Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Služby - všechno se není zbožím, činnost sloužící k uspokojování potřeb

Osvobozené zdanitelné plnění

Osvobozené jsou ty, které jsou předmětem daně, ale nemusí se z nich odvádět dan

 • S nárokem na odpočet daně

  • dodání a pořízení zboží do jiného členského státu (§ 64),

  • vývoz a dovoz zboží (§ 66),

  • poskytnutí služby do třetí země (§ 67),

  • přeprava osob (§ 70),

 • Bez nároku na odpočet daně

  • finanční činnosti (§ 54),

  • penzijní činnosti (§ 54a),

  • pojišťovací činnosti (§ 55),

  • dodání nemovité věci (§ 56), nájem nemovité věci (§ 56a),

  • výchova a vzdělávání (§ 57),

  • zdravotní služby

  • sociální pomoc (§ 59)

Zdanitelné období – je kalendářní měsíc, pokud nedosáhneme 10mil. Kč může být čtvrtletní

Správa daně - příslušný finanční úřad, při dovozu zboží do tuzemska příslušný celní úřad, pokud zákon nestanoví jinak

 1. Kdo je plátcem DPH, osobou povinnou platit daň, osobou registrovanou k dani. Povinná a dobrovolná registrace.

Plátce DPH je fyzická nebo právnická osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku.

 • a jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1.000.000,- Kč

 • členstvím ve sdružení, kde je alespoň jeden ze členů plátce DPH

 • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku

 • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci

 • další

 • jen plátce má nárok na odpočet DPH

 • může se jím stát každá osoba povinná k dani, pokud ji finanční úřad registruje

osoba povinná k dani – FO nebo PO, která samostatně provozuje ekonomickou činnost a tou je soustavná činnost (registrace, povolení), soustavné využívání hmotného nebo nehmotného majetku za účelem získat příjmy (nájem a pakt), nutnost registrace a obrat nad 1 000 000 (stát, kraj, obce, organizační složky státu)

osoba registrována k dani – osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy,

Povinná a dobrovolná registrace

Povinná

1. Osoba povinná k dani uvedená v zákoně je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

2. Plátce uvedený v zákoně povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

Dobrovolná – osoby, které dobrovolně podají přihlášku k registraci plátce DPH, se považují za plátce ode dne uvedeného na osvědčení o registraci, které každému plátci daně vydá správce daně.

1. Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.

 1. Místo zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti u DPH. Základ daně DPH, sazby daně a přiřazení sazby ve zvláštních případech.

Témata, do kterých materiál patří