Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Daň z přidané hodnoty

 1. Vysvětlete obecné principy mechanizmu fungování DPH – DPH na vstupu, DPH na výstupu, vztah mezi plátci, vztah mezi plátcem a neplátcem. Vznik nadměrného odpočtu a daňové povinnosti atd. Definujte základní pojmy DPH – vstupy, výstupy, odpočet, daňová povinnost, uveďte příklady.

U DPH se základ daně určí pro každé jednotlivé plnění a z něho vypočtená daň se zahrne do ceny tohoto plnění.

Dan na vstupy= dan která je zaplacena při nákupech u dodavatelů, možnost uplatnit nárok na odpočet (prodejce nakupuje zboží s DPH, může požádat o odpočet)

Daně na výstupu

 • zdaňovací období 1 měsíc nebo čtvrtletně

 • dan, kterou prodejce obdrží na své výstupy (produkty) od odběratelů

vztah mezi plátci a vztah mezi plátcem a neplátcem

 • Neplátce DPH prodává zboží nebo služby neplátci DPH – stát nemá DPH ani jednoho

 • Plátce DPH prodává zboží nebo služby neplátci DPH – stát má od dodavatele DPH, od odběratele ne

 • Neplátce DPH prodává zboží nebo služby plátci DPH – stát má DPH od odběratele, ne od dodavatele

 • Plátce DPH prodává zboží nebo služby plátci DPH – odběratel odvede méně o DPH na vstupu

 • Poplatník = téměř každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo služby, na které se dan vztahuje

 • Plátce = osoba, která je dle zákona povinna vypočítat, srazit a odvést daň správci daně ve stanovené lhůtě.

Vznik nadměrného odpočtu a daňové povinnosti

 • daňová povinnost se vypočítá rozdíl mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdanovací období (upravená suma daně na vstupu) (+ , -)

  • + vlastní daňová povinnost – kladný rozdíl, povinnost odvést státu, je to dluh vůči státu

  • - nadměrný odpočet – záporný rozdíl, přeplatek na DPH, nárok subjektu vůči státu na vrácení „přeplatku“

Vstupy = nákupy pro produkci (prodavač nakupuje produkty, které poté prodává)

Výstupy = prodej (prodavač prodává zboží odběrateli)

Odpočet – platce daně, který má povinnost platit DPH, má možnost odečíst dan, kterou zaplatil svému dodavateli, od daně, kterou mu zaplatili odběratelé. Daně na vstupu – daně na výstupu.

Daňová povinnost – je vlastní danová povinnost nebo nadměrný odpočet – Zjistí se rozdílem mezi daní na výstupu a odpočty.

 1. Co je předmětem DPH, uveďte, příklady. Uveďte příklady osvobozených zdanitelných plnění. Jaké znáte zdanitelné období u DPH, popište správu daně.

Předmět daně

 1. je to dodání zboží za úplatu

 1. v tuzemsku

 2. do jiného členského státu

 3. dodání do třetí země (vývoz)

 1. poskytnutí služby (účetnictví, poradenství, poskytnutí práva –autorského, licence)

 2. pořízení zboží z jiného členského státu (v rámci EU) a ze třetí země

Zdanitelné plnění je plnení, které je předmětem daně a které není osvobozeno od daně.

Zboží

 • hmotný statek určený k prodeji

 • hmotná věc, s výjimkou peněz a platebních prostředků, právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a jeho části, teplo, chlad, plyn a elektřina

Témata, do kterých materiál patří