Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická filosofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42.64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dobré je to, co je pro nás užitečné.

Gorgiás z Leontiny: *485 – 480

Nic neexistuje, a i kdyby něco existovalo, nebylo by to pochopitelné, a i kdyby to bylo pochopitelné, nebylo by to vysvětlitelné, tj. Předatelné jiným. Takže je jasné, že pravda neexistuje, a všechno je omyl.

1) kdyby bytí bylo, bylo by to nepoznatelné

2) kdyby bytí bylo poznatelné, bylo by to nesdělitelné

naše chování musí vycházet z dané situace

Hippias z Elidy

přirozený zákon X lidský zákon (lidský zákon rozděluje, tyranizuje lidi). Člověk se má přizpůsobit přírodě přirozenému zákonu. Příroda sjednocuje a zákon rozděluje.

Antifonte

co patří přirozenosti je pravda, příroda je pravda, zatímco pozitivní zákon je pouhé mínění. Kosopolitismus = odmítá rozlišovat mezi lidmi. Podle přirozenosti totiž mezi lidmi není rozdílu (není rozdíl mezi barbarem a Řekem).

aréte – schopnost ovládat, řídit sebe a druhé

rozlišuje - zlo = nepříjemné, nelibé

- dobro = užitečné, budí zalíbení

spravedlnost = výhoda mocnějšího

Sokrates – metoda (maieutika, ironie, zkoušení v dialogu)

maieutika

  • porodní umění jeho matky mu vnuká myšlenku: (pomáhá, aby se v člověku zrodila pravda, aby člověk v sobě nalezl pravdu).

Ironie

  • přichází za moudrými, tvrdí že je nevědoucí, tváří se neznale a nutí protějšek k vyjádření samozřejmých základních věcí (pojmů) a tím nabourává výklad protivníka. - požaduje definici pojmů (např. co je to zbožnost) → zakládá evropskou vědu, dává věcem hodnotu

rozhovor, dialog

  • začíná tím, že druhý ví a táže se

  • jak vést svůj život, Sokrates nechce slyšet jednotlivosti ale co je to život.

  • pochopím-li celek, pak pochopím jednotlivé

uchopím-li (doberu) se toho, v čem spočívá život, jeho cíl, jak ho vést, mohu pak v jednotlivostech správně jednat

  • „vím, že nic nevím“ – v tom je moudrost

  • arete chápe jako schopnost jednat a mít sílu jednat

Sokrates sám nic nenapsal, o jeho filosofii většinu vítod Platona a několika vedlejších pramenů.

Platón – problém poznání, druhá plavba

snažil se uzásadnit Sokratovou filozofii

v člověku je cosi, co se ptá po trvalém, neměnném, nadčasovému.

Člověk – tělesnost spojená se smyslovým světem (to co je blízko nebytí)

- pravda je v duši člověka - Duše než vešla do těla, tak nahlížela ideje, pak musela přejít řeku zapomnění. → pravda je v člověku samém je potřeba se rozpomenout – anamnéze

svět smyslový je stvořen podle světa idejí a ty lze zkoumáním, intelektem smyslových obrazů a předmětů odhalit → druhá plavba

První plavbu podnikli přírodní filozofové (hledali příčinu ve smyslovém); smyslové však není schopné podat vysvětlení, nejisté; (došel jim vítr v plachtách)

druhá plavba – poznávám díky intelektu z viditelného → ideje; (intelektem nahlížím jsoucno inteligibilní)

Témata, do kterých materiál patří