Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Marketing - vliv, vývoj, strategie a analýzy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marketing = vývoj, vliv, strategie a analýzy Marketing Nauka o trhu a obchoděProces řízení, zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb lidíSpolečenská věda Vývoj Výrobní podnikatelská koncepce Propagátory byli Tomáš Baťa a Henry Ford Využívali pásovou výrobu Čím levnější výrobek, tím lépe se prodáváVýrobková koncepce Období přípravy o propuknutí světové hospodářské krize Sílí nezaměstnanost Kvalitní zboží si svého zákazníka vždycky najdeProdejní koncepce Po 2 sv. v. je obrovský rozmach masmédií (TV, rozhlas) Výrobek se prodá daleko lépe, má-li dobrou reklamuMarketingová Založená na zpětné vazbě Nejprve poznat potenciální zákazníky, jejich potřeby, možnosti a teprve potom vyrábětSociální koncepce Navazuje na předcházející Rozšířená o zájmy společenské, a to v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidíKoncepce marketingových vztahů Zaměřena na vytváření a udržení prospěšných vztahů se zákazníkem Nejlepší marketing je ten, co za nás dělají naši zákazníci Podstata Usilování o nalezení rovnováhy mezi zájmy firmy, zájmy zákazníka a společenskými zájmyMarketing se snaží poznat potřeby zákazníka, být lepší jak konkurence a vcítit se do zákazníkaV dnešní době je nabídka vyšší jak poptávka, a proto se pro firmy otázkou číslo jedna stává boj o zákazníka Funkce Informativní a komunikativní – informuje zákazníka o existenci výrobkuKoordinační – komunikace mezi výrobcem a zákazníkemAnalytická – analyzuje vlivy, které působí na firmy i zákazníky Vlivy Vnitřní Organizace a řízení Vybavenost Finanční situace Vnitřní konkurence Technický rozvoj Lidské zdroje Umístění podniku Image firmy Vnější Mikro prostředí Zákazníci – ekonomické subjekty, které odebírají zboží od firem Konkurence – firmy, které vyrábějí stejné zboží Partneři – spolupracují s námi Veřejnost – skupina lidí, která ovlivňuje chování podniku Místní komunita – úřady, podnikatelé, vtahy mezi lidmi Zájmové skupiny – Hnutí zelených Sdělovací prostředky – televize, noviny Zaměstnanci podniku – má-li kladný vztah k podniku, pracuje lépe Široká veřejnost Makro prostředí Ekonomické problémy – ovlivňují možnost podniku nabízet statky a služby Demografické vlivy – zabývají se obyvatelstvem Přírodní vlivy – každý stát má jiné Technologické vlivy – rychle se mění, a proto musíme jít s dobou, jinak nás konkurence předběhne Kulturní a sociální vlivy – řada faktorů, které vyplývají z hodnot, zvyků a preferencí lidí Politické vlivy – jsou tvořeny legislativou Marketingový MIS (marketingový informační systém) Primární informace – získané speciálně pro potřeby marketingu, jsou drahéSekundární informace – původně zjištěny pro jiný účel, a proto nejsou přesné, jsou levné Vnitřní zdroje – zjišťuje si firma sama uvnitř podniku Vnější zdroje – zjišťují se mimo firmu, třeba na internetu, z TV nebo ze statistických ročenek Marketingový výzkum Pozorování Zjevné SkrytéExperiment Laboratoř V terénuPrůzkum trhu Dotazník Řízený Neřízený – špatná návratnost Rozhovor Řízený Neřízený – časové náročnější Marketingový výzkum – postup Definice problémuPlán výzkumuSběr informacíAnalýza údajůZávěry a vyhodnocení Role při nákupu Iniciátor – dítě chce nanukKupující – táta platíOsoba rozdělující koupi – mámaOvlivňovatel – babičkaUživatel – dítě Rozhodování při nákupu Přání a potřebaHledání informacíStanovení alternativRozhodnutí o nákupuVyhotovení nákupu Typy nákupního chování Automatické chování – chleba, rohlíkyŘešení omezeného problému – zákazník je dobře obeznámen se sortimentem, potřebuje nové informace (barva na okna)Řešení extenzivního problému – neznámý, drahý výrobek, potřebuju dostatek informací (zavádění počítačové sítě) Chování domácností Obecně prochází 5 krokyNerodinné – méně stabilní Rozdíly v chování domácností Svobodní Mladí do 30 let Nechtějí se rychle oženit Individualismus rozhodování Módní oblečení, cestují, drahé věci Nejlepší reklama rozhlas, časopis Starší nad 30 let Individualismus, většinou jsou již finančně zajištěni Občas kvalitní kavárna, restaurace Reklama – osobní prodej Rodina Bezdětní Novomanželé – málo peněz, získat byt, vybavení, ale ne luxusní. Většinou rozhodují oba Střední věk – oba pracují, luxus, kvalita Děti Malé děti Nedostatek peněz Často na půjčkách Předměty dlouhodobé potřeby Věci pro děti Rodinná balení Reklama – TV, ženské časopisy Velké děti Matka pracuje Dítě na brigádách Rozhodují všichni členové Reklama – masmédia a přímý prodejDruh a družka Rozhodování o nákupu nezávisle Levnější vybavení domácnosti Reklama – televizeStarší kupující Důchod + přivýdělek Dobře finančně zajištění Podpora vdaných dětí + dárky Spoří Kvalitní potrava Reklama – televize, noviny Pouze důchod Pokles financí Nákup předmětů denní spotřeby Rozhoduje cena Malé balení Chování organizace Nový problém – první nákup, nejvíce informací, zvažuje, aby se vyhla rizikůmModifikovaná koupě – méně informací, stále rizikové, jsou i jiní dodavateléPřímá koupě – dostatek + zkušenosti s dodavatelem, menší riziko, rutinní chování, neuvažuje se o jiných dodavatelích Marketingová strategie – Portfólio analýza Souhrn podnikatelských aktivit, které provádí určitá firmaMá pomoct odpovědět na otázky typu „Mám začít výrobu na novém trhu? Na jakém?“ ✩ ? Dojné krávy Bídní psy ? Malý podíl na trhuRostoucí tendenceUvedení výrobku na trh ✩ Pokud je otazník úspěšný, stává se z něj hvězdaVysoké tempo růstuSilná karta pro budoucnostOčekáváme, že se z hvězdy stane Dojná krávaMusí firma vynakládat moc peněz (reklama, podpora prodeje) Dojné krávy Zdroj financí a příjmůHodně firmě vydělává, a přitom stojí firmu málo penězČasem se i z Dojné krávy stane Bídný pes Bídný pes Nízký tržní podílNeperspektivní, nerozvíjí seJe to fáze úpadku výrobkuVýroba už bývá často ztrátová a firmy řeší, co dálNejlepší rada je se ho zbavit Dobrá firma – několik dojných krav, finance, hvězdu i otazníky Začínající firma – otazník a zřejmě nějaký sponzor Špatná firma – otazník, hodně psů, málo krav a hvězd Metoda SWOT K posouzení konkurenceschopnostiCílem je formulovat silné a slabé strá

Témata, do kterých materiál patří