Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ukončení pracovního poměru , nezaměstnanost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ZÁKAZ VÝPOVĚDI

Výpověď nemohou dostat zaměstnanci v tzv. ochranné době. Zákoník práce tímto způsobem chrání pracovníky, na které se vztahuje některý z následujících případů:

• zam-ec je dočasně neschopný práce kvůli nemoci či úrazu, které si ale nezpůsobil úmyslně nebo v opilosti

• pracující v noci byl uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci

• těhotenství nebo mateřská a rodičovská dovolená (do 3 let věku dítěte)

• dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce

• při výkonu vojenského cvičení

3. Ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením

• ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE:

- zam-ec byl odsouzen k nepodmíněnému trestu na více než 1 rok

- zam-ec byl odsouzen v délce 6 měsíců a déle a tento trestný čin souvisí s jeho prací

- hrubé porušení pracovní kázně ze strany zam-ce

• ZE STRANY ZAMĚSTNANCE:

- pokud zam-el do 15 dnů nevyplatil mzdu, nebo části mzdy

- pokud podle lékařského potvrzení nemůže zam-ec dále dělat práci a zam-tel ho nepřeložil na jinou

práci - v obou případech má zam-ec nárok na odstupné Okamžité zrušení musí být dáno písemně a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné!→ Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr: - s těhotnou zaměstnankyní - se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, pokud trvale pečují o dítě mladší než 3 roky Může však s nimi s výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, rozvázat pracovní poměr výpovědí.

4. Ukončení pracovního poměru zrušením ve zkušební době

- zaměstnavatel i zaměstnanec může ve zkušební době zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv

důvodu nebo bez uvedení důvodu. - písemné oznámení o zrušení pracovního poměru musí být doručeno druhé straně alespoň 3 dny před

dnem skončení pracovního poměru

Zkušební doba může být sjednaná:

- pouze v pracovní smlouvě – není možné ji sjednat dodatečně

- zkušební doba je maximálně 3 měsíce u vedoucích pracovníků max. 6 měsíců

- žádná výpovědní doba, ani odstupné

- nesmí se ani dodatečně prodlužovat

5. Ukončení pracovního poměru po uplynutí doby- pracovní poměr automaticky zaniká uplynutím dohodnuté (sjednané) doby, u pracovního poměru na

dobu určitou (bez dalšího prodloužení)6. Ukončení pracovního poměru smrtí zam-ce- pracovní poměr končí automaticky

- mzda nebo plat se ze zákona musí vyplatit dědicům

Činnosti při skončení pracovního poměru (zaměstnavatel):

- vydat zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) - vystavit pracovní posudek do 15 dnů (pouze na požádání) - vyjmout zam-ce z evidence – ihned - ohlásit volné pracovní místo na ÚP (pokud pracovní místo nezaniklo) - vyúčtovat odměnu zam-ce – ihned - oznámit ukončení činnosti zdravotní pojišťovně a OSSZ – 8 dní - odeslat evidenční list důchodového pojištění - vydat zam-ci doklady týkající se osobních údajů

Témata, do kterých materiál patří