Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ukončení pracovního poměru , nezaměstnanost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

smrtí zam-ce- pracovní poměr končí automaticky - mzda nebo plat se ze zákona musí vyplatit dědicům Činnosti při skončení pracovního poměru (zaměstnavatel): - vydat zam-ci doklady týkající se osobních údajů ČLENĚNÍ NEZAMĚSTNANOSTI1. podle příčiny•dobrovolná nezaměstnanost•nedobrovolná nezaměstnanost frikční strukturálnícyklická (někdy sezónní)sezónní2.z hlediska doby trvání•krátkodobá•dlouhodobáMíra nezaměstnanosti Hmotné zabezpečování uchazeče o zaměstnání PODMÍNKY: 1. evidence na ÚP, který do 7 dnů nezprostředkoval vhodné zaměstnání, v posledních 2 letech 12 měsíců účast na důchodovém pojištění - potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob2. vhodné zaměstnání odpovídá zdrav.stavu uchazeče, účast na důchodovém pojištění VÝŠE PODPORY: výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtuz průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc: ○ první 2 měsíce –65 % ○ další 2 měsíce -50 % ○ zbytek podpůrčí doby –45% po celou dobu 45% v případě, že jsem dala sama výpověď nebo odešla dohodou ○ podpora při rekvalifikaci -60 %PODPŮRČÍ DOBA •5 měsíců• 8 měsíců •11 měsícůMIN. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI- v roce 2015 je to14 604,- Kč - při rekvalifikaci v roce 2015 je max. podpora16 367,- Kč - aktivní nebo pasivní zaměstnanosti•AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI- lidé, kteří budou platit ZP, SP a daň z příjmů budou víc utrácet• AKTIVNÍ POLITIKA -a)REKVALIFIKACEb)INVESTIČNÍ POBÍDKYc)VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ PRÁCE –d)SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTAe)PŘÍSPĚVĚK NA ZPRACOVÁNÍf)PŘÍSPĚVEK PŘI PŘECHODU NA NOVÝ PODNIKOVÝ PROGRAMg)PŘÍSPĚVEK NA ZAMĚSTNÁNÍ OSOB SE ZDAVOTNÍM POSTIŽENÍM- toto místo musí existovat nejméně 3 roky

Témata, do kterých materiál patří