Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

smooth – klidný, hladký

stormy – bouřlivý

superb – skvělý, nádherný

take place – konat se

thunder – hrom

tip – spropitné

towel – ručník

vast – obrovský

accent – přízvuk

adore – zbožňovat, uctívat

attitude – stanovisko

aware – být si vědom

backwards – zpět

bizarre – bizární

booming – prudce stoupající

charming – půvabný

comforting - povzbudivý

conclusion – závěr

confidence – důvěra

continue – pokračovat

cosmopolitan – kosmopolitní

cough – kašel, kašlat

courgette – cukina

crime – zločin

cross – kříž, křížit

disgusting – odporný, nechutný

dry-clean – chemicky čistit

enjoyable – příjemný

excite – vzrušit

fancy – zdobený

fight – zápasit, boj

focal point – střed pozornosti

get rid of – zbavit se

gravitate – být pčitahován

homecoming – návrat domů

home-grown – doma vypěstěný

hope – naděje, doufat

horrendous – hrozný, strašný

human rights – lidská práva

incorporated – zahrnující, připojený

throughout – během celého

signpost – ukazatel, směrovka

reference – zmínka

rush – spěchat, hnát

unveil – předvést, ukázat

tribal – kmenový, klanový

target – cíl, terč, vybrat si, zaměřit

secure – zajistit, obstarat

surrender – vzdát se, kapitulovat

increasingly – stále více

inferior – pořádný

influnce – vliv, ovlivnit

ingredient – přísada, složka

inquisitive – zvědavý, pátrající

inseparable – neoddělitelný, nerozlučný

untouchable – nedotknutelný, nedostižný

keen – horlivý, chtivý

legacy – odkaz, dědictví

love affair – milostný poměr

mash – mačkat

mention – zmínit se

nowadays – v této době, nyní

particularly – obzvláště

passion – vášeň

path – stezka, pěšina

preference – přednost

pulley – kladka

ration – příděl

ray of hope – paprsek naděje

rectangular – pravoúhlý

rediscover – znovu odhalit

refuse – zamítnout

rural – venkovský

serious – vážný

shrill – pronikavý

spare – šetřit

spoil – zkazit

spontaneous – přirozený, z vlastní vůle

starving – hladovění

steam – pára

supply – dodávka, zásobovat

survive – překonat, přežít

tasteful – vkusný, chutný

tasteless – bez chuti

tie – kravata

unusable – nepoužitelný

vacant – volný

wealthy – bohatý, zámožný

well-brought up girl – dobře vychovaná dívka

without doubt – bezpochybný

undoubtadly

wonder – div

funk – strach

accept – přijmout

advise – radit

afford – dovolit si, dopřát si

aim – cíl

although – ačkoli

anyway – v každém případě

focus – zaměřit se, soustředit se

summary – shrnutí, přehled

suspect – mít podezření

sort – druh

bone – kostra

occasional – příležitostný

overcoat – svrchník

cause – příčina

although – i když

almost – skoro

suppose – předpokládat

might – možná

might – mohl by

accent – přízvuk

servant – sluha

secretary – tajemník

Témata, do kterých materiál patří