Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Marketing - způsob řízení hospodářské činností pomocí trhu -podniky by měli zjišťovat, co spotřebitelé požadují, podle jejich přání a potřeb vyrábět statky nebo poskytovat služby,a vyrobené statky a služby prodávat pomocí marketingových prostředků (reklama) - cílem je vyrábět výrobky/poskytovat služby podle potřeb spotřebitele a prodat co nejvíce výrobků/služeb pomocí nástrojů marketingu, zejména pomocí reklamy Podnikatelské koncepce(jakým způsobem se marketing vyvíjí) Výrobní koncepceFirmy se snaží vyrábět výrobky s nízkými náklady a prodávat je za nízké cenyVýrobkový koncepceFirmy se soustředí na okruh spotřebitelů s vysokými příjmyVyrábí kvalitní výrobky za vysoké ceny (Porsche, gucci, …)Prodejní koncepceFirma se snaží přesvědčit zákazníky, aby výrobek zakoupili, zejména prostřednictvím reklamyMarketingová koncepceVychází z potřeb zákazníka a realizuje základní nástroje marketingu Základní principy (cíle) marketingové koncepce: Uspokojit potřeby a přání spotřebitelůMaximalizace zisku výrobkůSociálně-marketingová koncepceZvažuje dopady na životní prostředí, dbá na ekologické výrobky Marketingový plán Stav trhuZjišťujeme okolnosti, které ovlivní naše počínání na trhu (technologický pokrok, právní předpisy, hospodářská a politická situace, …)Výběr segmentu trhuCílové skupiny zákazníkůAnalýza konkurence Cenová – výše ceny Necenová – kvalita výrobků, propagace, …Analýza podnikuSilné slabé stránky podniku, SVOT analýza (na začátku prodeje výrobku) Nástroje marketingu PROPAGACE (reklama, publicita) Produkt Výrobek podnik vyrábí s použitím VÝROBNÍCH FAKTORŮ s cílem uspokojení potřeb spotřebitelů Výrobní faktory Práce (zaměstnanci) Vynaložené fyzické a psychické pracovní úsilí člověka při vykonávání pracovní činnosti Půda Důležitá pro ekonomické činnosti zemědělské ale i pro ostatní, protože podniky ji potřebují k pořízení budov k realizaci eko.činn. Kapitál (kapitálové statky: auta, stroje, materiál, peníze) Nakupují je podniky Zahrnují se také peníze, potřebné na nákup kapitálských statkůÚroveň = JÁDROUžitná hodnota (to k čemu je výrobek užitečný, podstata výrobku)Propiska=psaní; židle=sezeníÚroveň = REÁLNÝ PRODUKTJak výrobek vypadá (vzhled, barva, design, značka, obal) Obal Ochranná funkce (chrání výrobek před poškozením) Propagační funkce (měl by upoutat spotřebitele) Informační funkce (datum spotřeby, složení, výrobce, …)Úroveň = ROZŠÍŘENÝ PRODUKT Záruka – odpovědnost za vady, který má výrobek již v době prodeje a i záruky na vady Rychlost dodávky, instalace, servis, záruka = IMAGE VÝROBKU Životnost výrobku Fáze zaváděníZavádění nového výrobku na trhCena výrobku je vysoká, neboť firma musí pokrýt vysoké náklady na vývoj Náklad = spotřeba VF v peněžním vyjádřeníZisky jsou nízkéCílem podniku je získat zákazníkyFáze růstuRoste prodej a tím i zisk, zvyšuje se poptávka po výrobkuCílem prodeje je zvyšování prodejeFáze zralostiObjem prodeje je nejvyššíZisk je maximálníDvě fáze období Dospělost – prodej roste, zisk zůstává na stejné úrovni Nasycenost – prodej zůstává na nejvyšší úrovni, zisk ale spíše klesáFáze útlumuNa trh přichází konkurence se svým výrobkemObjem prodeje se snižuje, tím i ziskyFirma zvažuje o výrobě nového výrobku Cena Peněžní částka, za kterou firma prodává výrobekCena = náklady + zisk Tvorba ceny: Nákladová metoda Výpočet předběžné kalkulace Kalkulace = stanovení prodejní ceny na jeden kus výrobkuNákladová metoda s ohledem na poptávku po statcích a službách Je-li vysoká poptávka, je možné cenu zvýšit a tím mít větší ziskMetoda s ohledem na ceny konkurence Když je vysoká konkurence, firma je nucena snížit cenu, aby své výrobky prodala Firma ale nesmí prodávat své výrobky pod úroveň nákladů Pokud tak prodává, prodává za dumpingové ceny (chce nalákat nové zákazníky) Dostane pokutu od antimonopolních úřadů Nesmí tak prodávat, protože je to nefér vůči konkurenci (mohou kvůli tomu zkrachovat, protože přijdou o své zákazníky) Cenové úpravy: Podniky mohou stanovit různé ceny u stejného produktuNapř.) podle umístění provozovny (centrum – vyšší ceny, menší obce – nižší ceny) Cenové triky: Cena ukončená číslicí devětNižší cena se slevouProdukty s vyšší cenou se umísťují ve výši očí spotřebiteleSlevy (akční ceny, sezónní slevy, nákup 2+1, …)Soutěže (při nákupu určitého zboží)Kupóny, dárky Distribuce= CESTY PRODEJE VÝROBKU Přímý prodejvýrobce (podnikové prodejny; pekárna) -> spotřebitelNepřímý prodejvýrobce -> velkoobchod -> maloobchod -> spotřebitel Velkoobchod = prodává výrobky maloobchodům ve větším objemu Může provádět úpravy na zboží (balení zeleniny, dozrání ovoce) Samoobslužný (makro) Velkoobchod s rozvážkovou službou (na základě objednávky dopraví zboží maloobchodům) Zásilkový (prostřednictvím katalogů) Maloobchod = prodává zboží konečnému spotřebiteli Hypermarkety (velký sortiment zboží, Globus) Supermarkety (menší sortiment, Albert, Billa) Samoobslužný prodejV případě množstevní slevy je možné, že spotřebitel u nepřímého prodeje zakoupí levnější výrobek než v případě přímého prodeje Propagace = reklama, publicita, podpora prodeje, osobní prodej ReklamaCílem je upozornit zákazníka na výrobek, službu, nebo na firmu a přesvědčit je aby si výrobek, službu, zakoupiliNeosobní forma propagace prostřednictvím médií Prostředky reklam Televize Klady: osloví velký okruh spotřebitelů, spotřebitelé mají možnost výrobek vidět Zápory: jsou velmi nákladné, 20:00–22:00 = nejdražšíRozhlas (rádio) Klady: finančně nenáročné, osloví velký počet spotřebitelů, poslouchá ho hodně lidí (v práci, v autě, na zahradě) Zápory: není možné výrobek vidět Tento prostředek reklamy využívají převážně firmy poskytující služby (cestovky)Internet Klady: osloví velký počet spotřebitelů, je možné výrobek vidět, finanční dostupnostBillboardy, noviny, časopisy, apod. Výhody reklamy: informuje o ceně výrobku, o místě prodeje a tím usnadňuje rozhodování zákazníka, podporuje soutěžení a posiluje konkurenci trhu Nevýhody reklamy: ovlivňuje racionální chování spotřebitele a jeho preference, z reklamy nejde poznat kvalita

Témata, do kterých materiál patří