Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. John Ronald Reuel Tolkien - Hobit

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

líků. Dobrodružství na sebe nenechá dlouho čekat. Družina se setkává se třemi zlobry. Bilbo je jako lupič vyslán na průzkum. Při této příležitosti v sobě nachází netušenou odvahu a dá se říci, že jeho postupná proměna v hrdinu začíná právě při této konfrontaci se zlobry. Zlobrům se podaří trpaslíky i hobita chytit a svázat. Na pomoc přichází Gandalf a s východem slunce se zlobři mění v kámen. Ve zlobří jeskyni pak družina nachází cenné elfské meče, kterými autor odkazuje k tradičním hrdinským příběhům. Třetí kapitola nese název Krátký odpočinek. Všichni jsou vyčerpaní, prší a Bilbo si začíná uvědomovat, že dobrodružství neznamená jen projížďky za slunečných dní. Družina se dostává do Roklinky, Posledního domáckého domu pána Elronda. V Roklince přebývají elfové, kteří unavené poutníky pohostí a družina zde stráví nějakou dobu nabíráním sil. Elrond pomůže Thorinovi, vedoucímu družiny, vyluštit skryté měsíční runy na mapě, díky kterým se jim později podaří najít tajný vchod do Osamělé hory. Elrond taky objasní původ mečů nalezených v jeskyni trolů. Gandalfův Glamdring i Thorinův Orkrist jsou proslulé elfské čepele, kterými bylo v minulosti pobito mnoho skřetů. Atmosféra Roklinky je v silném kontrastu s tím, co družinu nevyhnutelně čeká. Představuje určitý ráj na zemi a plní družinu nadějí, že jejich cesta bude úspěšná. Čtvrtá kapitola nese název Přes hory a pod horami. Družina musí na své cestě překonat nebezpečné Mlžné hory. Cesta není jednoduchá a Bilbo často vzpomíná na svou útulnou noru. Naděje, kterou ho plnil pobyt v Roklince, rychle mizí. Zažijí horskou bouři, při které mezi sebou bojují dva skalní obři. Aby se uchránili před obry, schovají se do jeskyně. Ta ale skrývá tajný vchod do útrob hor, kde vládnou skřeti. Skřeti na rozdíl od Elfů představují rasu, která je krutá a zlá. Trpaslíci jsou zajati. S pomocí Gandalfa se však dostávají na svobodu a při bitvě zabijí také vůdčího Velkého skřeta. Důležitou roli zde hrají meče, nalezené ve druhé kapitole. Glamdring a Orkrist pro skřety znamenají hrozbu, pro družinu naopak naději. Zachrání je útěk z útrob hor a zmatek mezi skřety, zaviněný zabitím Velkého skřeta. Družina se dostává na druhou stranu Mlžných hor. Ovšem bez Bilba. Pátá kapitola nese název Hádanky ve tmě. Bilbo při cestě podzemím upadne, omdlí a ztratí tak zbytek družiny. Během bloudění nalézá kouzelný prsten. Jedná se o velmi důležitý moment, který zásadně ovlivní Bilbův celý další život. Poté potkává Gluma, zákeřné stvoření, které bylo původním vlastníkem kouzelného prstenu. Zahrají si spolu hru na hádanky, Bilbo díky chytrosti a štěstí zvítězí a i s pomocí prstenu, který má moc udělat ho neviditelným, se dostává ven z podzemí a na druhou stranu Mlžných hor. Při cestě podzemím musí Bilbo přeskočit Gluma, jenž hlídá cestu ven. Tento skok můžeme chápat jako symbolické vyjádření dalšího rozvoje Bilbova charakteru –konfrontace s Glumem ho posunula o velký kus vpřed. Prsten tedy mění majitele a od této chvíle budou hobiti určujícími postavami v historii Středozemě. Šestá kapitola nese název Z deště pod okap. Trpaslíci s Gandalfem postrádají Bilba a dohadují se, jestli se pro něj vrátit nebo pokračovat dál. Trpaslíkům se zpět do podzemí nechce, pochybují o Bilbových schopnostech a jeho užitečnosti pro družinu. Hobit se však náhle zjevuje v jejich středu. Jeho objevení vyvolává mezi trpaslíky úžas a radost. Taktéž rázně vyvrací pochybnosti o jeho lupičských schopnostech. Jejich respekt vůči Bilbovi roste. Pokračují dále, protože stále ještě nejsou v bezpečí. Hrozí jim pronásledování skřety, proto spěchají co nejdál od Mlžných hor. S příchodem noci je však obklíčí tlupa zlých vlků. Zachrání je vzrostlé stromy, Gandalfův oheň a především přílet orlů, kteří je odnesou do bezpečí svých hnízd na vrcholcích hor. Sedmá kapitola nese název Podivný příbytek. Družina se nechá orly odnést o další kus cesty dál a pak pokračuje pěšky. Blíží se k Temnému hvozdu, hlubokému a nebezpečnému lesu, který není jednoduché projít. Cesta se brzy stane nebezpečnější. Ještě předtím se ale seznámí s tajemným kožoměncem Meddědem, který je schopný měnit svoji podobu z člověčí v medvědí. Medděd svým způsobem života symbolizuje harmonii s přírodou, což kontrastuje se skřety v předchozí kapitole. Je to tvor uzavřený a sveřepý a většinou si hosty nezve, přesto se díky Gandalfově chytrosti družina těší Meddědově přízni. Poskytne jim přístřeší, cenné rady a zásoby pro následující nebezpečný úsek cesty. Družina se vydává znovu na cestu a před vstupem do Temného hvozdu se s ní loučí Gandalf. Jedná se o kritický moment výpravy, protože bez Gandalfa bude další cesta ještě nebezpečnější a trpaslíci si to dobře uvědomují. Bilbo dokonce pláče. Osmá kapitola nese název Mouchy a pavouci. Družina bez Gandalfa vstupuje do Temného hvozdu. Tmavého a zatuchlého místa, kde je velmi těžké udržet si bystré smysly. První komplikace přichází, když nejtlustší trpaslík Bombur padá do bystřiny a usíná hlubokým spánkem. Trpaslíci jsou nuceni vláčet se s nehybným Bomburem a jejich odhodlání a trpělivost podstupuje velkou zkoušku. Už to není Bilbo, kdo je břemenem, jeho role se mění. Cesta hvozdem je nekonečná, trpaslíci slábnou a nakonec kvůli lákavým blikajícím světlům opouští stezku. Jsou napadeni obrovskými pavouky. Při této příležitosti se naplno projeví Bilbovy schopnosti a je zřetelná jeho vzrůstající hrdinnost. S pomocí prstenu zachrání družinu a zastraší pavouky. Poté, co zabije jednoho z pavouků, pojmenuje svůj meč Žihadlo a symbolicky se tak zařadí mezi hrdiny, kteří vlastní mocný meč. Trpaslíci jsou však bez vůdce, Thorin chybí. Devátá kapitola nese název Osvobozené sudy. Všichni trpaslíci, včetně Thorina, jsou zajati lesními elfy, kapitola se soustředí na téma zajetí. Jediný Bilbo unikl díky prstenu vězení, a má proto šanci své společníky osvobodit. V podstatě na něm leží osud celé skupiny. Podaří se mu zjistit, jak to v království lesních Elfů chodí, vypátrá, kde se nachází trpaslíci a navíc zjistí, že elfové vězní také Thori

Témata, do kterých materiál patří