Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. John Ronald Reuel Tolkien - Hobit

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

název Cesta tam a zase zpátky, které nalaďuje dobrodružnost díla. Literární druh a žánr Druh:Próza Žánr:Román II. část Vypravěč:Er - forma,Vypravěč často hodnotí činy postav. Omlouvá chování, které není úplně ideální a čtenářům se snaží vysvětlit důvody a pohnutky jednajících postav. Předpokládá, že čtenáři budou s jeho názorem souhlasit. Postavy: Hlavními postavami románu jsou hobit Bilbo Pytlík, čaroděj Gandalf a vůdčí trpaslík Thorin Pavéza Mezivedlejší postavy patří drak Šmak, zbývající trpaslíci (Balin a Dvalin, Kili a Fili, Bofur s Bomburem a Bifurem, Ori, Nori a Dori a Glóin a Óin), drakobijec Bard, kožoměnec Medděd, elf Elrond a Glum. Bilbo Pytlík - je zámožný hobit ve středních letech, svým vzhledem i chováním se podobá svému otci Bungovi. Projevuje se jako solidní a pohodlný hobit, kterého zajímá především dobré jídlo, napěchovaná dýmka a pohodlí vlastní nory a slovo dobrodružství je mu cizí. Přes všechnu solidnost v něm však dřímá tajná touha, která potřebuje určité okolnosti k tomu, aby se projevila – čaroděje Gandalfa a návštěvu trpaslíků. Bilbo si sám nepřipouští a neuvědomuje, že by ho mohlo lákat něco jiného než pohodlí a bezpečí jeho nory. Tato nevědomost je z velké části způsobena tím, že se pohybuje v prostředí, ve kterém je dobrodružství tabu. Během rozhovoru s Gandalfem se však ukáže, že Bilbo není pouze prozaický. Jakkoliv je tedy Bilbo typickým hobitem s jasnýma očima, kudrnatými vlasy a usměvavou tváří, který rád nosí pestrobarevné oděvy a chodí na oslavy, něco ho od většiny hobitů z Kraje zásadně odlišuje. To něco je hluboko ukrytá touha po dobrodružství a objevování vzdálených a neznámých krajin, a odvaha a věrnost. Nejvýrazněji se projeví Bilbova věrnost právě v Temném hvozdě. Zachrání zde trpaslíky před nebezpečnými pavouky a osvobodí je z elfského vězení. Na rozdíl od situace v Mlžných horách nepřemýšlí nad tím, jestli trpaslíky následovat nebo ne. Přemýšlí jedině nad způsobem záchrany. Mezi další nápadné povahové rysy Bilba Pytlíka patří pokora. V průběhu cesty s trpaslíky Bilbo, ač stvoření ze své podstaty nehrdinské, vykoná mnoho hrdinských činů. Autor ho staví do obtížných situací a on je schopen si s nimi poradit. Zachrání trpaslíky před zákeřnými pavouky z Temného hvozdu, osvobodí je z elfského zajetí, jako jediný z celé skupiny sám čelí drakovi Šmakovi v útrobách Osamělé hory. Nestává se z něj ale sebevědomý hrdina, který si je dobře vědom své hodnoty pro družinu. Zůstává stále obyčejný a pokorný, chvála druhých ho nemění, spíše o sobě i přes vykonané stále pochybuje. V průběhu příběhu lze z chování hlavního hrdiny také vysledovat, že byl obdařen chytrostí až vychytralostí. Bilbo je chytrý a konfrontace se stejně chytrými, ne-li chytřejšími protivníky mu nečiní problémy. Dokáže bystře reagovat na aktuální situaci a je schopen improvizace, což se projeví především v jeskynních dialozích s Glumem a Šmakem. Gandalf - je čaroděj, který znal Bilbovu matku Beladonu Bralovou, což znamená, že má alespoň tušení o Bilbově charakteru. Je moudrý a velmi mocný. Postavu Gandalfa můžeme chápat jako Bilbova průvodce na cestě k osobnostnímu rozvoji. Je si vědom toho, že Bilbo potřebuje zdolávat výzvy, aby se jeho osobnost rozvíjela. Bedlivě tedy sleduje Bilbovo jednání v průběhu putování a všímá si všech detailů. Je rádcem nejen Bilbovi, ale celé družině. Trpaslíci i Bilbo ho mají ve velké úctě. Není přítomný po celou dobu příběhu a v době jeho nepřítomnosti roli rádce a vůdce v družině do určité míry přebírá Bilbo. Thorin Pavéza - Thorin, syn Thráinův a vnuk Thrórův, je vedoucí družiny trpaslíků, jež se rozhodla znovudobýt ztracené království a poklad v Osamělé hoře, uloupený drakem Šmakem. Často dává okázale najevo svůj vznešený původ, rád řeční a z celého srdce touží po pomstě na drakovi Šmakovi. V blízkosti pokladu se stává hrabivým, jeho největší slabinami je pýcha a přílišná hrdost. Na druhou stranu ho charakterizuje také velká odvaha a starost o své druhy. Má velmi silný vztah k domovu. Ačkoliv je to Bilbo, kdo je hlavní postavou analyzovaného románu, právě Thorin je největším hybatelem děje – je to jeho touha po pomstě a návratu domů, co družinu posouvá blíže k cíli. Na konci románu Thorin podléhá hrabivosti a pýše, odmítá uznat Bardův podíl na zničení Šmaka. Jeho jednání je jedním z důvodů k Bitvě pěti armád, ve které umírá. I přesto, že se po zničení Šmaka stává v podstatě hlavní negativní postavou románu, je jeho jednání do určité míry pochopitelné. Arcikam je pro něj spojením s minulostí, s předky a zničeným domovem. A Thorin má k minulosti velmi silný vztah. Před smrtí Thorin dochází k pochopení, výraznou měrou se podílí na vyhrané Bitvě pěti armád a umírá s laskavými slovy na rtech, určenými Bilbovi. Autor skrze postavu Thorina, jeho činy a slova předestírá čtenářům morální ponaučení týkající se otázky, co je v životě opravdu důležité. Mezivedlejší postavy analyzovaného románu patří drak Šmak, jenž představuje hlavnízápornou postavu analyzovaného románu. Za vlády Thorinova děda napadl trpasličí království v Osamělé hoře, vyhnal přeživší trpaslíky a stal se králem pod Horou. Je mocný, strašlivý, vychytralý a zákeřný. Oplývá dračím kouzlem a mezi jeho schopnosti patří umění přesvědčivosti a vemlouvavosti, které úspěšně používá při rozhovorech. Také Bilbo musel čelit tomuto drakovu umění a nebylo to pro něj lehké. Nejvýraznějšími povahovými rysy draka Šmaka jsou chamtivost a arogance. Vedlejšími postavami jsou dále zbývající trpaslíci (Balin a Dvalin, Kili a Fili, Bofur s Bomburem a Bifurem, Ori, Nori a Dori a Glóin a Óin), kteří se většinou liší pouze barvou kapuce a hudebním nástrojem, na který hrají. Podobně znějící jména trpaslíků značí příbuze

Témata, do kterých materiál patří