Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OBC_-_přednášky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.05 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přednášky
 1. přednáška Obchodní činnost

Význam, vývoj a funkce obchodu

Vývoj obchodu

 • V pravěku se každé společenství staralo o zajištění veškerých potřeb svých členů samo

 • Obchod se začal rozvíjet až v okamžiku oddělení řemeslníků od zemědělců

 • Specializace je nutila směňovat své výrobky za jiné

 • Obchod probíhal přímo mezi jednotlivými výrobci

 • zpočátku se tak činilo barterovým způsobem, tj. formou naturální směny

 • s prohlubováním specializace však docházelo ke střetu nabídky a poptávky stále obtížněji

 • důsledkem uvedeného byl vznik a zavedení univerzálního platidla – peněz

 • vznikala rovněž potřeba nějakého prostředníka ekonomických transakcí

 • později se začaly objevovat mezičlánky, které tok zboží mezi výrobcem a spotřebitelem zprostředkovávaly = obchodníci

 • přelom 18. – 19. století se začal rozdělovat maloobchod X velkoobchod

Význam obchodu

Transakcionální teorie:

 • východisko teorie:

obchod je mezičlánkem mezi výrobou a spotřebitelem, obdobně je velkoobchod mezičlánkem mezi výrobou a maloobchodem, resp. několika výrobci

 • teorie je postavena na kvantifikaci transakcí potřebných k zajištění obchodování mezi výrobci a maloobchodníky, resp. mezi výrobci a spotřebiteli

 • vychází se z předpokladu, že všichni partneři musí vejít vzájemné do kontaktu a výsledek se porovnává se skutečností, kdy se všichni kontaktují pouze s jedním prostředníkem

Transakcionální teorie

 • ilustrativní příklad:

3 výrobci a 3 odběratelé představují ve vzájemných vazbách celkem 9 cest (cesty zboží, objednávek, nákupčích). Při zařazení jednoho mezičlánku se počet cest snižuje o 33,3 % na 6 cest:

Transakcionální teorie

 • při vzájemných vazbách dodavatelů a odběratelů, což je možné zejména v oblasti výroby, však bude nutné hodnotit vazby všech se všemi

 • ilustrativní příklad:

8 hospodářských partnerů vykazuje 28 vazeb, při zařazení 1 mezičlánku se počet cest snižuje o 71,5 % na 8 vazeb.

Pojetí obchodu

 • obchod jako činnost (širší pojetí)

 • obchod jako instituce (užší pojetí)

 • obchod spotřebním zbožím

 • obchod zbožím pro další podnikání

 • obchod z hlediska rozsahu působnosti:

 • vnitřní obchod

 • zahraniční obchod

 • mezinárodní obchod

Obchod jako činnost

 • tento přístup představuje nejobsáhlejší pojetí

 • obchod je zde chápán jako činnost, která spočívá v nákupu a prodeji zboží

 • to znamená, že účastníkem obchodování je většina tržních subjektů

 • obchodní činnost tedy není výlučnou aktivitou ryzích obchodníků, mohou se jí zabývat i subjekt, jejichž hlavní činností je výroba či služby

 • u výrobních podniků obvykle dochází k funkčnímu, časovému, prostorovému, organizačnímu, časovému, prostorovému, organizačnímu i sortimentnímu oddělení nákupu a prodeje

 • stejně tak je uzavírání ,,obchodů“ běžnou součástí života nepodnikatelských subjektů a běžných lidí

Témata, do kterých materiál patří