Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

add up – dávat smysl, souhlasit

cheque – šek

bank book – účetní kniha

chase – pronásledovat, nahánět

deny – popřít, zavrhnout

examine – prohlédnout si

cheeky – drzý, troufalý, hubatý

odd – zvláštní, podivný

complain – stěžovat si, podat stížnost

handkerchief – kapesník

tight – těsný, přiléhavý

ordinary – obyčejný, běžný, normální

stood up – vstát, postavit se

uncertain – nejistý, nerozhodný

first – nejdříve, prvně

even more – dokonce víc

receipt – stvrzenka

continue – pokračovat, (na)dále

sorry – litovat, mrzet

smooth – hladký, jemný

packed – plný, narvaný, namačkaný

speech – řeč, mluvení, projev

fabled – proslulý, legendární, bájný

acceptable – přijatelný

advertisement – reklama, inzerát

applicant – žadatel

application žádost

apply – žádat

appreciate – být vděčný

approve – schválit

attendant – hlídač, dozorce

blanket – přikrývka

elect – volit

explorer – výzkumník

judge – soudce, soudit

violence – násilí

blast – výbuch, výstřel

gunfire – palba, střelba, střílení

insurgent – povstalec, vzbouřenec

jet – tryskové letadlo

refuge – úkryt

business card – vizitka

bring up – vychovat

cemetery – hřbitov

dismiss – propustit, zamítnout

doubtful – nejistý

eventful – rušný

exclaim – zvolat, vykřiknout

fear – strach

tear – slza

frown – zamračit se

grave – hrob

grief – žal

march – pochodovat

maternity leave – mateřská dovolená

presentiment – předtucha

integral – nedílný

prompt – okamžitý, pohotový

inappropriate – nevhodný

campus – areál univerzity

gear – výzbroj

gear – rychlost

mandatory – povinný

raging – prudký

dozen – tucet

charred – ohořelý

ruin – zničit

outcome – výsledek

background – pozadí

conversational – hovorný

achievement – dosažení, výsledek

rave – blouznit, třeštit

conduct – provádět, řídit

chauffeur – řidič, šofér

chauffeur – vozit, zavézt

emit – vydávat, vyzařovat

vary – odlišovat se

lack – nedostatek – postrádat

extent – rozsah, dosah

dejection – skleslost – deprese

dismal – neutěšený

luggage – zavazadla

dash – uhánět, spěchat

flex – kabel, šňůra

flex – natáhnout, protáhnout

frown – mračit se

gaze – zírat, civět

glance – pohlédnout

creep – děsit

glare – zlostně hledět

dumb – němý

dumb – pitomý, hloupý

yell – řvát, křičet

yawn – zívat, zívnout

trudge – vléct se

stroll – procházet se, courat se

stretch – táhnout do dáli

profit – zisk

insult - urážka

eventually - nakonec

mood swings - prudké změny nálady

just as - právě když

screwdriver - šroubovák

commute - dojíždět

proper - vhodný, pořádný

attend - zúčastnit se

amusing - zábavný

manage - zvládnout

mention - zmínit se

interestingly - překvapivě

beastly - nepříjemný

blame - obviňovat

vacation - dovolená, prázdniny

Témata, do kterých materiál patří