Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

konstantní (jde o rovnovážnou míru inflace) NAIRU - míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci (J. Tobin) Škodlivost inflace - vliv inflace na reálné důchody - vliv inflace na reálnou hodnotu bohatství (pokud by reálná úroková sazba dosáhla záporné hodnoty (míra inflace je vyšší než nominální úroková sazba), dojte kpřerozdělení dříve vytvořeného bohatství. věřitel získá zpátky nižší kupní sílu než jako zapůjčil. Neočekávaná míra inflace udělá radost dlužníkům. dodatečné náklady - lidé si při inflaci kupují zahraniční měny (stojí to čas a opotřebení bot "ošoupávání podrážek" - náklady označovaní jako "menu costs" (náklady spojené se změnou ceníků) Stupně závažnosti inflace - mírná inflace - pádivá inflace (lidé ztrácejí důvěru k penězům, preferují držbu jiných finančních nebo věcných aktiv) - hyperinflace (cenová hladina roste o tisíce procent ročně, peníze přestávají fungovat, rozšiřuje se barterová směna a používání zahraničních měn Proti inflační politika Problém protiinflační politiky autorit se soustředí na - snižování inflačních očekávání - restrikce AD (fiskální, monetární politika) Pokud by došlo k prudkému snížení monetární expanze a k permanentnímu udržování tohoto nízkého přírůstku peněz, jednalo by se ošokovou terapii. důchodová politika s monetaristickým přístupem Jak zpomalit růst cenové hladiny, je omezit růst nominálních mzdových sazeb - zmrazení mezd - limity růstu mezd, v procentním vyjádření - dobrovolné omezení růstu mezd jako výsledek vyjednávání zaměstnavatele a pracovníků pod vlivem vládních doporučení - regulace cen (bydlení, léky, doprava) +snížení inflace bez růstu nezaměstnanosti a poklesu produktu -pokud jsou příčiny inflace nadměrnou nabídkou, inflace může být pouze potlačena, , podmínkou úspěchu je současná restrikce agregátní poptávky. Inflace a nezaměstnanost: Phillipsovy křivky Phillipsovy křivky vyjadřují vztah mezi vývojem cenové hladiny a zaměstnaností. - existuje negativné vztah mezi růstem mezd a nezaměstnaností Chceme-li dlouhodobě udržovat nezaměstnanost pod přirozenou mírou, musíme počítat s určitou stabilní mírou inflace. Při odstranění inflace (nebo snížení jejího tempa) se musíme smířit s vyšší nezaměstnaností. Vnější ekonomická rovnováha Platební bilance zachycuje mezinárodní pohyb statků, služeb, výrobních faktorů, pohledávek a závazků. (kapitálu) Platební bilance zahrnuje: - běžný účet (pohyb výrobků, služeb, důchodů z výrobních faktorů (mzdy, zisky) a transferových plateb) - kapitálový účet (zachycující kapitálové transfery, jako např. převody akcií) - finanční účet (přímé zahraniční investice (FDI), ostatní investice) - rezervy (vývoj aktiv v disposici CB) - chyby a opomenutí (vyjadřují rozdíl mezi výsledkem běžného, kapitálového a finančního účtu na straně jedné a změnou rezerv na straně druhé) ČR má dlouhodobě velké pohyby kapitálových účtů. Do ČR proudí hodně zahraničního kapitálu. Zahraniční dluh může být vyjádřen ve dvojím pojetí: - širší pojetí - vyjadřuje veškeré pohledávky zahraničí vůči domácím subjektům - užší pojetí (je běžnější) - vylučuje ze "širšího dluhu" závazky v podobě FDI a části portfoliových investic. - tím získáme čistý dluh. Formy vnější nerovnováhy - vyrovnaný běžný účet (přístup preferovaný keynesiánci) - vyrovnaná platební bilance vyrovnaný běžný účet - ve zjednodušení jde vlastně o vyrovnaný čistý exportNX = 0 Y = C + I + G + (X - M) X - M = Y - (C + I +G) Vyrovnaná platební bilance suma běžného a kapitálového účtu = 0 Důsledky vnější rovnováhy NX > 0 vede k přílivu peněz do ekonomiky, pochází z merkantilistického myšlení (16. - 17. stol., T. Mun) NX < 0 vede k růstu zadluženosti ekonomiky, nedostatečný roční důchod byl doplněn buď čistým přílivem kapitálu, nebo poklesem rezerv CB Za únosnou hran

Témata, do kterých materiál patří