Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická filosofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42.64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ANTICKÁ FILOSOFIE

Předpoklady ke vzniku filosofie v antickém Řecku

Politicko - sociální podmínky

 • člověk bydlí ve městech (polis), je svobodný, jeho cíl je blaho obce

 • člověk je spolutvůrce své obce, nese zodpovědnost za svou obec.

 • Politické boje v rámci diskuse

mořeplavby, obchod, setkání s novými kulturami

Kulturně - náboženské předpoklady

Homérské básně: - modely života, materiál k reflexi, každý Řek je zná

 • mají vnitř. děj – vše má svou motivaci, svůj důvod => touha lidí tázat se, hledat příčiny

Mýty – snaha vysvětlit smysl univerza (chaos – uspořádání – svět)

- místo člověka v tomto celku (odlišné od ostatního co patří k celku)

- nejsou vysvětlení počátku, ale svědectví o smýšlení, reflexi, zkušenosti člověka o sobě

- svět nevzniká ex nihilo, ale uspořádáním chaosu

- předchůdce filosofie – připravuje otázky, to co je v podvědomí vystupuje

Lidové náboženství.: - naturalistické, přírodní

 • bohové podobní lidem

 • nedogmatické, nekněžské ve smyslu předávání nauky

 • spíše návod k životu

 • nejsou dané mnohé odpovědi => tázání

bohové zhmotnělé přírodní síly (Hesiodos – Theogois)

Mysteria (hl. Orfická mysteria)

- člověk přežívá smrt, božskost v člověku, která je uvězněna → dualismus

- duše je v těle za trest – snaha očistit se → poznávání osvobozuje

náboženské kulty, mlčenlivost zúčastněných, znázornění mytického příběhu

Tato mystéria učila člověka chápat, že je zodpovědý za svůj osud, že lidská duše převyšuje vše tělesné a jako takové jí náleží vláda nad tělem i s jeho hnutími…

Milétská škola

 • - první princip hledali v materii – fyzis – to bude prvním principem pro všechny přírodní filosofy

Tháles z Miléta: 610/585 – konec V. století př. Kr.

 • Za první princip pokládá vodu (látka nezaniká, přijímá různé zp. existence)

ve vodě jako takové je princip nejvíce obsažen; to co dělá vodu vodou je tím prvním principem; oživuje

 • mnohost je založena na jednotě, vše má jednotný původ.

Anaximandros z Miléta: 611 – 546 př. Kr.

 • první principem je apeiron (neohraničený, neurčený, nedeterminovaný, nevymezený, nekonečný = kvantitativní nekonečno) – vládne všem věcem a každá věc se vždy vymezuje na úkor druhé

 • vznikání je vždy popření druhého (čas vymezuje jejich bytí – čas je zde jakýmsi soudcem).

Anaximenés z Mileta: 6.století př. Kr.

první princip není neurčený, ale určený, je pouze nevymezený – vzduch, vznikání zanikání je zhušťování a ředění.

Arché - (arché, lat. principium) = první princip počátek, pralátka, jejímž obměnami vznikají všechny věci; nezaniká

 • v raných přír. fil. nahlížen jako jednoduchá pralátka (voda, vzduch, oheň) ale i abstraktně (apeiron, číslo), později u Platona Idea - u Aristotela 4 příčiny

 • důvodem úvah o principu je domněnka, že se znalostí počátku lze zpětně deduktivně odvodit celek skutečnosti.

Témata, do kterých materiál patří