Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

rozvolňování měst rychlém růstu předměstí, okrajových, vnějších zón města vytváření městských aglomerací vyprazdňování vnitřních částí městod 70. let 20. století je pro země vyspělé západní Evropy typickýproces desurbanizace, který je provázen dalšími prvky zastavení populačního růstu a procesu metropolizace pokles migrace z venkova do měst nastartováním růstu malých měst a obcí bez statutu města emigrací i z okrajových částí metropolitních oblastí dochází k radikální deindustrializaci zvyšuje se atraktivita tzv. periferií,… Urbanizace v socialistických zemích Urbanizace se zdedělí na dvě skupiny podle toho, jak se liší proces urbanizace v podmínkáchsocialisticky a kapitalisticky uspořádaných společností socialistická urbanizace – promítá se do ní revoluční přeměna společnosti (znárodnění průmyslu, združstevnění zemědělství, komunalizace bytového fondu, nahrazení ekonomických nástrojů politicko-administrativními nástroji řízení společensky důležitých procesů rozhodování) – východiskem je spíše sociokulturní interpretace urbanizaceurbanizace v socialistických zemích – je součástí obecných procesů modernizace zahrnujících industrializaci – a

Témata, do kterých materiál patří