Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politický systém Kuby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

___________________________________________

1Kuba.tamchci.cz. Kuba.tamchci.cz [online]. Praha: Copyright ©, 2009 [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: http://kuba.tamchci.cz/kubanska-krajina.php

2 BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz [online]. Praha: CzechTrade, 1997 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kuba-zakladni-charakteristika-teritoria-ekonomicky-18884.html#sec1

3 Http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/statni-symboly/.Http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/statni-symboly/ [online]. Praha: eStranky.cz, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/statni-symboly/

3. Historie

3.1. První zmínky o Kubě do 16. století

První zmínky o Kubě se objevily v roce 1492, kdy se Kryštof Kolumbus zastavil na ostrově při své výpravě do Karibiku. Roku 1511 přichystal Diego de Velásquez výpravu a cílem této výpravy bylo dobytí a osídlení ostrova, ale velkým překvapením byl odboj Tainů, obyvatelů Kuby, kteří bránili ostrov po několik desetiletí. V následujících desetiletích Španělé postupovali napříč ostrovem. V roce 1513 vydal Ferdinand Aragonský dekret, tím uznal práva a povinnosti budoucích osadníků. Tímto dekretem byl podpořen Velasquézův návrh na rozvoj ostrova z pohledu zemědělského, ale jeho myšlenka o využití původního obyvatelstva se neosvědčila, domorodí obyvatelé odmítali pracovat. Nové pracovní síly byly zprvu nacházeny na přilehlých ostrovech nebo dokonce v severnější Americe, kde chytali indiány a odváželi je na Kubu. V zoufalství se osadníci obrátili k obstarávání černých otroků z Afriky. 4

Diego de Velásquez v roce 1514 obsadil většinu ostrova a založil první města jako například: Nestra Asunción, de Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Maria de Puberta Principe, Seneti Spíritus, Santísima Trinidad a San Cristóbol de la Habana. Původní obyvatelstvo bylo pomocí násilí, vraždění, vypalování a hromadným masakrům vnucováno křesťanství. I tady, stejně jako v Evropě, stála katolická církev včele těch největších zrůdností v historii lidstva. Docházelo tak k nedostatku pracovní síly, a proto se od roku 1522 začali do země přivážet černoši – otroci z Afriky. 5

Dle odhadů z roku 1544 žilo na území ostrova méně než 7000 obyvatel. V 16. století bylo mnoho indiánů pod ochranou Španělské koruny a měli právo na legální vlastnictví a obdělávání půdy, stali se novými osadníky Kuby. 6

3.2. Války o snahu vlastnit Kubu

Dne 4. ledna 1762 vyhlásila Británie Španělsku válku. Po prudkých bojích Britové ovládli Havanu a úzký pás pobřeží. Španělé však přestěhovali hlavní město do Santiaga a i nadále ovládli většinu ostrova. Později byla podepsána Versaillská smlouva stvrzující mír mezi Francií, Velkou Británii a Španělskem. Od roku 1776 diskutuje USA o připojení Kuby. V roce 1820 došlo k povstání za nezávislost proti Španělsku, ale neúspěšně. 7 Samotné získání Kuby získalo do svých rukou USA až v roce 1821, kdy také oficiálně převzali Španělskou Floridu. Několik let trvalo, než USA provedlo potřebné kroky k připojení Kuby. 8

Témata, do kterých materiál patří