Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politický systém Kuby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kuba se rozděluje na 14 provincií). 3 ___________________________________________ 1Kuba.tamchci.cz. Kuba.tamchci.cz [online]. Praha: Copyright ©, 2009 [cit. 2016-12-20]. Dostupné z:http://kuba.tamchci.cz/kubanska-krajina.php 2BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz [online]. Praha: CzechTrade, 1997 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kuba-zakladni-charakteristika-teritoria-ekonomicky-18884.html#sec1 3Http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/statni-symboly/.Http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/statni-symboly/ [online]. Praha: eStranky.cz, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z:http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/statni-symboly/ 3. Historie 3.1. První zmínky o Kubě do 16. století První zmínky o Kubě se objevily v roce 1492, kdy se Kryštof Kolumbus zastavil na ostrově při své výpravě do Karibiku. Roku 1511 přichystal Diego de Velásquez výpravu a cílem této výpravy bylo dobytí a osídlení ostrova, ale velkým překvapením byl odboj Tainů, obyvatelů Kuby, kteří bránili ostrov po několik desetiletí. V následujících desetiletích Španělé postupovali napříč ostrovem. V roce 1513 vydal Ferdinand Aragonský dekret, tím uznal práva a povinnosti budoucích osadníků. Tímto dekretem byl podpořen Velasquézův návrh na rozvoj ostrova z pohledu zemědělského, ale jeho myšlenka o využití původního obyvatelstva se neosvědčila, domorodí obyvatelé odmítali pracovat. Nové pracovní síly byly zprvu nacházeny na přilehlých ostrovech nebo dokonce v severnější Americe, kde chytali indiány a odváželi je na Kubu. V zoufalství se osadníci obrátili k obstarávání černých otroků z Afriky. 4 Diego de Velásquez v roce 1514 obsadil většinu ostrova a založil první města jako například: Nestra Asunción, de Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Maria de Puberta Principe, Seneti Spíritus, Santísima Trinidad a San Cristóbol de la Habana. Původní obyvatelstvo bylo pomocí násilí, vraždění, vypalování a hromadným masakrům vnucováno křesťanství. I tady, stejně jako v Evropě, stála katolická církev včele těch největších zrůdností v historii lidstva. Docházelo tak k nedostatku pracovní síly, a proto se od roku 1522 začali do země přivážet černoši – otroci z Afriky.5 Dle odhadů z roku 1544 žilo na území ostrova méně než 7000 obyvatel. V 16. století bylo mnoho indiánů pod ochranou Španělské koruny a měli právo na legální vlastnictví a obdělávání půdy, stali se novými osadníky Kuby.6 3.2. Války o snahu vlastnit Kubu Dne 4. ledna 1762 vyhlásila Británie Španělsku válku. Po prudkých bojích Britové ovládli Havanu a úzký pás pobřeží. Španělé však přestěhovali hlavní město do Santiaga a i nadále ovládli většinu ostrova. Později byla podepsána Versaillská smlouva stvrzující mír mezi Francií, Velkou Británii a Španělskem. Od roku 1776 diskutuje USA o připojení Kuby. V roce 1820 došlo k povstání za nezávislost proti Španělsku, ale neúspěšně.7 Samotné získání Kuby získalo do svých rukou USA až v roce 1821, kdy také oficiálně převzali Španělskou Floridu. Několik let trvalo, než USA provedlo potřebné kroky k připojení Kuby. 8 Po dobytí Angličanů v roce 1843 se rozpoutala na Kubě mezi černošskou populací vláda teroru. Španělské úřady byly nuceny uskutečnit nutné kroky, aby se situace na Kubě zlepšila. Období teroru skončilo v roce 1844, ale černoši toužili po nezávislosti a za vzor používali Velkou Británii, která roku 1883 osvobodila otroky na Jamajce.9 Pod vedením generála Narcisa Lopéze byly v roce 1848 provedeny ozbrojené pokusy se snahou o připojení USA. Také v roce 1869 začala válka o svobodu vlasti, která trvala až do roku 1878 a nakonec byly splněny podmínky Španělska. Těchto bojů se zúčastnil i José Martín, jeden z největších hrdinů Kuby a bojovník za nezávislost, už ve svých 15 letech. Pod jeho vedením se později podařilo dosáhnout zrušení otroctví.10 Další válka za nezávislost začala v roce 1895, ve které byl José Martín zabit. V únoru 1897 došlo k vypovězení války mezi USA a Španělskem a v prosinci 1898 byla Španělům vnucena tzv. Pařížská smlouva.11 3.3. Nezávislost Kuby Kubánská republika byla formálně vyhlášena 20. května 1902. Americký vojenský generál Leopold Wood oficiálně předal zemi prezidentu Estradovi. Charakteristika nové země byla pevná nekonečného násilí, dramatické korupce, vojenské rekruty, gangsterství a občanské vojenské intervence USA. Během těchto let zažila úžasný ekonomický růst, ale pouze v úzké části společnosti. Toto období plné změn je datováno až do roku 1959, kdy se moci na ostrově ujal Fidel Castro. V širokém rozsahu Kubánské společnosti probíhala rozsáhlá migrace. V roce 1905 získalo právo na vlastnictví pozemků na Kubě více než 13 000 Severoameričanů. Proti této situaci se začali stavět Kubánci, kteří bojovali za nezávislost.12 3.4. Korupce a volby Fungování Kuby se neobešlo bez korupce, podvody u voleb se objevily již v samém počátku republiky. V momentě, kdy by nastaly vážné spory, jak se ostatně dělo při každých volbách, mohlo být přivoláno USA na výpomoc – jak to nařídil Plattův dodatek. Pro USA se tento dodatek stal „noční můrou“, protože Kuba vyžadovala výpomoc vždy, když byl na ostrově problém. Našli se na ostrově dva nejvýznamnější vůdci nové doby: Gualberto Goméz a Martín Morúa Delgado. Zatímco Goméz působil v noviná

Témata, do kterých materiál patří