Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ceny výrobků

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marketingový mix – výrobek a cena Komplexní výrobek (totální) Slouží k uspokojování lidských potřebJádro Udává nám podstatu, proč kupujiPrvní slupka Značka Odlišuje výrobek Musí se registrovat formou ochranné známky Užitek Marketingový – odlišení od jiných Finanční – dobrá a zavedená značka má určitou cenu Dá se prodat Typy Výrobce – Coca Cola, Nike Obchodu – Billa – CLEVER Rozhodování při nákupu Jestli vůbec značku využijeme Pokud ano, tak volíme mezi značkou výrobce nebo obchodu Obal druhy Fyzický Etiketa se spoustou informací Při rozhodování se bere v úvahu Druh výrobku – obal má chránit při manipulaci Ekologický aspekt – obal by měl být recyklovatelný Cílový trh Primární – vlastní výrobek (pet láhev) Sekundární – obal pro maloobchod (fólie na flašce) Terciální – obal pro bezpečný převoz (paleta) Náklady spojené s obalem – čím krásnější, tím se výrobek lépe prodá, ale je dražší Kvalita Souhrn určitých charakteristik Je dána použitými materiály, technologickými postupy a kontrolou kvality Design Souhrn vzhledu a funkčnosti výrobku Ovlivňuje z 50-70% koupěschopnost výrobku Je výsledkem práce konstruktérů a designerůDruhá slupka Výhody pro zákazníka Zvyšují koupěschopnost výrobku Patří sem Montáž, servis Rychlost dodání Záruka Spotřební zboží Běžné zboží Zboží každodenní potřeby (chleba, mléko) Impulzivní zboží – čokoláda, pivo) Mimořádné zboží – kondomy, vložkyZvláštní zboží Koupi plánuji, zvažuji varianty, porovnávám ceny Auto, elektronikaSpeciální zboží Předražené, luxusní zboží Zákazník si ho najde sám i bez reklamy Auto Mustang Kapitálové statky Materiál (písek, mouka)Investiční zařízení Stavební (budovy) Nestavební (stroje)Zboží (součástky)Pomocný materiál (kancelářské potřeby) Životní cyklus výrobku Uvedení výrobku na trh Ztrátová fáze Nakupuje asi 2,5 % lidí – inovátoři (vyhledávají novinky) 60 % výrobků touto fází neprojde Strategie Penetrace – cenové pronikání, nízká cena a velká reklama Skimming – u drahých výrobků, cena vysoká, žádná reklamaRůst objemu prodeje Zisková fáze Tržby rychle rostou Postupně snižují náklady na 1 výrobekZralost výrobku Než dosáhne vrcholu – největší zisky, nejvýraznější modifikace Až dosáhneme vrcholu – cena začne mírně klesat, snižuje se zisk Úpadek výrobku Důvody Technický pokrok Konkurence Poptávka Řešení Zlevnit Vyprodat Zlikvidovat Vývoj nového výrobku Nápad, námět Ve své hlavě, od zákazníků nebo dokonce od konkurencePodnikatelsko-finanční analýza Zjišťování, zda je dostatek peněz, kvalifikovaní zaměstnanci, materiál a prostory na výrobuVývoj výrobku Časově i finančně nejnáročnější fáze Vývoj a výzkum výrobku v laboratořích a v dílnáchTestování Prototyp nebo vzorky se podrobují nejrůznějším testům Zdravotně nezávadné, bezpečnostní, odolnost, ekologické Typy Standartní – v nějaké předem vybrané oblasti je výrobek nabízen za stejných podmínek Řízené – všechno je předem pečlivě nachystáno Simulované – provádí se u vybraného vzorku zákazníkaKomercionalizace Uvedení výrobku na trh Typy Celorepublikově – finančně náročné Jen ve vybrané oblasti – finančně méně náročné Kdy přijít s výrobkem Jako první Výhody – jediný na trhu Nevýhody – finančně náročnýSpolečně s konkurencí Dělím se s konkurencí o všechnoPo konkurenci Nevýhody – lidé jsou u konkurence Výhody – už jsou vychytané chyby, mám kvalitnější, lepší a nižší náklady na reklamu Strategie prodeje Strategie pronikání Dlouhodobě úspěšné Neustálé modifikace Firma se snaží hlouběji proniknout se známými výrobky na dosavadní trhStrategie rozvoje výrobku Výhody – znám trh Nevýhody – vysoké náklady i riziko Stejnému trhu nabídnu nový výrobekStrategie rozvoje trhu Nabídka existujícího výrobku na nových trzích Snížení cen zpřístupní výrobek novému segmentu zákazníků Nové trhy Jiná věková skupina Nové trhy v zahraničí Nevýhoda – musíme sepřizpůsobit novému trhuStrategie „difersifikace“ Nabídka nových výrobků na nových trzích Finančně velmi náročné i rizikové Z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější varianta Nízká pravděpodobnost úspěchu Nemusí být výrobek přijat Cena je vysoká Vysoká konkurence Malé tržby Cena Jedna z nejdůležitějších částí marketingového mixuSprávná volba je velmi důležitá a záleží na cíli firmy Přežití Krátkodobý cíl Ceny jsou nízké Pokud je velká konkurence Likvidace konkurence Nízké ceny Krátkodobý cíl, jinak zlikviduje firma i sama sebe Špičková kvalita výrobku Z kvalitního a drahého materiálu Drahé Dlouhodobý cíl Maximalizace zisku Ve fázi zralosti výrobku Nejnižší náklady na jednotku výrobku Krátkodobý i dlouhodobý cíl Cena může být nižší i vyšší Růst objemu prodeje Krátkodobý cíl Nízké ceny Posezonní výprodeje Cílem je uvolnit prostory pro nové zboží Růst tržního podílu Nižší cena v počáteční fázi Cílem je přilákat zákazníky Metody stanovení ceny Podle nákladů Stanovení ceny podle nákladů a připočtení k tomu ziskStanovení ceny konkurence Nepřihlíží se ke skutečným nákladům na výrobek Druhy Stejná Vyšší NižšíPodle hodnoty vnímané zákazníkem Nejnovější způsob Nesledují se náklady na výrobu Sleduje se, jakou má výrobek hodnotu pro zákazníkaMetoda orientovaná na poptávku Zbytné – kosmetika, auto Nezbytné – jídloKonkurzní a smluvní cena Konkurzní – používá se na dražbě, cena se určí na základě nejlepší nabídky Smluvní – vzájemná dohoda na ceně Srážky a slevy Množstevní rabat – koupím větší množství a dostanu slevuSlevy pro dlouhodobé smluvní odběratele – když odebírám mám slevu (Oriflame, Avon)Sezónní srážky – pokud koupím mimo sezónu, mám slevu (lyže na jaře)Funkční srážky – pro distributory, kteří přebírají některé další funkceSkonto – zaplatím-li v hotovosti nebo dřív, můžu dostat tuto slevuNákup na protiúčet – dám jim starý výrobek, koupím nový a oni strhnou z nové cenu určitou částku (auta, ledničky)Prémie – za pravidelný nákup Psychologický přístup tvorby ceny Cena končící číslem 9 – vypadá opticky nižšíZaokrouhlení částky – vzbudit pocit, že je výrobek luxusníRozškatulkování výrobků podle cen – cenové řady (CD, přání, semínka), je to přehlednéDiskriminační ceny – studenti a důchodci p

Témata, do kterých materiál patří