Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Korekční prvky (ovlivňují výši vyměřené daně prostřednictvím osvobození, slev na dani, úlev, apod.)

Rozpočtové určení daně -Signalizuje, do kterého veřejného rozpočtu (veřejných fondů) plyne výnos z daně

Svěřená daň – výnos ze svěřené daně plyne do konkrétního veřejného rozpočtu, případně fondu

Sdílená daň – výnos ze sdílené daně je příjmem jednoho rozpočtu, ale podle v zákoně uvedeného klíče se přerozděluje do jiných veřejných rozpočtů

Správce daně orgán veřejné správy vykonávající správu daně

Podmínky placení (termíny placení, technické aspekty odvodu daní

Daň z příjmů z FO Poplatník (FO; +min.183dní)

Předmět daně - příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z nájmu

Základ- výdaje procentem z příjmů

Sazba (rovná sazba daně 15 % +7 %)

Daň z příjmů z PO

  • Předmět daně - příjmy nebo výnosy, z veškeré činnosti a nakládání s majetkem

Základ - při určování základu daně se vychází buď ze zisku nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji

Sazba (rovná sazba 19 %)

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců po jeho uplynutí.

Daň z nemovitých věcí- daň z pozemků a daň ze staveb

Předmět daně - pozemky na území České republiky, které jsou vedeny v katastru nemovitostípoplatníkem této daně je vlastník pozemku

Základ - může být stanoven cenou pozemku

Daňové přiznání do 31.1., podle stavu k 1.1., platba do 31.5.

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba musí být ve výši nejméně 15 %.

„Přidaná hodnota“ je přínos subjektu na daném stupni zpracování k hodnotě zboží, či služeb. DPH odstraňuje duplicitní zdanění.

Při výpočtu se aplikuje nejčastěji rozdílová metoda. Metoda identifikuje přidanou hodnotu jako rozdíl mezi výstupy a vstupy

Plátci daně DPH jsou osoby povinné k dani, převážně právnické, tedy osoby samostatně uskutečňující ekonomickou činnost, jejichž obrat přesáhne za nejbližších nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 CZK.

Subjekt povinný k dani se registruje do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém

překročil stanovený obrat.

Plátce dobrovolný -Plátci daně mají nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu a jsou povinni zdaňovat své výstupy.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.

Spotřební daně - daň z minerálních paliv (benzín a nafta), daň z lihu, daň z tabákových výrobků daň z piva, daň z vína

Nedaňové příjmy veřejných rozpočtů

Příjmy z podnikání s majetkem - příjmy z prodeje majetku (státního a municipálního) – kapitálové příjmy veřejných rozpočtů, příjmy z pronájmu – běžné příjmy

Poplatky za úkony - jednorázové platby za úkony, které provádějí orgány veřejné správy

Témata, do kterých materiál patří