Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


rur

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rossum’s Universal Robots Literární druh: utopické, alegorické drama – divadelní hra (předvádění výchozího textu na scéně, charakteristická je přímá řeč a scénické poznámky). Patří společně s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy. Tvoří se tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů či monologů. Postavy jsou označené. Literární žánr:předscéna dramatu je komedie – podtitul: Kolektivní drama o vstupní komedii o třech dějstvích, celkový příběh má ale tragickou povahu – tragédie Typ vypravěče:střídání ich-forem – střídání živých dialogů (posouvají děj dopředu), jeden velký monolog v závěru – monolog Alquistův Čas a místo děje:bez bližšího místního a časového určení; především v továrně na roboty; Rossumův ostrov, budoucnost (ale řeší problémy současnosti) Jazyk a styl:barvitý, bohatý a spisovný jazyk, hovorová mluva, nespisovné výrazy (u Nány, jinak všichni mluví spis. jazykem), lehce srozumitelná mluva, členěná do kratších větných celků, termíny, novotvar robot (J. Čapek, stal se z něj světový pojem), časté zvolací věty, řečnické otázky; významová nadsázka (vynález lidí ohrozí existenci lidstva) Kompozice: Drama je členěno do 4 částí – předehry (vstupní komedie) a tří dějství. Děj je uspořádán chronologicky. Předehra je poměrně dlouhá, uvádí diváka do děje. Ten musí přijmout fakt, že lidstvo dokázalo vytvořit roboty, kteří za něj pracují. Dozvídá se to zcela nenásilně z rozhovoru Harryho Domina s Helenou Gloriovou, které je princip robotů vysvětlován. Po předehře se příběh posouvá o deset let později. Dílo obsahuje scénické poznámky, které mj. detailně popisují prostředí. Hlavní myšlenka:autorův kritický postoj k přeceňování techniky; potřeba vzájemné lásky a lidskosti; obava o osud lidstva, kritika přehnané touhy zbohatnout a zpohodlnět; fil. zamyšlení nad morálními otázkami moderní doby, problematičnost možných důsledků technického pokroku Postavy: Postavy jsou nositeli určitého typu; nejsou hlouběji psychologicky propracované; plní funkci nositelů živ./morálních postojů a hlasatelů názoru, podle kterých pak jednají. Jména postav mají skrytý význam z cizích jazyků. Harry Domin (lat. dominus = pán) – ředitel R.U.R., po příjezdu Heleny na ostrov se do ní zamiluje, vezme si ji, ale je před ní tajnůstkářský; inteligentní, má svou velkou, snad i vznešenou myšlenku „Osvobodit člověka od každodenní práce, aby se mohl zabývat jen duchovnem a uměním“, myšlenku chce prosadit za každou cenu, postoj vůči ostatním lidem a přírodě dobyvatelský, útočný; chce ovládat svět a vnutit mu, třeba i násilím svou pravdu; Čapek ho ale nezavrhuje vytvořit nový svět, jako zázrakem vše změnit, je i něco pozitivního, chvályhodného; sebevědomý typ člověka Helena Gloryová – v předehře 21 let, dcera prezidenta Gloryho, členka Ligy Humanity, je jí líto robotů, hájí jejich práva, empatická, přemýšlivá, elegantní, citlivá, touží po dítěti, které nemůže mít, všichni jsou do ní zamilovaní, provdaná za Domina. Zničí plán na výrobu robotů, má chůvu Nánu. Ztělesnění ženského, citového, laskavého přístupu k robotům, lidem, věřila, že lze roboty polidštit. Alquist (alkyónské dny znamenají blažený a klidný čas) – starší vědec, šéf staveb R.U.R., za největší hodnotu považuje lidský život a práci, rozumový přístup k životu, lidskost, upřímný, moudrý, morální, štítí se zbraní, ctí lidský život, jako jediný člověk je ponechán naživu při vzpouře robotů, protože jako jeden z mála pracuje rukama (považují ho za robota) Dr. Gall – vedoucí fyziologického a výzkumného oddělení, jeho jméno je odvozeno od Dr. Galéna z díla Bílá nemoc. Jeho úkolem je starat se o tělesnou stránku robotů, aby byly co nejdokonalejší. Ing. Fabry – generální technický ředitel R.U.R, vše posuzuje z pohledu technika, nejde mu o zisk, ale o pokrok. Člověka považuje za nevýkonného a příliš drahého na to, aby mohl konkurovat robotům. Busman – obtloustlý, plešatý, krátkozraký žid, finanční ředitel R.U.R, fascinovaný světem čísel, nechce zemřít a tak jde vyjednávat, místo toho je zabit proudem. Nána– Helenina chůva, štítí se robotů Dr. Hallemeier – přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů Roboti – úseční v pohybech i výslovnosti, mají bezvýrazné tváře s upřeným pohledem, vypadají jako lidé, Dr. Gall několik set z nich pozměnil a vsadil do nich "duši". Primus a Helena – výjimka mezi roboty, chovají se jako lidé (Alquist si je s nimi spletl), na konci mezi nimi začne vznikat cit, jsou ochotni se pro sebe navzájem obětovat. Rádius – vede vzpouru Robotů, je jeden z několika set, které Dr. Gall pozměnil Marius, Sulla, Damon a další Obsah: PŘEDEHRA ÚVOD •Domin diktuje Sulle text objednávky na 15 000 robotů. •Přichází Helena Gloryová, dcera prezidenta Gloryho. •Helena si přeje prohlédnout továrnu na „nadlidi“ (roboty) a zavazuje se Dominovi, že neřekne ani slovo o tom, co se dozví. •Domin chce po Heleně, aby se zdržela. Ta říká, že podle toho, co ji ukáže Domin v továrně. •Domin začíná vyprávěním o tom, jak to vše začalo - o starém filozofovi Rossumovi a jeho vynálezu hmoty, která se chovala jako živá. Začal tvořením psa (neúspěšně - pošel během pár dní) a po té se dal do výroby člověka. Domin tvrdí, že Rossum byl úžasný blázen, který chtěl vytvořit opravdového člověka se vším všudy - šlo mu jen o to, podat důkaz o tom, že nebylo žádného pánaboha zapotřebí. •Jednoho dne přišel inženýr Rossum, synovec starého Rossuma, geniální hlava a pravil, že je nesmysl dělat člověka takovou dobu a bez výsledku, proto vymyslel vytvořit inteligentní pracovní stroje. Ti dva se neskutečně hádali. •Domin tvrdí, že roboti jsou mechanicky dokonalejší než lidé a mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. •Do místnosti přichází Dominova písařka Sulla, která je taktéž robotem a byla vyrobena v Dominově továrně - Helena nevěří svým očím, myslela si, že Sulla je normální žena. Hádá se s Dominem, jelikož si myslí, že lže (v tom, že Sulla není člověk, ale že je robotem). Domin tedy chce nechat Sullu zavést do pitevny a tam ji rozříznout, aby se Helena přesvědčila o tom, že Domin n

Témata, do kterých materiál patří