Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu. Celní úřady nejsou účetními jednotkami. Správa cel, Správa daní a jiných peněžitých plnění, Mezinárodní spolupráce.

Finanční arbitr je mimosoudní orgán řešení sporů, který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi, Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele

Přednáška č. 7

Sociální politika – obecně: péče o blahobyt lidí

Subjekty sociální politiky

 • Stát

 • Zaměstnavatelé

 • Zaměstnavatelské, zaměstnanecké odborové orgány

 • Občanské iniciativy, neziskové organizace

 • Církve

 • Občané, rodiny a domácnosti

 • Mezinárodní organizace

Základní principy sociální politiky

princip sociální spravedlnosti

- vnímání sociální spravedlnosti závisí na tradicích, filosoficko náboženském základu, ekonomických podmínkách atd.

princip sociální solidarity- zvážit míru solidarity, aby nevedla k útlumu aktivity jedinců

princip subsidiarity

princip participace- možnost podílet se na společenském životě

Funkce sociální politiky

funkce ochranná

distribuční a redistribuční funkce

homogenizační funkce

stimulační funkce

preventivní funkce

Sociální zabezpečení = součást sociální politiky, řešení důsledků sociálních událostí a rizik při garantování sociálních jistot

Hlavní finanční zdroje:

 • sociální pojištění,

 • veřejné rozpočty

Doplňkově:

 • soukromé (komerční) pojištění,

 • podnikové zaopatření,

 • charitativní pomoc, sbírky, zahraniční pomoc, apod.

Sociální pojištění

 • povinné (zákonné) veřejnoprávní pojištění, úkol redistribuce (přerozdělení) důchodů

2 základních principů: Průběžné financování (Plátci jsou tedy jiní lidé, než příjemci dávek.)

Fondové financování - každý účastník si spoří sám na svém účtu

Tři čisté modely Soc. Zab.

Liberální- dávky jen v takové výši, aby umožnily přežití; posuzuje se chudoba zaviněná a nezaviněná; klienty pouze nejchudší členové společnosti; výše dávek není závislá na předchozích příjmech, všem stejně skromná výše dávek; neřeší se prevence, řeší se jen následky.

Konzervativní- odráží předchozí životní úroveň, potřebnost dávek se netestuje; zaměřuje se i na prevenci sociálních událostí; je nákladnější než liberální model.

Sociálně demokratický model- rozsáhlé přerozdělení HDP prostřednictvím mnoha státních institucí; obrovský rozsah, klienty jsou de facto všichni občané země; vysoká odpovědnost státu za eliminaci sociálních problémů; vysoká míra solidarity mezi chudými a bohatými; velmi nákladný.

Pojistné na sociální zabezpečení-- daňový charakter

Zahrnuje:

 • důchodové pojištění,

 • nemocenské pojištění,

 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 • u zaměstnavatelů 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti

 • u zaměstnanců 6,5 %; OSVČ 29,2 %;

Témata, do kterých materiál patří