Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účelnost – schopnost daného řešení zajistit zvolený cíl

Příčiny neefektivnosti ve veřejném sektoru:

  • Neznalost preferencí občanů

  • Neoprávněné zařazení projektu k realizaci v rámci veřejného sektoru

  • Alokační neefektivnost

  • Produkční neefektivnost

PPP- partnerství veřejného a soukromého sektoru, zadavatelem je veřejný subjekt, realizátorem projektu soukromý dodavatel, nebezpečí vyplývá z rozdílných zájmů soukromých a veřejných subjektů.

Přednáška č.5

A. Smith – „daňový kánon“ . všeobecnost daní – daně by měli platit všichni občané bez rozdílu původu, přesné stanovení výše daně, doby splatnosti, způsobu placení, doba výběru daní vhodná pro poplatníka, náklady na výběr daní co nejnižší – tj. co největší výnos pro stát.

Daňové principy = vyjadřují požadavky na správný daňový systém i na jednotlivé daně

  • Spravedlnost daní - Daně se považují za spravedlivé, pokud je spravedlivá daňová redistribuce bohatství, důchodů nebo spotřeby

Dva principy spravedlivého zdanění:

Princip prospěchu Daně jsou spravedlivé tehdy, když poplatník utrpí újmu, která je rovná užitku, který má tento poplatník z veřejných statků

Princip platební schopnosti – poplatníci by měli platit daně podle své platební schopnosti.

  • Efektivnost daní = požadavek, aby celkové náklady na daňový systém byly co nejnižší

A) Důchodový efekt daně: každá daň vždy snižuje důchod

B) Substituční efekt daně: vzniká jako důsledek zkreslení ceny statků – uložená daň zvyšuje cenu statku v poměru k nezdaněnému→ spotřebitel vyhledává přednostně nezdaněné statky

Náklady zdanění:

  • Administrativní náklady,

  • Nadměrné daňové břemeno

Administrativní náklady zdanění – náklady spojené s fungováním daňového systému, s tvorbou daňových zákonů

Administrativní náklady přímé – nese veřejný sektor

Administrativní náklady nepřímé – nesou sami poplatníci

Nadměrné daňové břemeno (ztráta mrtvé váhy – DWL) DWL je důsledkem substituce, kterou provádějí poplatníci, aby se vyhnuli dani. Substituce vede k odklonu od efektivní alokace, kterou zajišťuje konkurenční trh. Nadměrné daňové břemeno roste s druhou mocninou růstu daně

Vysoká elasticita poptávky → velké nadměrné břemeno daně

Daňový přesun může být-Částečný, plný, nulový, více než 100%

Velikost daňového přesunu závisí na: charakteru trhu, elasticitě nabídky a poptávky, časovém faktoru, významnosti zdaněného trhu.

Daňová politika – součást makroekonomické hospodářské politiky, praktické uplatňování zásad a daňových principů při tvorbě a fungování daňových systémů

Faktory ovlivňující daňové systémy:

  • ekonomické faktory, politické, kulturně historické, administrativně institucionální, faktor globalizace, technického pokroku.

Daňový mix - stanovení daňových zdrojů a daňové určení

Témata, do kterých materiál patří