Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ukončení pracovního poměru , nezaměstnanost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- při rekvalifikaci v roce 2015 je max. podpora 16 367,- Kč

Politika zaměstnanosti- týká se ovlivňování trhu práce - cílem je co nejmenší míra nezaměstnanosti - v kompetenci ji má Ministerstvo práce a sociálních věcí - aktivní nebo pasivní zaměstnanosti  obvykle kombinace obou přístupů • AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI- podpora vzniku pracovních míst - podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce - financování rekvalifikací - státu v budoucnu vzniknou pohledávky - lidé, kteří budou platit ZP, SP a daň z příjmů budou víc utrácet  vyšší výběr DPH a najdou si práci • PASIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI- státu vznikají závazky - vyplácení hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání a navazujících soc. dávek (podpora nezaměstnanosti)

AKTIVNÍ POLITIKA- patří sem: a) REKVALIFIKACE – financuje je stát prostřednictvím úřadu práce (= získání nové rekvalifikace a nebo rozšíření nynější rekvalifikace) - nezaměstnaný má nárok na podporu ve výši 60% z průměrného čistého výdělku, a to po celou dobu trvání rekvalifikace - při rekvalifikaci má nezaměstnaný také nárok na úhradu prokazatelných výdajů spojených s rekvalifikací (jízdné, nocležné, pojištění) - ÚP kontroluje plnění povinnosti spojených s rekvalifikací (docházka) b) INVESTIČNÍ POBÍDKY – získávají je podniky, které vytvoří nová pracovní místa c) VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ PRÁCE – časově omezené pracovní příležitosti, pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané lidi podpora v podobě příspěvku na mzdové N (až 100%) na max. 12 měsíců d) SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA -příspěvky na mzdy (až 100%) max. 12 měsíců e) PŘÍSPĚVĚK NA ZPRACOVÁNÍ – mohou získat zam-telé, kteří přijímají nové pracovníky - max. polovina mzdových N - max. 3 měsíce f) PŘÍSPĚVEK PŘI PŘECHODU NA NOVÝ PODNIKOVÝ PROGRAM- max. polovina minimální mzdy - max. 6 měsíců g) PŘÍSPĚVEK NA ZAMĚSTNÁNÍ OSOB SE ZDAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ročně až 48 000,- Kč - toto místo musí existovat nejméně 3 roky

Témata, do kterých materiál patří