Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. Daň z příjmů právnických osob

 1. Kdo je poplatníkem daně z příjmů PO. Obecně vymezte pojem poplatník a plátce. Vysvětlete pojem daňový rezident a nerezident. Jaký je rozsah jejich zdanění.

Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani.

Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odvést správci daně.

Poplatníky této daně z příjm PO jsou subjekty, které nejsou fyzickými osobami. Dle §17 zákonu o dani z příjmu FO a PO

 1. PO

 2. Organizační složky státu

 3. Svěřenecký fond podle NOZ

 4. Podílový fond podle jiného zákona (investičního zákona)

 5. Jednotka, která je podle právního řádu, podle kterého je zřízena, poplatníkem

 6. A další stanovené zákonem o dani z příjmu FO a PO

Daňový rezident je každá PO, která má na území ČR sídlo nebo místo vedení.

 • neomezenou daňovou povinnost (dani z příjmů podléhají jak příjmy z území ČR, tak ze zahraničí

 • i soba, která má sice sídlo v zahraničí, ale místo vedení je v ČR

Daňový nerezident je PO, která nemá sídlo na území ČR, nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy

 • má omezenou daň. povinnost a podléhá dani z příjmů pouze příjmy ze zdrojů na území ČR

§17a Veřejně prospěšní poplatníci

 • dle zákona není hlavní činností podnikání

 • zdaňují zejména příjmy z vedlejších výdělečných aktivit, spolek , odborová organizace, veřejná VŠ, ústav, nadační fond, státní fond, obec a kraj, organizační složka státu,

 1. Které příjmy jsou předmětem daně z příjmů PO, které nejsou. Které příjmy jsou od daně z příjmů PO osvobozeny.

Příjmy, které jsou předmětem daně:

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem není li stanoveno jinak.

U v.o.s. jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou.

Příjmy, které nejsou předmětem daně:

 • příjmy získané nabytím akcií

 • příjmy z vlastní činnosti týkající se ukládání radioaktivních odpadů (existuje výjimka)

 • příjmy, které plynou z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva,

 • příjmy společenství vlastníků jednotek z dotací apod.

 • příjmy Zdravotní pojištovny – pojistné na VZP, pokuty, penále, přirážky

Příjmy, které jsou osvobozeny:

 • členské příspěvky přijsté profesními komorami s nepovinným členstvím, odborovou organizací

 • příjem z církevních sbírek

 • příjem z nájemného družstevního bytu nebo nebytového prostoru a z dalšího plnění s tím souvisejícího

 • příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci

 • podíly na zisku tichého společníka za stanovených podmínek

 • příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně a které plynou fondu nebo institutu penzijní společnosti

 • příjem ČNB

 • příjem Zajišťovacího fondu, státního fondu,

 • příjem z podpory Vinařského fondu

 • příjem ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 • příjem z ocenění v oblasti kultury

Témata, do kterých materiál patří