Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Volič–medián – volič se stejným počtem voličů názorově napravo i nalevo od něj

Voliči s levicovými politickými názory- podpora stran s politickým programem řešení nezaměstnanosti a sociálních dávek, „více“ veřejných statků

Voliči s pravicovými- boje proti inflaci, podporou hospodářského růstu, podpory podnikání, nižších daní

Střední třída – spotřebovává veřejné statky a zároveň platí daně

Politicko ekonomický cyklus- Jedno z vládních selhání v hospodářské politice státu

Předpokladem: rozhodnutí voličů je ovlivněno stavem ekonomiky a vláda může zůstat u moci jen tehdy, je-li (znovu)zvolena.

Volební systém v ČR- zastupitelská demokracie

Prvky přímé demokracie: volby prezidenta republiky(většinové pravidlo), referenda

Poslanecká sněmovna Parlamentu: 200 poslanců, voleni na období 4 let, volby podle poměrného pravidla

Senát: 81 senátorů, voleni na 6 let, každé dva roky se volí 1/3 senátorů, volby podle většinového pravidla

Krajská a obecní zastupitelstva: volební období 4 roky, volby podle poměrného pravidla

Evropský parlament: 751 poslanců (z ČR 21), voleni na 5 let

Referenda: celostátní zatím bylo jen jedno, mohou se ale konat místní nebo krajská referenda

Přednáška č.3

ROZPOČET- číselný hospodářský plán pro určité, časově omezené, zpravidla jednoroční finanční období, jehož hlavní náplní jsou příjmy i výdaje spojené s tímto obdobím.

Příjmy veřejných rozpočtů-jsou zdrojem krytí veřejných výdajů

Klasifikace příjmů veřejných rozpočtů

 • Hlediska návratnosti

 • Návratné (jsou v rozpočtu k dispozici na omezenou dobu a poté se vracejí)

 • Nenávratné

 • Hledisko časové

  • Běžné příjmy (jsou určeny ke krytí běžných výdajů)

  • Kapitálové příjmy (určeny k financování rozsáhlých investičních akcí

 • Hledisko územní

  • Celostátní

  • Místní (regionální, municipální)

 • Hledisko příslušného fondu rozpočtové soustavy, do kterého plynou

  • Rozpočtové plynou do veřejných rozpočtů, hlavně do státního rozpočtu

  • Mimorozpočtové Příjmy plynou do mimorozpočtových účelových fondů

Daň je povinná, zákonem stanovená, neekvivalentní, nenávratná, neúčelová a opakovaná platba v penězích do veřejného rozpočtu (Nedobrovolné, povinné, vynutitelné, nenávratné, neekvivalentní, neúčelové, obvykle opakované)

Daně však na rozdíl od poplatku nesou rysy všeobecnosti, pravidelnosti jejich odvádění a jejich výše je obvykle určována procentem ze základu.

Poplatky výše uvedené podmínky nesplňují.

Třídění daní

Přímé daně platí poplatník na úkor svého důchodu.

U nepřímých daní se předpokládá, že subjekt, který daň odvádí ji neplatí z vlastního důchodu, ale že je přenáší na jiný subjekt

Základ daně (stanoví kvantitu objektu daně)

Sazba daně (určuje výši daně ve vztahu k daňovému základu, pevná sazba: určuje daň pevnou částkou přímo k objektu daně, procentní sazba: daň je vyjádřena procentem z hodnoty základu daně)

Témata, do kterých materiál patří