Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sacharidy v živých soustavách

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (164 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

látka při výrobě léčiv, při teplotě 160 – 200 °C = potravinářský karamel (k barvení limonád, lihovin, octa…). Zpracování řepy na sacharózu: Řepa cukrovka se očistí, nařeže na řízky a extrahuje v horké vodě, číří vápeným mlékem (odstranění aminokyselin a bílkovin). Poté saturuje a filtrací se získá lehká šťáva, která se zahustí. Jejím odpařením vzniká těžká šťáva (61 %). Opakovanou krystalizací se získá až 90 % sacharózy, tekutý zbytek je melasa. Surová sacharóza je hnědý cukr, přečištěna, rafinovaná je cukr bílý. MALTÓZA = SLADOVÝ CUKR α – D – glukopyranosa + α – D – glukopyranosa Vazba mezi jednotkami: α (1→ 4) glykosidická, je redukující, má zachován jeden poloacetalový hydroxyl. V ječmenném sladu – pro výrobu piva a výrobu cukrovinek. LAKTÓZA = MLÉČNÝ CUKR β – D –galaktopyranosa + α – D – glukopyranosa Vazba mezi jednotkami: β (1→ 4) glykosidická, jedná se o redukující disacharid - zachován jeden poloacetalový hydroxyl. Vyskytuje se v mléce savců. V kravském mléce je její obsah 45%. Používá se mj. na výrobu některých potravinářských oligosacharidů a alditolů, jako pomocná farmaceutická látka. při výrobě zakysaných mléčných výrobků kvasí laktóza činností bakterií mléčného kvašení (Lactobacillus, Lactococcus) na mléčnou kyselinu. laktózová intolerance- nesnášenlivost mléka spojená s trávícími obtížemi. Galaktozémie - autozomální, monogenní, recesivní genetická choroba - neschopnost odbourávat galaktózu. CELLOBIÓZA β – D –glukopyranosa + β – D –glukopyranosa Vazba mezi jednotkami: β (1→ 4) glykosidická, jde o redukující disacharid. Je součástí celulózy. POLYSACHARIDY Polysacharidy jsou přírodní makromolekulární látky. V přírodě je známo asi kolem 300 polysacharidů. Nemají sladkou chuť, neřadí se mezi cukry, jsou rostlinného i živočišného původu. Mají tři základní funkce: Zásobní– škrob, glykogen, inulin, pektiny. Stavební– celulosa, chitin. Se speciální funkcí– rostlinné slizy, heparin, klovatiny. Štěpením molekul polysacharidů vznikají oligosacharidy, které se mohou štěpit až na monosacharidy. Štěpení probíhá podporou enzymů –trávicích enzymů = amyláz (př. ptyalin, pankreatické a střevní amylázy). Polysacharidy jsou složeny z více než 10 monosacharidových jednotek =monomerů, které jsou spojeny glykosidickými vazbami (nejčastěji 1 – 4). Polysacharidické řetězce Mívají lineární nebo větvené řetězce, molekuly mohou být zpevněny vodíkovými můstky. Jejich počet ovlivňuje částečnou rozpustnost polysacharidů ve vodě. Rozdělení polysacharidů HOMOPOLYSACHARIDY - z jednoho typu monosacharidových monomerů (např. celulóza výhradně z glukózových jednotek). Př.glukany, mannany, galaktany, arabinany, xylany aj. HETEROPOLYSACHARIDY- z více typů monosacharidových monomerů. Mukopolysacharidy – stavební, v pojivových tkáních, např. kloubech, šlachách a chrupavkách. kyselina hyaluronová (v kloubním mazu, očním sklivci), chondroitinsulfát (hlavní složka chrupavek), dermatansulfát a keratansulfát (v kůži), heparin (antikoagulační faktor, inhibuje přeměnu protrombinu na trombin). KOMPLEXNÍ POLYSACHARIDY obsahují i část nesacharidovou, např. lipidovou, bílkovinnou. Peptidoglykan = (murein) - stavební polysacharid buněčných stěn prokaryotických. Glykolipidy - cerebrosidy – v obalech neuronů. ROSTLINNÉ POLYSACHARIDY CELULÓZA Základnístavební rostlinný polysacharid, většinou doprovázený ligninem (látka polymerního charakteru ve dřevě – uděluje mu pevnost) nebo hemicelulosou. Nejčistší přírodní celulosa =bavlna. Celulóza je homopolysacharid, D – glukan, molekula až z 10.000 jednotekbeta D glukopyranosy,β– 1,4 – glykosidické vazby. V žaludku přežvýkavců se celulosa zpracovává působením enzymů a symbiotických celulolytických bakterií (celulóza se štěpí na celobiózu, dále až na glukózu). Pro člověka je celulózanestravitelná (vláknina). Používá se pro výrobu: papíru, viskózového hedvábí, celofánu, acetátu celulózy a trinitrátu celulózy. PETINY Stavební rostlinné polysacharidy. Heterogenní skupina podobně jako hemicelulózy. Vyskytují se především v ovoci A majíschopnost tvořit gely – využití v potravinářství při výrobě džemů a marmelád. KARAGEN Je zásobní rostlinný polysacharid, galaktan. Obsažen hlavně v ruduchách, získává se ze stélek puchratky. Využívá se především v potravinářství při výrobě nečokoládových cukrovinek. AGARÓZA Zásobní rostlinný polysacharid, galaktan. Je obsažen hlavně v ruduchách, získává se ze stélek rosolenky (Gelidium). Je základem agaru – slouží jako kultivační půda pro mikroorganismy. ŠKROB Zásobní rostlinný polysacharid -Glukan - složen z jednotek alfa – D – glukopyranosy. Hojně se vyskytuje v bramborách nebo obilovinách. Má dvě části: AMYLÓZU (tvoří 10 – 20 % škrobu, rozpustná ve studené vodě, jódem se barví tmavě modře, má lineární řetězec prostorově uspořádaný do šroubovice – na jeden závit šest glukózových jednotek) AMYLOPEKTIN(80 – 90 %, nerozpustný ve studené vodě, v horké vodě tvoří tzv. škrobový maz, jódem se barví červenofialově až hnědě, řetězec je rozvětvený – postranní řetězce se opakují vždy asi po 20 – 30 jednotkách řetězce základního). ŽIVOČIŠNÉ POLYSACHARIDY GLYKOGEN Zásobní živočišný polysacharid, glukan. Strukturně je podobný amylopektinu, má větvenou molekulu. Glykogen je uložen ve formě granulí v cytoplazmě některých buněk vyšších živočichů, zejména v buňkách jater (lidské jaterní buňky obsahují 18 - 20 % glykogenu v sušině) a svalů (svalové buňky asi 0,5 - 1 %), též v buňkách hub a kvasinek. Průměrný člověk má v zásobě cca 250 - 400 g glykogenu (1/3 v játrech, 2/3 ve svalech), sportovci až 800 g. Zdrojem je zejména libové maso. CHITIN Stavební živočišný polysacharid.Stavební jednotkou je N – acetylglukosamin. Tvoří např. součást exoskeletu členovců, je obsažen v buněčných stěnách buněk hub a v mnoha řasách.

Témata, do kterých materiál patří