Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

treasure – poklad

voyage – plavba

cartoon – kreslený film

fairy tale – pohádka

amusing – zábavný

frightening – strašidelný

cross – přejít

grab – uchopit

immediately – okamžitě

noise – hluk

wave – mávat

after that – potom

especially – hlavně

fortunately – naštěstí

not any – žádný

recently – nedávno

registration – docházka

then – potom

timetable – rozvrh hodin

patient – pacient

spaceship – kosmická loď

treat – léčit

item – položka

pantry – spíž

pass – míjet

trolley – vozík

wheelchair – invalidní vozík

competition – soutěž

construction – výstavba

even – dokonce

even – dokonce

event – událost

facility – zařízení

famous – známý

not enough – ne dosti

prosperity – blahobyt

attached – přivázaný

cable car – lanovka

excitement – vzrušení

experience – zkušenost

mostly – většinou

paddleboat – loď s pedály

platform – rampa

platform - rampa

rig – plachta

sail - plachetnice

rubber – gumový

absolutely – naprosto

abuse – zneužít

accurate – přesný

achievement – úspěch

ancient – starobylý

assassinate – zavraždit

average – průměr

benedit – užitek

brief – krátký

kapsule – kabina

century – století

instead of – místo toho

comb – česat

contain – obsahovat

convenient – vhodný

corn – zrní

dare – troufat si

declare – vyhlásit

drug – lék

drug – droga

ear – klas

fail – neuspět

famine – hladomor

giant – gigantický

greed – nenasytnost

holidaymaker – rekreant

honest – čestný

humble – obyčejný

inconceivable – nepochopitelný

incredible – neuvěřitelný

independent – nezávislý

influential – vlivný

iron – železo

iron – žehlit

iron – žehlička

knowledge – znalost

leap – skok

life expentansy – průměrný věk

mankind – lidstvo

man–made – uměle vyrobený

object – předmět, namítat

obsessed – posedlý

obvious – zřejmý

oversleep – zapsat

perform – provést, vykonat

persuade – přesvědčit

phenomenom – jev

potter – hrnčíř

rat - krysa

raw – syrový

ray – paprsek

religion – náboženství

reputation – pověst

research – výzkum

rupee – rupie

salmon – losos

scientific - vědecký

silk – hedvábí

slightly – nepatrně

statement – prohlášení

stuff – materiál

surgeon – chirurg

take part in – zúčastnit se

temple – svatyně

tomb – hrob

treble – trojnásobek

try one’s best – všemožně se přičinit

unprecedented – bezpříkladný

whistle – pískat

wonder – div

worship – uctívat

accountant – účetní

anniversary – výročí

antique – starožitný

appearance – vzhled

beat – tlouci

bespectacled – obrýlený

blissful – blažený

bun – drdol

complexion – pleť

contemplation – uvažování

contented – spokojený

cruel – krutý

daffodil – narcis

delight – potěšení

designer – návrhář

detached – oddělený

devote – zasvětit

disaster – pohroma

Témata, do kterých materiál patří