Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Semestrální práce z předmětu Risk management

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (414,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE z předmětu RISK MANAGEMENT Autor:Pavel Němec Studijní obor:Řízení a ekonomika podniku, 2. ročník BRNO 2016 Obsah Obsah1 Úvod2 1.Představení společnosti BKR ČR, s. r. o.3 2.Kritická analýza5 2.1.PESTE analýza5 2.2.Mc Kinsey 7S7 2.3.Porterova analýza 5 sil8 2.4.SWOT analýza9 3.Řízená změna10 3.1.Diagram pole sil10 3.2.Identifikace agenta změny11 3.3.Sponzor změny11 3.4.Identifikace intervenčních oblastí11 4.Časový a obsahový harmonogram12 4.1.Obsah změny12 4.2.Ganttův diagram13 4.3.Analýza PERT14 5.Analýza rizik16 5.1.Mapa rizik18 5.2.Pavučinový graf19 Závěr20 Zdroje21 Seznam obrázků21 Seznam tabulek21 Seznam grafů21 Úvod V seminární práci do předmětu Risk management máme za úkol zvolit si firmu, stručně ji představit a následně provést kritickou analýzu jejího okolí. Analýzu budeme provádět pomocí známých technik, a to konkrétně analýz PESTE, 7S, SWOT a Porterovy analýzy 5 sil. Hlavním cílem této práce je na základě provedených analýz navrhnout změnu v organizaci, která bude podporovat celkovou strategii firmy a následně navrhnout konkrétní postup pro její realizaci. Změna bude řízena pomocí zpracovaného Lewinova modelu řízení změn. Časový a obsahový harmonogram změny bude znázorněn pomocí Ganttova diagramu a metody síťové analýzy PERT a následně bude provedena analýza rizik zamýšlené změny pomocí kvantitativní metody. Součástí analýzy rizik budou také metody snížení rizika a náklady na protiopatření. Rizika si také ukážeme na mapě rizik a pavučinovém grafu. Na závěr bude změna celkově zhodnocena. Představení společnosti BKR ČR, s. r. o. Základní údaje o společnosti Název společnosti: BKR ČR, s.r.o. Sídlo společnosti: Tovární 2 Vyškov 682 01 Česká republika IČO:63675196 DIČ:CZ63675196 Zápis do OR:26. dubna 1995 Spisová značka:C 40704 vedená u Krajského soudu v Brně Právní forma:společnost s ručením omezeným Předmět podnikání:výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona Počet zaměstnanců:367 Základní kapitál: 132 mil. Kč Obrat v roce 2015:2 193 mil. Kč Jednatel:Pavel Říman Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC1: Logo VELUX O společnosti Společnost BKR ČR, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995. Zabývá se výrobou doplňků pro střešní plastová okna VELUX, jako jsou rolety, vysunovací rolety, žaluzie, markýzy, elektrické komponenty apod. Název VELUX nese skupina výrobních závodů, které se nacházejí v 11 zemích světa, přičemž obchodní zastoupení mají ve více než 35 zemích. Ve skupině pracuje přibližně 10.000 zaměstnanců, z toho asi tři tisíce přímo v Dánsku, severně od Kodaně ve městě Horsholm, kde se také nachází centrála společnosti. Značka VELUX je jednou z nejsilnějších značek na globálním trhu stavebních materiálů a takto označené výrobky se prodávají po celém světě. Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC2: Firma ve světě Organizační struktura Jednatelem a ředitelem je Pavel Říman, management team tvoří výrobní manažer Petr Radoch, výrobní manažer Jiří Pospíšil, manažer kvality Jiří Mrázek, manažer logistiky Radek Šikula, manažer vývoje Martin Němec a manažerka lidských zdrojů Irena Valová. Kritická analýza PESTE analýza Tato analýza se zabývá makrookolím firmy. Zkratku PESTE tvoří faktory politické, ekonomické, sociokulturní, technologické a ekologické. Politické faktory Politické a právní prostředí výrazným způsobem ovlivňuje celý stavební trh a společně s tím i trh se střešními okny a jejich doplňky. Pro firmu je důležitý především Zákoník práce a předpisy z oblasti BOZP. V rámci své výroby se společnost řídí technickými normami platnými v České republice, případně normami platnými v zemi, kam dodává své produkty. Významným politickým faktorem je daňová politika, respektive sazba daně z přidané hodnoty u výstavby nových bytů, rodinných domů a stavebních pozemků, která výrazně ovlivňuje pořizovací cenu bydlení a s tím i prodeje oken a okenních doplňků. Časté změny daňových sazeb tak zvyšují nejistotu investorů. V současné době běží vládní program zaměřený na úsporu energií s názvem Zelená úsporám, který je pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Jednou ze základních oblastí podpory je úspora energie na vytápění. To zahrnuje jak celkové, tak dílčí zateplení domu, jehož součástí bývá i výměna oken. Program byl v minulých letech pozastaven, kvůli čemuž řada investorů otálela se svou investicí a čekala, zda bude program znovu odstartován, což mělo neblahý vliv na celý stavební trh. Ekonomické faktory Celková ekonomická situace má vliv na investice ve stavebnictví. Mezi hlavní ukazatele, které mají vliv na velikost investic do výstavby je míra nezaměstnanosti, výše průměrných mezd a výše úrokových sazeb na bydlení. Po zotavení z hospodářské krize česká ekonomika v posledních letech vykazuje růst, který je spojený s nízkou nezaměstnaností, růstem mezd i rekordně nízkými úrokovými sazbami hypoték. Všechny tyto faktory tak příznivě ovlivňují výstavbu a rekonstrukci bydlení a s tím spojený příliv zakázek pro výrobce oken a okenních doplňků. V současné době má příznivý vliv na výsledky firmy i uměle oslabený kurz české koruny, neboť firma prodává své výrobky především do Německa a dalších západních zemí a za utržená eura tak získává více korun. Příznivá ekonomická situace se tak projevila v rekordních tržbách i zisku firmy. Společně s očekávaným dalším příznivým vývojem a nadbytku zakázek tak letos mohla firma významně investovat do svého závodu a zvýšit mzdy, což plánuje znovu udělat i v roce následujícím. Sociokulturní faktory Do významných faktorů ovlivňujících cílový trh z hlediska sociokulturního prostředí můžeme zařadit vlastní stavební architekturu, která v současné době využívá u většiny nových moderních staveb plochou střechu. Je to nepochybně důležitý trend, který pro nové výrobky představuje velkou příležitost. V současné době je významnou překážkou nedostatek zaměstnanců, kteří by pomohly firmě uspokojit velkou poptávku po jejich

Témata, do kterých materiál patří