Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nárok na odpočet můžeme v běžném daňovém přiznání uplatnit do 3 let od data zdanitelného plnění. (Pokud však povinně krátíme koeficientem, tak jen v aktuálním kalendářním roce. Později jen dodatečným daňovým přiznáním.) Od 1.1.2012 však platí, že na uplatnění nároku na odpočet pro technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor máme 10 let.

 • daňová povinnost se vypočítá rozdíl mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdanovací období (upravená suma daně na vstupu) (+ , -)

  • + vlastní daňová povinnost – kladný rozdíl, povinnost odvést státu, je to dluh vůči státu

  • - nadměrný odpočet – záporný rozdíl, přeplatek na DPH, nárok subjektu vůči státu na vrácení „přeplatku“

Daňová povinnost: povinnost odvést vypočtenou vlastní danovou povinnost.

plátce DPH musí plnit několik povinností:

 • Vystavovat daňové doklady.

 • Vést evidenci k DPH.

 • Archivovat evidenci a daňové doklady 10 let.

 • Po skončení zdaňovacího období podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení. Někteří též musí podat souhrnné hlášení pro EU.

 1. Vysvětlete pravidla pro uplatnění daně z přidané hodnoty, princip země původu, země spotřeby.

Jsme-li plátce DPH, musíme přidávat, tedy uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění. Tyto daně, o které se pro naše zákazníky zvyšuje cena našich výrobků, zboží a služeb, musíme přiznat a odvést finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. To je pro někoho kalendářní měsíc a pro někoho kalendářní čtvrtletí.

Ve kterém státě se vybere daň?

Princip země původu: který žádá, aby daň z přidané hodnoty byla vybrán ve státě, ze kterého je zboží dodáváno nebo služba poskytována

Princip země spotřeby: ten požaduje, aby daň byla vybrána až ve státě, do kterého bude zboží dodáno anebo kam je služba poskytnuta

8) Dodání a pořízení zboží základní pravidlo (místo plnění) a výjimky ze základních pravidel a dovoz a vývoz zboží.

Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného

U dodání zboží:

 • místo, kde přeprava začíná, pokud je dodání zboží dle smlouvy spojeno s přepravou nebo odesláním

 • místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno, když je dodání zboží sjednáno s montáží nebo instalací

 • při dodání nemovité věci se logicky místem uskutečnění plnění stanoví místo, kde nemovitá věc leží

Výjimky ze základních pravidel

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály