Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Smíšená ekonomika je typ ekonomického systému, kde:

 • existují veřejný a soukromý sektor,

 • existují různé typy vlastnictví,

uplatňují se základní dva mechanismy koordinace ekonomických aktivit

Veřejné finance jsou peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a užitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí, tj. institucí veřejného sektoru. Jedním ze subjektů je vždy stát (město, obec).

Principy (pilíře) veřejných financí:

 • nenávratnost,

 • neekvivalence,

 • nedobrovolnost.

Základní fiskální funkce (= funkce veřejných financí):

Alokační stát rozhoduje o produkci veř. statků

Redistribuční stát redistribuuje příjmy, statky…. s cílem zmírnění nerovností mezi subjekty

Stabilizační stát užívá příjmovou a výdajovou politiku jako prostředku k dosažení makroekonomické stability

Veřejný rozpočet je zároveň:

 • peněžní fond,

 • bilance (má příjmovou a výdajovou stranu, v pojetí účetní bilance musí být vyrovnán),

 • finanční plán,

nástroj řízení, nástroj veřejné politiky.

Přednáška č. 2

Veřejný sektor je ta část ekonomiky, o jejíž produkci (=produkci veřejných statků) se nerozhoduje na trhu, ale veřejnou volbou.

Veřejný mechanismus (veřejná volba) – informace pro určení množství a kvality produkce (pro optimální alokaci zdrojů) prostřednictvím ceny je nahrazena hlasováním.

Veřejnou volbou se rozhoduje:

 • do jaké míry bude stát zasahovat v tržním hospodářství

 • jaké nástroje k tomu použije,

 • jeho struktuře

Teorie veřejné volby = ekonomická analýza politiky, je to politické kolektivní rozhodování z pohledu ekonomie.

otázky veřejného života a veřejného rozhodování vždy velmi těsně spjaty s konkrétním reálným životem a reálnou situací

Předmět zkoumání teorie veřejné volby –teorie státu, volebních pravidel, chování voličů

Účastníky politického trhu

a) Občané

b) Politici usilují o politickou moc, sdružují se v politických stranách

c) Nátlakové skupiny (lobby) neusilují o politickou moc, ale o ovlivnění těch, kteří ji mají

d) Byrokraté (úředníci) plní rozhodnutí volených orgánů

Racionální rozhodnutí můžeme ale udělat jen tehdy, když náklady a přínosy známe.

Racionální neznalost (racionální ignorance) vzniká tehdy, když mezní náklady na získání znalosti jsou vyšší než mezní přínos z této znalosti.

Základní postupy veřejného rozhodování

Jednohlasná shoda

Většinové pravidlo

 • absolutní většina (stačí více než 50 % hlasů),

kvalifikovaná většina (nutné předem definovat – nejčastěji 2/3 nebo 3/5).

Pluralitní (poměrné) rozhodování (volby do Poslanecké sněmovny PČR)

Podle počtu získaných bodů

Teorém voliče – mediána (středového voliče) popisuje, jak politické strany prosazují názory těch voličů, kteří stojí názorově ve středu politického spektra.

Témata, do kterých materiál patří