Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ukončení pracovního poměru , nezaměstnanost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

NEZAMĚSTNANOST- stav, kdy existuje nerovnost na trhu práce - S převyšuje D po práci => část práceschopného obyvatelstva nemá zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnostČLENĚNÍ NEZAMĚSTNANOSTI1. podle příčiny• dobrovolná nezaměstnanost – lidé z nějakého důvodu nechtějí pracovat (zajištění partnerem, dědictví, výhra v loterii) • nedobrovolná nezaměstnanost – lidé by chtěli pracovat, ale práce není - dělí se na frikční, strukturální a cyklickou frikční – je způsobena životními změnami (ukončení studia, stěhování, návrat z rodičovské dovolené) strukturální – struktura volných míst neodpovídá struktuře nezaměstnaných => jsou volná místa, ale není je kým obsadit - makroekonomický problémcyklická (někdy sezónní) – souvisí s hospodářským cyklem - při krizi rostou počty nezaměstnanýchsezónní – určité práce mají vazbu na roční období, v určité části roku tedy tyto profese ztrácejí pracovní uplatnění2. z hlediska doby trvání • krátkodobá – trvá méně než 1 rok • dlouhodobá – trvá déle než 1 rok (problém => ztráta pracovních návyků, rodinné problémy, závislost na sociálních dávkách….)Míra nezaměstnanosti- udává se v procentech - v současné době je kolem 7,5% - nejmenší míra nezaměstnanosti je v Praze a okolí - nejvyšší Severní Čechy a Severní Morava

Hmotné zabezpečování uchazeče o zaměstnání- podpora nezaměstnanosti - patří do pasivní politiky - je nutné splnit podmínky nároku, jinak se nevyplácí

PODMÍNKY:1. evidence na ÚP, který do 7 dnů nezprostředkoval vhodné zaměstnání, v posledních 2 letech 12 měsíců účast na důchodovém pojištění - potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby 2. vhodné zaměstnání odpovídá zdrav.stavu uchazeče, účast na důchodovém pojištění

VÝŠE PODPORY:

  • výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtu z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:

○ první 2 měsíce – 65 %

○ další 2 měsíce - 50 %

○ zbytek podpůrčí doby – 45%  po celou dobu 45% v případě, že jsem dala sama výpověď nebo odešla dohodou

○ podpora při rekvalifikaci - 60 %PODPŮRČÍ DOBA= doba, po kterou se poskytuje podpora v nezaměstnanosti • 5 měsíců - do 50 let věku uchazeče o zaměstnání• 8 měsíců – osoby nad 50 let do 55 let • 11 měsíců – osoby nad 55 letMIN. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI• první 2 měsíce je min. podpora 3777,- Kč (25 179 x 0,15) • další 2 měsíce je min podpora 3022,- (25 179 x 0,12) • následující měsíce je min. podpora 2770,- Kč (25 179 x 0,11) zaokrouhlování na Kč nahoru - legislativou je stanovena max. měsíční podpora 0,58 násobek průměrné mzdy - v roce 2015 je to 14 604,- Kč

Témata, do kterých materiál patří