Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ní contented – spokojený cruel – krutý daffodil – narcis delight – potěšení designer – návrhář detached – oddělený devote – zasvětit disaster – pohroma earn – vydělávat enthusiasm – nadšení fraction – zlomek generally – obvykle generous – štědrý gloomy – chmurný ground – půda infect – nakazit joy – radost kind – laskavý leisure – volný čas manner – chování mean – podlý mend – opravit monastery – klášter nun – jeptiška obviously – zřejmě opinien – mínění ordinary – obyčejný performance – vystoupení pitch – hřiště plumber – instalatér pole – tyč pore – hloubat possesion – vlastnictví potter – poflakovat se pray – modlit se prayer – modlitba referee – rozhodčí referee – soudce regularly – pravidelně remarkable – pozoruhodný ridiculous – směšný rude – sprostý rush – pospíchat silent – tichý silly – hloupý solitary confinement – uvěznění solitude – samota steady – stálý stuffy – dusný suburb – předměstí survey – průzkum survey – přehled tender – jemný thick – tlustý tool – nářadí traffic warden – dopravní strážník van – dodávkové auto verbosity – mnohomluvnost viewer – divák wisdom – moudrost wrinkle – vráska expression – výraz abandon – opustit ability – schopnost accidentally – náhodně amazement – úžas apart from – kromě bald – plešatý bandage – obvaz battered – vytlučený boarding school – internátní škola bookshelf – polička na knihy branch – odvětví breakdown – zhroucení breathe – dýchat bugle – trubka bury – pohřbít bustle – pobíhat sem tam charge – účtovat crowd – dav curtain – záclona deposit – záloha desperately – zoufale determined – rozhodnutý dissapoint – zklamat dispensary – lékárna distance – vzdálenost dote – zbláznit se do eventually – nakonec excavation – vykopávka exceptional – neobyčejný fable – bajka failure – selhání feature – rys fist – pěst foolish – nerozumný fortune – majetek fortune – štěstí freezing – mrazivý furious – zuřivý grief-stricken – přemožený žalem guess – hádat heal – zahojit heart failure – selhání srdce hide – schovat homesick – tesk po domově hum – bzučet incredibly – neuvěřitelně influenza – chřipka knock over – převrátit laugh – smát se lifelike – jako živý limelight – střed pozornosti mansion – sídlo marriage – svatba miserable – mizerný motorway – dálnice mysteriously - záhadně necklace – náhrdelník oak – dub outnumber – přečíslit painfully – bolestně particular – jednotlivý poison – jed polite – zdvořilý puncture – píchnutí realize – uvědomit si refuse – odmítnout reward – odměna rough – hrubý

Témata, do kterých materiál patří