Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ekonomie = společenská věda (nauka) o nejobecnějších souvislostech v hospodářském životě společnosti viděných v jejich celku a souvislostech

Veřejná ekonomie = věda o souvislostech v hospodářském životě té části NH, kterou obvykle nazýváme veřejný sektor

Ekonomie se zabývá alokací (vždy) omezených zdrojů k uspokojování (vždy) neomezených potřeb, ale i rozdělováním bohatství.

Tržní systém:

● systém založený na vzájemné směně, rozhodování subjektů vedeno cenou a individuálním zájmem

Základními pravidly musí být:

 • dodržování smluv,

 • ochrana soukromého vlastnictví,

 • volný vstup na trhy.

Tržní selhání = nedokonalosti trhu, mají různé příčiny:

 1. Mikroekonomická tržní selhání – souvisejí s efektivností systému, podstatou je deformace tržní ceny.

Výsledek:

● není produkováno maximálně možné množství statků, ● nebo nemají statky optimální strukturu,

● nebo nejsou produkovány s nejnižšími náklady.

Příčiny

● nedokonalá konkurence

 • existence veřejných statků (viz dále)

 • existence externalit

 • asymetrie informací

b) Makroekonomická tržní selhání – souvisejí s makroekonomickou stabilitou systému

c) Mimoekonomická tržní selhání – souvisejí s otázkou „spravedlivého“ rozdělování důchodů a bohatství

Giniho koeficient:

G = 2B = 1 – 2A, kde:

A - plocha pod Lorenzovou křivkou,

B - plocha mezi osou kvadrantu a Lorenzovou křivkou.

Nabývá hodnoty <0, 1>:

při hodnotě 0 není žádná nerovnost, při hodnotě 1 je absolutní nerovnost

Příčiny vládních selhání:

 • nebezpečí časového zpoždění zásahů státu,

 • důsledky státních zásahů jsou komplikované a obtížně předvídatelné,

 • vláda má omezenou moc kontroly státních zásahů,

 • ti, kteří o zásahu rozhodnou, a ti, kteří ho realizují, nejsou obvykle totožní. Navíc je nutné brát v úvahu i náklady (byrokracie je nákladná),

 • ne všichni zvolení zástupci sledují čistě veřejně prospěšné cíle.

Veřejné statky = jedna z příčin mikroekonomických tržních selhání

Klasifikace statků:

Institucionální kritérium (klasifikace statků podle politického rozhodnutí)

Statky:

 • tržní (procházejí trhem bez jakýchkoliv intervencí),

 • polotržní (procházejí trhem, intervence),

 • netržní (neprocházejí trhem).

Ekonomické kritérium (klasifikace statků podle způsobu spotřeby)

Statky:

 • soukromé,

 • veřejné (kolektivní).

Podle povahy

Veřejný sektor = souhrn vztahů a činností mezi subjekty, vždy jedním ze subjektů je stát

Je to ta část ekonomiky, která:

 • zabezpečuje veřejné statky pro obyvatelstvo mimo trh,

 • o jejíž produkci se nerozhoduje na trhu, ale veřejnou volbou,

 • je financována veřejnými financemi,

 • je řízena veřejnou správou,

 • podléhá veřejné kontrole obyvatelstva.

Faktory, ovlivňující rozsah a strukturu veřejného sektoru:

 • ekonomické (výkonnost ekonomiky),

 • historické a geopolitické (tradice solidarity, státní paternalismus),

 • demografické (růst populace, změny ve struktuře obyvatelstva),

 • kulturně náboženské (sociální cítění, charakter sociální pomoci),

 • politické (volební programy, vládní populismus).

Témata, do kterých materiál patří