Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtová třída 4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- statutární fondy slouží pro orgány PO 423, 427

- kapitálové fondy- 412,413 tvořeny z vkladů nebo darů

- ostatní fondy slouží pro financování benefitů pro z- nce

1. tvorba fondů 431/421, (423,427)

- na MD ubývá HV ve schvalovacím řízení

- na D přibývá fond tvořený ze zisku, účet vyberu podle toho, jaký fond vytvářím

2. čerpání fondu tvořeného ze zisku 421/422

Dlouhodobé bankovní úvěry

1. získání dl. bankovního úvěru 221/461

- na D vznikají závazky vůči bance

2. úrok dl. bankovního úvěru 562/461

3. splátka dl. bankovního úvěru 461/221

- musíme mít VBÚ a VzÚÚ , pokud nemáme, tak účtujeme pomocí účtu 261

Rezervy

- patří mezi cizí zdroje, protože jsou řazeny ke krytí budoucích závazků

  • zákonné rezervy- daň. uznatelné, tvoří se k DM, který se odepisuje déle než 5 let

  • ostatní rezervy- daň. neuznatelné, účetní jednotka je vytváří dle vlastního uvážení

1. tvorby rezerv 552/451

2. čerpání rezerv 451/552

- pokud by šlo o tvorbu a čerpání ostatních rezerv, tak bychom použili účty 554 a 459

Účet 491

- účet rozvahový pasivní, slouží k účtování osobních vkladů do podnikání a výběrů pro osobní potřebu

- tento účet používá pouze FO, která vede UCE

1. osobní vklad do podnikání 022/491

- na MD přibývá vkládaný majetek

- na D roste zdroj krytí majetku vytvořená individuálním podnikatelem

2. výběr hotovosti z pokladny (BÚ) pro osobní potřebu 491/211,(261)

3. VBÚ za výběr z BÚ pro osobní potřebu 261/221

- individuální podnikatel pokud vede UCE, tak dělá UCE závěrku=> účtuje o zisku nebo ztrátěa způsobech rozdělení zisku nebo úhrady ztráty

- část zisku případně celý zisk se dle rozhodnutí ind. podnikatele převádí na účet 491 a tento zisk pak slouží k uživení podnikatele

4. převod zisku na účet ind. podnikatele 431/491

- na MD ubývá zisk ve schvalovacím řízení

- na D 431 roste zdroj krytí vytvářený ind. podnikatelem

Témata, do kterých materiál patří