Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politický systém Kuby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ací. Například v roce 2005 vynaložila Meziamerická banka pro rozvoj a Světová banka celkem 12 miliard USD na realizaci rozvojových programů v Latinské Americe a Karibské oblasti, kromě Kuby. Dochází ke zcizování kubánských značek. Využitím podvodného zákona firma Bacardi prodávala Spojeným státům rum se značkou Havana Club. Nyní dochází k ukradení značky Cohíba. OSN již několikrát vyzvaly vládu USA, aby blokádu ukončila, neboť je jednostranným aktem, je v rozporu s Chartou spojených národů, s mezinárodním právem, lidskými právy. USA byly vyzvány, aby vrátila pod kubánskou svrchovanost okupovanou základnu Guantanámo a skončila se všemi mediálními útoky na Kubu. USA samozřejmě celý svět ignorují. Ne nadarmo existuje ve španělštině slovo gringo - znamená přistěhovalec, přivandrovalec, Severoameričan.20 8. Emigrace Jako důkaz tzv. nedemokracie na Kubě se často uvádí nelegální emigrace do USA, kdy lidé riskují nesmírně nebezpečnou cestu ve člunech na Floridu. Na Floridě žije asi 2 milióny Kubánců. V roce 1994 po amnestii byly otevřeny hranice a do USA odcestovalo asi 30000 Kubánců. Každý imigrant do USA musí také zaplatit za vízum, za zápis do programu pro přistěhovalé, za povolení k trvalému pobytu a za pracovní povolení., což je částka více než 1 000 dolarů. Takové peníze málokdo může ušetřit. Proto tak vycestovalo do USA jen asi 7 000 Kubánců. Zbylí pak pochopitelně riskují smrt ve vodách Atlantiku právě kvůli nedostatku peněz, které musí zaplatit v USA. O přístupu k přistěhovalcům z americké strany svědčí také zákon USA, který jako Kubáncům (jako jediným na světě) je povolen pobyt i při ilegálním vstupu. Z uvedeného je jasné, že důvody k emigraci jsou pouze ekonomické, ne politické. Kdyby tomu bylo jinak, proč by nezvolili daleko bezpečnější plavbu například: Na Haiti nebo Jamajku?21 3KUBA - OSTROV SVOBODY.KUBA - OSTROV SVOBODY [online]. Jinonice: eStranky.cz, 2005 [cit. 2017-01-29]. Dostupné z:http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/emigrace/ 20KUBA - OSTROV SVOBODY.KUBA - OSTROV SVOBODY [online]. Jinonice: eStranky.cz, 2005 [cit. 2017-01-29]. Dostupné z:http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/emigrace/ 21EStránky.cz [online]. Jinonice: eStránky, 2005 [cit. 2017-01-22]. Dostupné z:http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/emigrace/ 9. Známé osobnosti 9. 1. José Martín Politik, novinář, státník, spisovatel a revolucionář José Martí se narodil v roce 1853 na Kubě. V roce 1869, tedy ve svých 16 letech, byl odsouzen za psaní revolučních článků a deportován do Španělska. Na základě zkušeností v této zemi napsal sborník prací o historii USA a zdejším životě, který byl vydán pod názvem Americké obrázky. Roku 1895 začal bojovat na Kubě proti španělským kolonizátorům. Boj za nezávislost Kuby ovšem vedl nejen proti španělskému kolonialismu, ale i proti agresivní politice USA. V těchto bojích 19. května 1895 položil svůj život u Dos Rios na Kubě. Tehdy mu bylo pouhých 42 let. Vedle Simona Bolívara a jiných osobností se stal symbolem revoluce a pokroku na americkém kontinentě. José Martí je právem považován za jednoho z největších synů Kuby. Svým nadšením pro boj za svobodu vlasti, svou organizátorskou, literární, přednáškovou a publicistickou činností dokázal sjednotit lid, rozdmýchat plamen revoluce. Kuba získala samostatnost těsně po jeho smrti a tak se ideálu, za který celý život bojoval, nedožil.21 9. 2. Fidel Castro Fidel Castro Ruz se narodil, 13. 8. 1926 na Kubě v provincii Oriente v rodině bohatého obchodníka s cukrovou třtinou. V roce 1945 začal studovat práva na univerzitě v Havaně. Vždy měl smysl pro spravedlnost a tak se brzy zapojil do revolučního hnutí. Zaujal, ho marxismus-leninismus. Na Kubě byla v té době obrovská nezaměstnanost a nízká životní úroveň. USA zorganizovaly a zorganizovaly na ostrově vojenský puč a dosadily diktátora Fulgenio Batistu, který zde zahájil teror, vraždy, mučení obyvatel. Rostl odpor proti diktatuře.V roce 1953 zaútočili revolucionáři pod vedením Fidela Castra na kasárna Moncada v Santiago de Cuba, byli však poraženi a postaveni před soud. Při obhajobě pronesl Castro řeč, ve které se přihlásil k odkazu José Martího, vyzval k boji za osvobození od nadvlády USA a formuloval program agrární reformy, industrializace, zlepšení životní úrovně lidu, školství, zdravotnictví a boje proti nezaměstnanosti. Tato řeč vešla do dějin pod názvem Dějiny mi dají za pravdu. V únoru 1959 byl Fidel Castro jmenován ministerským předsedou, později se stal prezidentem Kubánské republiky. Po vítězství revoluce věnoval Fidel Castro svůj život budování socialismu. Zasazoval se všemožně o zlepšení života kubánského lidu. Zaváděl školství a prakticky vymizela negramotnost, za jeho vlády byla zavedena bezplatná zdravotnická péče. Pod jeho vedením dosahoval v poslední době růst hrubého domácího produktu v průměru 11%, což je jeden z největších růstů na světě. Je třeba zdůraznit, že v podmínkách genocidní blokády. Národ v čele s Fidelem Castrem ubránil zemi a své výdobytky i ve speciálním období po roce 1989, kdy přestal být podporován socialistickými zeměmi. V roce 2006 se Fidel Castro sám vzdal svých státních funkcí. Celý svůj život zasvětil boji za spravedlnost, za lepší svět, za práva všech lidí, za socialismus. Proto je také celým národem milován a je uznáván jako skutečná autorita a osobnost. Proto na něj uspořádaly USA více než 600 atentátů. Proto jsou v tzv. západních zemích, v USA a hlavně v lokajských zemích a satelitech USA šířeny sprosté lži o něm, je znevažován, pomlouván a urážen. Proto se nám lže, že je lidmi na Ostrově svobody nenáviděn. Kubánci ubrání svou revoluci, výsledky své pilné práce před celým kapitalistickým světem. A na počátku a v čele revoluce i budování první socialistické země na americkém kontinentu stál právě Fidel Castro Ruz.224EStránky.cz [online]. Jinonice: eStránky, 2005 [cit. 2017-01-22]. Dostupné z:http://www.ostrovkuba.estranky.cz/clanky/jos

Témata, do kterých materiál patří