Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Hospodářský cyklus má dvě fáze:

- fáze kontrakce, tj. smršťování (poklesu) reálného produktu

- fáze expanze, (též rozmach, vzestup), tj. růst HPD

Trvá-li kontrakce dva a více po sobě následujících čtvrtletí, bývá označována jako recese. Zvláště dlouhé a hluboké recese jsou nazývány depresemi. Období, kdy produkt vykazuje nulové přírůstky je obdobím stagnace.

Ve fázi kontrakce (recese) dochází:

- k odbytovým potížím a k růstu zásob

- k poklesu zisků podniků

- zkracuje se pracovní doba, roste nezaměstnanost

- klesá reálný produkt

- podniky omezují investování

a) Recese způsobená poklesem agregátní poptávky je spojena s poklesem cenové hladiny.

b) Recese způsobená růstem cen vstupů (např. cena ropy na světových trzích) je spojená s růstem cenové hladiny.

Fáze expanze je doprovázena analogickými jevy, ale v opačném směru.

Mechanismus cyklu

Vysvětlení střídání (opakování) jednotlivých fází hospodářského cyklu, tedy mechanizmus cyklu, vychází z kolísání agregátní poptávky nebo agregátní nabídky, tedy z příčin jednotlivých poptávkových a nabídkových šoků.

-keynesiánský přístup se zaměřuje na rozkolísanost agregátní poptávky pod vlivem výkyvů v investičních

a spotřebních výdajích, které jsou vyvolány např. pesimistickými očekáváními podniků

- monetaristické pojetí je rozkolísanost agregátní poptávky podmíněna peněžní iluzí pracovníků (jejich

nesprávnými inflačními očekáváními)

- teorie politického hospodářského cyklu vychází z názoru, že příčiny změny je měnová a fiskální politika

vlády

Akcelerační přístup je založen na vztahu mezi objemem vytvářené produkce a stavem kapitálu. Dosahuje li tento poměr (tzv. koeficient kapitálové náročnosti produkce K/Y neboli kapitálový koeficient) hodnotu např. 2, znamená to, že k výrobě produkce v hodnotě 100 pen. jednotek je potřeba stavu kapitálu ve výši 200 pen. jednotek. Totéž platí pro přírůstkové veličiny. (∆K/∆L) – koeficient akcelerace, zkráceně akcelerátor a.

I = a * ∆Y + Ir

celkové hrubé investice = a * přírůstek produktu + restituční investice

Proticyklická politika

nejčastěji probíhá jako regulace agregátní poptávky, má podobu:

- fiskální politiky (mění se vládní nákupy, daně)

- monetární politiky (CB ovlivňuje peněžní zásobu a úrokové sazby)

- postupy ovlivňující čistý export (usměrňování měnových kursů, cla, kvóty)

Tento typ proticyklické politiky je typický pro keynesiánský směr ekonomické teorie.

Předvídání hospodářských cyklů

tři nástroje předvídání:

- předstihové indikátory - jejich stav napovídá, jakým směrem se bude v blízké budoucnosti (několika měsíců) ubírat průběh konjunktury, mezi nejdůležitější ukazatele patří:

- počty přijatých zakázek

- počty vydaných stavebních povolení

Témata, do kterých materiál patří