Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Negativní aspekty autonomního přizpůsobovacího procesu:

- nežádoucí spojení (v podmínkách umožňujících kolísání Y) s recesí a cyklickou nezaměstnaností

- pomalost přizpůsobovacích procesů

- nespolehlivost uvedených přizpůsobovacích mechanismů

Vládní regulace využívá zejména následují nástroje:

- subvence exportérům, dovozní cla, kvóty (riziko odvetných opatření zahraničních partnerů)

- přesměrování výdajů z dovážené na domácí produkci

- devalvace kurzu domácí měny

Měnová politika

- představuje opatření CB, kterými je ovlivňován vývoj peněžní zásoby

Nepřímé nástroje měnové politiky:

- operace na otevřeném (volném) trhu

- změna povinných minimálních rezerv

- změna diskontní sazby

Přímé nástroje měnové politiky:

- úvěrové limity pro KB

- omezení úvěrů od CB pro KB

- administrativní omezení přílivu peněz ze zahraničí nebo odlivu peněz do zahraničí

- převádění deposit vlády z CB na CB

- stanovení maximální výše úrokových sazeb

Cíle měnové politiky

- konečné cíle (ovlivňování cenové hladiny, vývoj zaměstnanosti)

- zprostředkované cíle ovlivnitelné CB (nabídka peněz, úrokové sazby)

Keynesiánský transmisní mechanismus

- změna M ve ke změně úrokových sazeb }posun MS vede

k poklesu r)

Použité zkratky

α jednoduchý výdajový multiplikátor

α s čarou jednoduchý výdajový multiplikátor se sazbou důchodové daně

α s dvěma č. jednoduchý výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice

A autonomní výdaje

AD agregátní poptávka (aggregate demand)

AE celkové plánované výdaje (aggergate expenditure)

APC průměrný sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu (average propensity to consume)

APS průměrná sklon k úsporám z disponibilního důchodu (average propensity to save)

AS agregátní nabídka (aggregate supply)

BS rozpočtové saldo

C(a) spotřební výdaje domácností (autonomní)

c mezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu

CPI index spotřebitelských cen (consumer price index)

G(a) výdaje vlády na nákupy statků (autonomní)

GBS hrubé úspory podniků (gross business savings)

HDP hrubý domácí produkt

HNP hrubý národní produkt

I(a) hrubé soukromé investiční výdaje (autonomní)

IB,(N),(R) investice hrubé (čisté, restituční)

IT celkové hrubé národní investice

M(a) importy výrobků a služeb (autonomní)

NBS čisté úroky podniků (net business savings)

NGS čisté vládní úspory (net goverment savings)

NX(a) čistý export výrobků a služeb (autonomní)

PS osobní úspory (personal savings)

r očekávaná míra výnosu investic

S(a) úspory domácností (autonomní)

ST celkové hrubé národní úspory

s mezní sklon k úsporám z disponibilního důchodu

TR(a) transferové výdaje vlády (autonomní)

X(a) export výrobků a služeb (autonomní)

Y aktuální reálný produkt, důchod

YD disponibilní důchod

Témata, do kterých materiál patří