Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sacharidy v živých soustavách

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (164 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Nositelem redukčních vlastností je poloacetalový hydroxyl, důkaz pomocí Tolensovy reakce (Ag+ Ag – vznik stříbrného zrcátka), Fehlingovy reakce (Cu2+ - Cu+ - vznik červenohnědé sraženiny).

  • Významné monosacharidy

D-glyceraldehyd a dihydroxyaceton: v přírodě se volně nevyskytují, důležité jsou jejich fosfáty, které se tvoří jako meziprodukty metabolických přeměn sacharidů

D-xylosa a L-arabinosa: součást stavebních polysacharidů, které se vyskytují ve dřevě.

D-ribosa: součást RNA.

2-deoxy-D-ribosa: součást DNA.

D-galaktosa: je vázaná v disacharidu laktóze, hemicelulózách a rostlinných slizech.

L-galaktosa: je obsažena v polysacharidu agaru (používá se na přípravu kultivačních půd v mikrobiologii, agar se získává z ruduchů červených řas - Gelldium).

D-mannosa: složka polysacharidů. Je obsažena v semenech palem, skořápkách ořechů, luscích svatojánského chleba, volně se vyskytuje v pomerančové kůře.

D-glukosa: volně např. v ovoci, medu, vinných hroznech. Vázaná tvoří součást oligosacharidů a polysacharidů.

Lehce stravitelná, rychle přechází ze zažívacího traktu do krve. Je významným zdrojem energie - v lékařství součást umělé výživy.

Zahřátím nad 200°C se mění na tmavěhnědý karamel, který se používá v potravinářském průmyslu k barvení lihovin a octa. Technicky se získává hydrolýzou škrobu.

Používá se k výrobě ethanolu, glycerolu, acetonu, citrónové kyseliny , L-askorbové kyseliny.

Alkoholovým = ethanolovým kvašením účinkem kvasinek vzniká ethanol a CO2.

Při mléčném kvašení (probíhá při silážování a kysání zelí) se D-glukosa účinkem bakterií mléčného kvašení mění na mléčnou kyselinu (vzniká i při anaerobní glykolýze ve svalech).

*Hladina glukózy v krvi = glykémie (3,5 – 5,5 mmol/l) je hormonálně řízena pomocí inzulinu a glukagonu. Patologický nedostatek inzulinu je diabetes 1. typu.

D-fruktosa = ovocný cukr: je nejsladším cukrem, společně s D-glukosou je v ovoci a včelím medu v poměru (1:1).Je součástí disacharidu sacharózy a stáčí rovinu polarizovaného světla vlevo, odtud její starší název levulóza.

L-sorbosa: se používá se k výrobě vitaminu C, velké množství se vyskytuje ve šťávě jeřabin.

OLIGOSACHARIDY

Nízkomolekulární přírodní látky složené ze dvou až deseti monosacharidových jednotek, spojených glykosidickými vazbami.

Hydrolytickým štěpením (ve vodném prostředí) se štěpí zpět na monosacharidy.

Podle počtu spojených monosacharidových jednotek se dělí na disacharidy až dekasacharidy.

Redukující oligosacharidy mají zachován aspoň jeden poloacetalový hydroxyl a redukují Fehlingovo a Tollensovo činidlo. Mezi monosach. jednotkami bývá vazba 1→ 4 nebo vzácně 1→ 6 glykosidická.

Neredukující oligosacharidy nemají zachovaný žádný poloacetalový hydroxyl, vazby mezi jednotkami jsou 1 → 1 gykosidická (aldóza + aldóza) nebo 1 → 2 glykosididcká (aldóza + ketóza), neredukují ani Fehlingovo ani Tollensovo činidlo.

Témata, do kterých materiál patří