Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Marketing - vliv, vývoj, strategie a analýzy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34.9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marketing = vývoj, vliv, strategie a analýzy

Marketing

 • Nauka o trhu a obchodě

 • Proces řízení, zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb lidí

 • Společenská věda

Vývoj

 1. Výrobní podnikatelská koncepce

  • Propagátory byli Tomáš Baťa a Henry Ford

  • Využívali pásovou výrobu

  • Čím levnější výrobek, tím lépe se prodává

 2. Výrobková koncepce

  • Období přípravy o propuknutí světové hospodářské krize

  • Sílí nezaměstnanost

  • Kvalitní zboží si svého zákazníka vždycky najde

 3. Prodejní koncepce

  • Po 2 sv. v. je obrovský rozmach masmédií (TV, rozhlas)

  • Výrobek se prodá daleko lépe, má-li dobrou reklamu

 4. Marketingová

  • Založená na zpětné vazbě

  • Nejprve poznat potenciální zákazníky, jejich potřeby, možnosti a teprve potom vyrábět

 5. Sociální koncepce

  • Navazuje na předcházející

  • Rozšířená o zájmy společenské, a to v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidí

 6. Koncepce marketingových vztahů

  • Zaměřena na vytváření a udržení prospěšných vztahů se zákazníkem

  • Nejlepší marketing je ten, co za nás dělají naši zákazníci

Podstata

 1. Usilování o nalezení rovnováhy mezi zájmy firmy, zájmy zákazníka a společenskými zájmy

 2. Marketing se snaží poznat potřeby zákazníka, být lepší jak konkurence a vcítit se do zákazníka

 3. V dnešní době je nabídka vyšší jak poptávka, a proto se pro firmy otázkou číslo jedna stává boj o zákazníka

Funkce

 1. Informativní a komunikativní – informuje zákazníka o existenci výrobku

 2. Koordinační – komunikace mezi výrobcem a zákazníkem

 3. Analytická – analyzuje vlivy, které působí na firmy i zákazníky

Vlivy

 1. Vnitřní

  • Organizace a řízení

  • Vybavenost

  • Finanční situace

  • Vnitřní konkurence

  • Technický rozvoj

  • Lidské zdroje

  • Umístění podniku

  • Image firmy

 2. Vnější

  • Mikro prostředí

   • Zákazníci – ekonomické subjekty, které odebírají zboží od firem

   • Konkurence – firmy, které vyrábějí stejné zboží

   • Partneři – spolupracují s námi

   • Veřejnost – skupina lidí, která ovlivňuje chování podniku

    1. Místní komunita – úřady, podnikatelé, vtahy mezi lidmi

    2. Zájmové skupiny – Hnutí zelených

   • Sdělovací prostředky – televize, noviny

   • Zaměstnanci podniku – má-li kladný vztah k podniku, pracuje lépe

   • Široká veřejnost

  • Makro prostředí

   • Ekonomické problémy – ovlivňují možnost podniku nabízet statky a služby

   • Demografické vlivy – zabývají se obyvatelstvem

   • Přírodní vlivy – každý stát má jiné

   • Technologické vlivy – rychle se mění, a proto musíme jít s dobou, jinak nás konkurence předběhne

   • Kulturní a sociální vlivy – řada faktorů, které vyplývají z hodnot, zvyků a preferencí lidí

   • Politické vlivy – jsou tvořeny legislativou

Marketingový MIS (marketingový informační systém)

 1. Primární informace – získané speciálně pro potřeby marketingu, jsou drahé

 2. Sekundární informace – původně zjištěny pro jiný účel, a proto nejsou přesné, jsou levné

  • Vnitřní zdroje – zjišťuje si firma sama uvnitř podniku

  • Vnější zdroje – zjišťují se mimo firmu, třeba na internetu, z TV nebo ze statistických ročenek

Témata, do kterých materiál patří