income – příjem insult – urážka interrupt – přerušit knit – plést knitting – pletení light-hearted – veselý, lehkomyslný link – spojení, vazba, vázat look after – postarat se male – samec matter – záležitost mild – mírný, jemný modest – skromný move – stěhovat mussel – škeble nappy – plenka naughty – zlobivý, nezbedný notice board – oznamovací tabule obligation – povinnost offensive – urážlivý, útočný outgoing – společenský position – postavení promt – okamžitý, napovídat provide – poskytovat public – veřejnost punctual – přesný, dochvilný punishment – trest push – tlačit put up – poskytnout nocleh rarely – zřídka register – zapsat se reside – sídlit respectful – zdvořilý search – hledat, pátrat shake hands – potřást rukama show off – předvést se slate – tabulka sleeve – rukáv smart – uhlazený, chytrý sociable – společenský, družný sole – podrážka sophisticated – znalý světa, kultivovaný spray – postříkat, rozprášit status – postavení, status stranger – cizinec, neznalý strict – přísný stupid – hloupý suggestion – návrh suncream – krém na opalování superior – nadřízený talkative – mnohomluvený, výřečný tidy – uklizený topic – námět understanding – porozumění valuable – cenný washing – praní washing up – mytí nádobí whilst – zatímco widespread – rozšiřený wink – mrkat accomodation – ubytování arable – orný available – přístupný, k dostání avoid – vyhnout se, vyvarovat se backbone – páteř baker’s – pekařství bill – účet catch – chytit chambermaid – pokojská chilly – mrazivý, chladný confirm – potvrdit consider - považovat crossing – přechod, přejezd cuckoo – kukačka damn – zatraceně decision – rozhodnutí descent – sestup edge – okraj, břeh enquiry – poptávka, pozadavek en-suite bathroom – koupelna u ložnice exhausted – vyčerpaný exhilarated – oživlý, osvěžený felt-tip pen – fix ferry – převozní loď, trajekt flat – plochý, rovný forecast – odhad, předpověď freeway – dálnice get ready – připravit se highway - dálnice honeymoon – líbánky include – zahrnovat intention – úmysl item – položka itinerary – trasa, cestovní plán joint of meat – kus masa, kýta lace – krajka landing – přistání leaning – nakloněný lightning – blesk loaf – bochník mining – hornictví mist – mlha, opar moor – vřesoviště paint – barva (materiál) recently – nedávno recognize – poznat remind – připomenout require – požadovat shipbuilding – stavba lodí

Témata, do kterých materiál patří