Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pojem vyjadřuje způsob úhrady, nikoliv způsob vzniku. Je vyústěním dlouhodobé fiskální nerovnováhy,

Má souvislost s rozpočtovým deficitem, ale veřejný dluh nemusí být součtem předchozích rozpočtových deficitů :

  • rozpočtový deficit nemusí nutně ústit do dluhu

  • existují mimorozpočtové příčiny vzniku veřejného dluhu

  • rozpočtový deficit zachycuje fin. toky procházející rozpočtem

Veřejný dluh = souhrn pohledávek ostatních ekonomických subjektů vůči státu

Čistý dluh = hrubý dluh (celkové závazky) mínus pohledávky

V praxi:

Vládní dluh – celkový dluh sektoru vládních institucí

Státní dluh – závazky státu, ale bez závazků místních rozpočtů, mimorozpočtových fondů a bez státních záruk

Důsledky veřejného dluhu:

  • rozpočtové - zvyšuje rozpočtové napětí, omezuje možnosti fiskální expanze

  • mikroekonomické - deformuje domácí portfolio – státní dluhopisy jsou velmi atraktivní a vytlačují ostatní cenné papíry z portfolií držitelů

makroekonomické - má monetární důsledky klesá důvěryhodnost země pro zahraniční investory

Možnosti řešení problému veřejného dluhu

Veřejný dluh – z dlouhodobého hlediska je to odsouvání problému do budoucnosti Snížit objem veřejného dluhu lze:

a) pasivně

● pasivní cesta je založena na pozitivním působení vnějších faktorů: např. tempo ekon. růstu dlouhodobě a vysoce převyšuje reálnou úrokovou sazbu veřejného dluhu, dojde k prominutí dluhu, jsou přijaty mimořádné dary...

b) aktivně

složitější, vyžaduje aktivní politiku vlády (ta potřebuje širokou podporu veřejnosti – obtížné, protože opatření jsou pro voliče nepopulární)

Možnosti :

splacení dluhu vč. úroků z přebytků běžného rozpočtu. – Ideální řešení, v praxi spíše nereálné.

krytí dluhu z mimořádně vypsané dávky. – Velmi nepopulární krok.

monetární řešení. – Centrální banka bývá proti, zvláště je-li v postavení nezávislé instituce.

Témata, do kterých materiál patří