Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


erben-kytice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Karel Jaromír Erben – Kytice - lyrickoepické básně, psané převážně formou lidovýchbalad, ale i jiných druhů lidové epiky, napříkladpohádek (Zlatý kolovrat),pověstí (Věštkyně) alegend (Záhořovo lože). Kytice, stejně jako Máj, vznikla v době bachovského absolutismu (r. 1853) - původně vyšla jako sbírka 11 balad v časopise, až poté vznikla samotná kniha. Celkem 13 skladeb. - měla obrovský úspěch a ovlivnila mnoho umělců - období Národního obrození, kdy se přední čeští spisovatelé snažili o obnovu české řeči a kultury. Karel Jaromír Erben se o to zasloužil právě Kyticí. - hlavními postavami jsou obyčejní lidé (většinou ženy), kteří pykají za špatnosti, které provedli. Občas se zde objevují i jejich rodiny, nebo ti, jež je trestají. balada – lyricko-epická báseň zaměřená na zachycení marného zápasu člověka s přírodními nebo společenskými silami, má pochmurný děj a často končí tragicky, rychlý spád a mnohdy v ní vystupují nadpřirozené bytosti Kytice Úvodní báseň Kytice, někdy nazývána Mateřídouška. Symbolické vyjádření o čem sbírka pojednává. Báseň je brána obrazně. Matka má význam vlast, sirotci národ. Spojení "přicházejí každého rána" znamená, že i když je vlast v úzkých, tak se na ni nezapomíná. Mateřídouška = soubor pověstí, natrhal = sesbíral své pověsti. Pověsti věnoval všem Slovanům a doufal, že u nich najde odezvu. Poklad Na Velký pátek pospíchá matka s dítětem do kostela, nemůže však najít cestu. Na místě, kde stál kámen, se nyní tyčí skála, do které vede vchod. Žena opatrně nakoukne, dodá si odvahy a vkročí dovnitř. Uvnitř září síň plná zlata, mramoru, rubínů a jiných drahých kamenů. Začne si brát stříbro a na dítě zapomene, stříbro si odnáší domů do chýše. Potom se vrátí pro zlato, doma se jí mezitím přinesené stříbro proměnilo v kámen. Matka si vzpomene na dítě a utíká pro něj. Tam, kde před chvílí byla skála, je teď opět jen kámen. Celý rok je žena bledá, v očích se jí roní slzy, lituje toho, co udělala, prosí o odpuštění. Na Velký pátek nalezne opět místo kamene skálu, v ní si hraje dítě. Rychle ho vezme a utíká s ním pryč. Svatební košile Dívka o jedenácté hodině sedí před klekadlem a modlí se k panně Marii. Oplakává své zemřelé rodiče a sourozence a při tom vzpomíná na svého milého, jenž odešel do světa. Kázal jí, aby na něj myslela a třetím rokem začala vyšívat svatební košile, protože až se vrátí, budou mít svatbu. Prosí tedy pannu Marii, aby ji milého přivedla nazpět.Najednou ji kdosi zaťuká na okénko a ona v tomto muži pozná svého ženicha. Láká ji, aby s ním vyšla ven, že ještě tuto noc budou mít veselku. Dívka souhlasí. Celou dlouhou cestu jí opakuje, že se všude kolem potuluje spousta zlých duchů, ale ona ho ujišťuje, že když je s ním, tak ji nic netíží a neděsí. Ženich si postupně všimne tří věcí, které má dívka u sebe. Nejdřív jsou to modlitební knížky, jež jí vyrve a odhodí, potom je to růženín, který jí z pasu utrhne a nechá v trávě a za třetí si všimne křížku po matce a rovněž jí ho strhne z krku. Jediné, co jí nechá, jsou v uzlíku zabalené svatební košile. Jdou spolu spoustu mil, až se dostanou ke hřbitovní zdi. Mládenec jí naznačí, že přišli do jeho království a dívka zjistí, že je její milý mrtvý. Když mládenec přeskočí zeď, využije dívka situace a uteče do malého domku, komory, kde se skryje. Venku se začnou rojit duchové a dívčin mládenec ji láká ven. Nakonec umrlcovi, jenž leží v komoře, poručí, aby vstal a odstranil závoru na dveřích, aby si on mohl vzít svou nevěstu. Dívka však umrlce zaříkává modlitbami a on opět ulehá. Napotřetí, když je dívka již k smrti vystrašená, dojde konečně ke svítání a hluk venku utichne. Lidé, co jdou ráno na mši, najdou na hřbitově na každém hrobě a kříži viset cáry ze svatebních košil. Nalézají dívku naštěstí živou, ale celou pobledlou v jejím úkrytu. Polednice Tato báseň vypráví o matce, která v rozčilení zavolala na své neposlušné dítě Polednici. Když se Polednice skutečně objevila ve dveřích a žádala matku, aby jí dítě vydala, matka nechtěla a prosila Polednici, aby odešla pryč. Chytila své dítě do náručí a chránila ho před Polednicí a mačkala tak silně, že jej udusila. Později přišel její manžel z práce domů, uviděl svou ženu, jak pláče a drží svého malého synka mrtvého v náručí. Zlatý kolovrat Král země jednou zabloudil při lovení zvěře. Přijel k chalupě, kde chtěl požádat o vodu. Krásná dívka, Dorotka, která vyšla z chalupy, se mu ihned zalíbila. Rozhodl se, že se s ní ožení. Druhý den král přijel znovu a žádal nevlastní matku, aby mu Dorotku dala za ženu. Matka mu nabízela vlastní dceru, ale král odmítl. Přikázal jí, aby nevlastní dceru další den doprovodila na hrad. Ráno se matka s dcerami vydaly na cestu. Když přišly do lesa, obě ženy usekly Dorotce nohy i ruce a vypíchly jí oči. Tělo ponechaly v lese a nohy, ruce i oči vzaly s sebou na hrad. Tam vydávala matka svoji vlastní dceru za Dorotku. Protože si dívky byly podobné, král nic nepoznal a vzal si špatnou nevěstu. Po svatbě musel odjet do boje. Zatím se měla jeho žena pilně věnovat kolovrátku. V pustém lese se náhle objevil stařeček, který Dorotčino tělo odnesl do jeskyně. Nařídil svému pacholeti, aby vzalo zlatý kolovrat a prodalo jej na královském hradě za dvě nohy. Potom pachole prodávalo zlatou přeslici za dvě ruce a zlatý kužel za dvě oči. Stařeček přinesené části přiložil k ranám a tělo bylo jako dříve. Když vložil oči do důlků, panna se kolem dívala, ale viděla jen sebe samotnou. Když se král vrátil z boje, žena se mu pochlubila, co z lásky k němu koupila. Sedla ke zlatému kolovrátku, ale jak zatočila, ozvala se písnička. Zlatý kolovrátek prozradil králi strašlivý čin, který spáchala jeho žena s matkou na pravé nevěstě. Král nemeškal a jel do jeskyně pro Dorotku. Byla nová svatba a matka s dcerou dostaly, co zasloužily. Ruce a nohy jim byly uťaty, oči vyňaty. Zlo bylo potrestáno a zlatý kolovrat již nikdo neuviděl, ani neuslyšel. Štědrý den Den před Štědrým dnem přijde Hančin přítel a požádá dívku o ruku, ta souhlasí. Na Štědrý den sedí panny, mezi nimiž je i

Témata, do kterých materiál patří