Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Státní sociální podpora

 • přídavek na dítě,

 • příspěvek na bydlení,

 • rodičovský příspěvek,

 • porodné,

 • pohřebné.

Životní minimum – minimální hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb

 • jednosložková konstrukce,

 • jednotlivec (3410 Kč) nebo společně posuzované osoby. Existenční minimum–min.hranice příjmů umožňujících přežití,2200

Sociální péče a sociální služby

Pomoc v hmotné nouzi

 • příspěvek na živobytí

 • doplatek na bydlení

 • mimořádná okamžitá pomoc Sociální služby

 • příspěvek na péči,

 • sociální služby: poradenství, sociální péče, sociální prevence.

Zdravotní pojištění- veřejnoprávní povinné zdravotní pojištění; Platba zdravotního pojištění je příjmem mimorozpočtového fondu zdravotního pojištění, který spravují zdravotní pojišťovny v čele s VZP, zdravotní pojišťovny hradí zdravotní péči ve smluvních zařízeních.

Přednáška č. 8

Fiskální federalismus

Fiskální federalismus = vícestupňové uspořádání rozpočtové soustavy (veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů), včetně definování vzájemných vztahů horizontálních i vertikálních.

Fiskální federalismus zahrnuje

 • vertikální a horizontální strukturu veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů

 • vymezení kompetencí a funkcí příslušných vládních úrovní (a tím i příslušných rozpočtů)

 • stanovení daňového určení (tj. přiřazení jednotlivých druhů daní příslušným rozpočtovým úrovním), stanovení daňové pravomoci jednotlivých úrovní

 • určení transferů mezi rozpočty (horizontální a vertikální transfery), optimalizace jejich výše

Základním řešeným problémem je vždy určení míry fiskální decentralizace.

Decentralizace- přenesení pravomocí a odpovědností za veřejné funkce z centrální vlády na podřízené nebo částečně samostatné jednotky (nebo dokonce na soukromý sektor)

politická decentralizace: cílem je poskytnout občanům a jejich voleným zástupcům více pravomocí v rozhodování,

administrativní decentralizace: přenos odpovědností z centrální vlády na jí podřízené místní jednotky nebo částečně autonomní veřejné korporace,

fiskální decentralizace: klíčová, rozdělování prostředků mezi úrovně veřejné vlády

úrovně veřejné vlády: nadnárodní vláda; ústřední; regionální, místní.

Místní vláda ● systém angloamerický- na úrovni územní samosprávy mají výlučné postavení samosprávní orgány plnící samosprávné funkce,

systém francouzský – v nižších správních jednotkách funguje vícestupňová územní samospráva, která zajišťuje samosprávné funkce

systém smíšený – obce jako základní článek samosprávy, vyšší stupně územní samosprávy vykonávají nejenom úkoly vlastní samosprávy, ale v mezích zákona i úkoly státní správy

Modely fiskálního federalismu

Témata, do kterých materiál patří