Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Preference daňových zdrojů:

Daně důchodové – vyspělé země s dobrou daňovou morálkou

Daně nepřímé – země s nízkými důchody a země s horší (špatnou) daňovou morálkou

Přednáška č.6

Veřejné finance jsou peněžní vztahy, vznikající v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a užitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí.

Finanční správa představuje specifický úsek veřejné správy, jehož posláním je péče o materiální základ poskytování veřejných statků a dohled nad finančními činnostmi.

Pojetí finanční správy:

Organizační: systém správních úřadů a subjektů s postavením správního úřadu vykonávajících veřejnou správu.

Funkční: soubor správních činností zajišťujících tvorbu materiálního základu poskytování veřejných statků a soubor správních činností zabezpečujících veřejnoprávní dohled nad realizací finančních činností nefiskálního charakteru.

Subjekty finančněprávních vztahů

Česká národní banka

Cíl: péče o cenovou stabilitu

Vykonává následující činnosti:

  • Ústřední banka státu

  • Správce měny a výlučnou emisní institucí

  • Banka bank

  • Správce účtů státu

  • Provozovatel systémů pro mezibankovní platební styk

  • Registr bank + bankovní dohled

  • Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je bankovní rada

Členové bankovní rady jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři další členové bankovní rady (nejvýše dvě šestiletá období)

Ministerstvo financí České republiky Ústřední orgán zejména pro:

-státní rozpočet republiky, finanční trh, daně, pojistné na důchodové spoření, poplatky a clo, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, pro tomboly, loterie, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu

Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí, vykonává působnost pro celé území České republiky, řízení o správních deliktech, vede centrální evidence a registry

Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky, Sídlem OFŘ je Brno provádí řízení o správních deliktech vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy

Specializovaný finanční úřad- je příslušným pro vybrané „velké“ subjekty, kterými se rozumí např. Banka, včetně zahraniční banky, Spořitelní a úvěrní družstvo, Pojišťovna. Nevykonává správu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí

Finanční úřady- Správa daní, Finanční kontrola, Vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy, Převod výnosů daní.

Celní správa České republiky- je ozbrojeným bezpečnostním sborem, je výhradním správcem spotřebních daní, provádí kontrolu vývozů kulturních památek

Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí, Účetní jednotka, správní orgán nejblíže nadřízeného celním úřadům, Převod cel

Témata, do kterých materiál patří