Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Místo plnění - určí, ve kterém státě se plnění uskutečnilo

 1. nemovité věci – podle místa nemovitosti (i právo stavby)

 2. movité věci –

 1. zda je s přepravou (kde je v době zahájení přepravy), bez přepravy

 2. s instalací a bez (kde je instalováno)

 1. poskytnutí služby – pokud služby poskytnuta osobě povinné k dani – tam, kde má sídlo nebo kde mám já jako poskytovatel služby sídlo

 2. Při poskytnutí stravovací služby – tam, kde se služba skutečně uskutečnila

 3. Místo plnění při zasílání zboží – konečné místo zboží, kam je odesláno

Vznik daňové povinnosti viz ot. 6

 • Vzniká v případech stanovených zákonem. Vzniká při uskutečnění zdanitelného plnění.

Základ daně DPH – je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění

zahrnuje: spotřební daň, daň z energií, dotace v ceně, vedlejší výdaje (balné, pojištění zásilky), materiál poskytnutý v ceně služby

 • základ se snižuje o slevu na dani poskytnutou při dodání

Sazby daně

 • kromě základní sazby může mít stát dvě snížené

 • sníženou lze použít jen u zboží a služeb uvedených v příloze směrnice

 • sazba je lineární a diferencovaná

 • 15% a 10%

Přiřazení sazby ve zvláštních případech

Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh, pokud jejich poskytování není v rozporu se zvláštním právním předpisem, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak u příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 5, 6 a 12 a u úroků a jiných výnosů z poskytnutých zápůjček a z poskytnutých úvěrů, plynoucích poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem.

 1. Sazby daně DPH, uveďte příklady. Jaké daňové doklady znáte. Uveďte základní náležitosti.

 1. Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb.

 2. První snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 3 zákona o DPH. Také například služby fitcenter a posiloven a ubytovací služby. stravovací služby a podávání nápojů. Patří sem veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby a podávání nápojů

(Podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků má stále základní sazbu DPH. Nic se nemění ani pro stravovací služby a podávání nápojů v oblasti školství, zdravotnictví a sociální pomoci, které jsou osvobozeny od DPH stejně jako dříve.)

 1. Druhá snížená sazba, činí 10%. (kojenecká výživa, léky, očkovací látky)

Témata, do kterých materiál patří