Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

obber – zloděj (v bance) set off – vydat se survive – přežít treasure – poklad voyage – plavba cartoon – kreslený film fairy tale – pohádka amusing – zábavný frightening – strašidelný cross – přejít grab – uchopit immediately – okamžitě noise – hluk wave – mávat after that – potom especially – hlavně fortunately – naštěstí not any – žádný recently – nedávno registration – docházka then – potom timetable – rozvrh hodin patient – pacient spaceship – kosmická loď treat – léčit item – položka pantry – spíž pass – míjet trolley – vozík wheelchair – invalidní vozík competition – soutěž construction – výstavba even – dokonce even – dokonce event – událost facility – zařízení famous – známý not enough – ne dosti prosperity – blahobyt attached – přivázaný cable car – lanovka excitement – vzrušení experience – zkušenost mostly – většinou paddleboat – loď s pedály platform – rampa platform - rampa rig – plachta sail - plachetnice rubber – gumový absolutely – naprosto abuse – zneužít accurate – přesný achievement – úspěch ancient – starobylý assassinate – zavraždit average – průměr benedit – užitek brief – krátký kapsule – kabina century – století instead of – místo toho comb – česat contain – obsahovat convenient – vhodný corn – zrní dare – troufat si declare – vyhlásit drug – lék drug – droga ear – klas fail – neuspět famine – hladomor giant – gigantický greed – nenasytnost holidaymaker – rekreant honest – čestný humble – obyčejný inconceivable – nepochopitelný incredible – neuvěřitelný independent – nezávislý influential – vlivný iron – železo iron – žehlit iron – žehlička knowledge – znalost leap – skok life expentansy – průměrný věk mankind – lidstvo man–made – uměle vyrobený object – předmět, namítat obsessed – posedlý obvious – zřejmý oversleep – zapsat perform – provést, vykonat persuade – přesvědčit phenomenom – jev potter – hrnčíř rat - krysa raw – syrový ray – paprsek religion – náboženství reputation – pověst research – výzkum rupee – rupie salmon – losos scientific - vědecký silk – hedvábí slightly – nepatrně statement – prohlášení stuff – materiál surgeon – chirurg take part in – zúčastnit se temple – svatyně tomb – hrob treble – trojnásobek try one’s best – všemožně se přičinit unprecedented – bezpříkladný whistle – pískat wonder – div worship – uctívat accountant – účetní anniversary – výročí antique – starožitný appearance – vzhled beat – tlouci bespectacled – obrýlený blissful – blažený bun – drdol complexion – pleť contemplation – uvažová

Témata, do kterých materiál patří