Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Příjmy z veřejného podnikání - zejména příjmy plynoucí z činnosti veřejných podniků a organizací, které zajišťují pro různé subjekty veřejné statky

Přednáška č. 4

Veřejné výdaje jsou ta část HDP, která je spotřebovávána kolektivně na základě veřejné volby.

Veřejné výdaje jako nástroj ovlivňují:

 • Rozsah veřejného sektoru,

 • Proporci mezi veřejným a soukromým sektorem,

 • Agregátní poptávku, osobní a disponibilní důchod,

 • Ekonomické chování různých subjektů.

Praktická hospodářská politika řeší:

 • Celkový objem veřejných výdajů a jejich strukturu,

 • Zdroje financování veřejných výdajů,

 • Problém rychlosti růstu veřejných výdajů, jejich efektivnost.

Veřejné výdaje – tři funkce

alokační funkce-= financování netržních činností státu, tj. zabezpečování veřejných statků pro obyvatelstvo

redistribuční- financování redistribučních činnosti státu, v menší míře územní samosprávy.

Zmírňují se jimi nerovnosti v důchodech a majetku, hrazeny především ze státního rozpočtu.

Stabilizační- financování stabilizační činnosti státu ze státního rozpočtu. Stát jimi ovlivňuje ekonomický růst a zaměstnanost.

Vládní výdaje – prostředky sloužící k financování institucí, programů a projektů. Jejich důsledkem je produkce zboží a služeb.

Transferové platby – princip neekvivalence, poskytovány s určitým cílem bez protiplnění- ovlivňují agregátní poptávku zprostředkovaně – především prostřednictvím soukromé spotřeby

Klasifikace veřejných výdajů Hledisko časové

 • Běžné- Financování běžných, každoročně se opakujících potřeb v rozpočtovém roce

 • Kapitálové- Slouží k financování dlouhodobých, investičních potřeb, přesahujících jedno rozpočtové období.

Hledisko návratnosti

 • Návratné- Jde o návratné půjčky mezi jednotlivými subjekty rozpočtové soustavy

 • Nenávratné- Nejčastější.

Hledisko rozpočtu, odkud se vynakládají

 • výdaje veřejných rozpočtů,

 • výdaje mimorozpočtových fondů

Hledisko plánovanosti

 • plánovatelné- Největší část tvoří mandatorní výdaje

 • neplánovatelné- Jsou nahodilé nebo sankční

Faktory ovlivňující růst veřejných výdajů

Demografické faktory

růst obyvatelstva vede k růstu veřejných výdajů

Geografické faktory= objektivní příčiny geografické povahy (povodně, zemětřesení – vždy vedou k okamžitému zvýšení veřejných výdajů)

Politické faktory= kvantita a kvalita veřejných statků součástí volebních programů politických stran

Faktory ekonomické = fáze ekonomického cyklu, výkonnost ekonomiky a její bariéry, bariéry spotřeby

Technicko – technologické faktory = technika a nové technologie mají vliv na zvyšování veřejných výdajů

Efektivnost veřejných výdajů

Hospodárnost – cíle je dosaženo s co nejnižšími náklady, řešení je co nejlevnější

Témata, do kterých materiál patří