Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

apitálové náročnosti produkce K/Y neboli kapitálový koeficient) hodnotu např. 2, znamená to, že k výrobě produkce v hodnotě 100 pen. jednotek je potřeba stavu kapitálu ve výši 200 pen. jednotek. Totéž platí pro přírůstkové veličiny.(∆K/∆L) –koeficient akcelerace, zkráceně akcelerátora. I = a * ∆Y + Ir celkové hrubé investice = a * přírůstek produktu + restituční investice Proticyklická politika nejčastěji probíhá jako regulace agregátní poptávky, má podobu: - fiskální politiky (mění se vládní nákupy, daně) - monetární politiky (CB ovlivňuje peněžní zásobu a úrokové sazby) - postupy ovlivňující čistý export (usměrňování měnových kursů, cla, kvóty) Tento typ proticyklické politiky je typický pro keynesiánský směr ekonomické teorie. Předvídání hospodářských cyklů tři nástroje předvídání: - předstihové indikátory - jejich stav napovídá, jakým směrem se bude v blízké budoucnosti (několika měsíců) ubírat průběh konjunktury, mezi nejdůležitější ukazatele patří: - počty přijatých zakázek - počty vydaných stavebních povolení - souběžné indikátory - reálný HDP - trh práce - ceny výrobců - zpožděné indikátory - mzdy - maloobchodní obrat - spotřebitelské ceny Nezaměstnanost obyvatelstvo lze od určité věkové hranice zařadit do tří skupin: - zaměstnaní - ti kteří mají placené zaměstnání nebo sebezaměstnání, nemocné, na mateřské - nezaměstnaní - osoby splňující tři podmínky - nemají placené zaměstnání - přitom práci aktivně hledají - jsou ochotni během určité doby nastoupit -ostatní – studenti, penzisté, invalidé atd. Zaměstnaní a nezaměstnaní tvoříekonomicky aktivní obyvatelstvo nebolipracovní sílu. Míra nezaměstnanosti viz. ekonomické veličiny. Skrytá nezaměstnanost míra nezaměstnanosti nezachycuje minimálně dvě skupiny lidí: - pracovníci s nuceným zkráceným úvazkem - osoby vyloučené z pracovní síly jako odrazení (frustrovaní) pracovníci (dlouhodobě nezaměstnaní, kteří ztratili naději, že práci najdou (ztrácejí kvalifikaci a chuť práci hledat) Příčiny a formy nezaměstnanosti - frikční nezaměstnanost- ztratily práci na základě propouštění - dobrovolně a hledají jinou práci např. lépe placenou, nebo se stěhují - nebo proto, že vstupují do pracovní síly: lidé po škole - strukturální určitých odvětvích (hutě, těžké strojírenství apod.), na rozdíl od frikční nezaměstnanosti stojí oproti nabídce práce volná místa s odlišnými kvalifikačními požadavky - cyklická- v keynesiánské interpretaci je cyklická nezaměstnanost podmíněna nepružností nominálních mzdovýchsazebW směrem dolů přiklesající agregátní poptávce Plná zaměstnanost Y = Y* I při plné zaměstnanosti existuje frikční a strukturální nezaměstnanost, neexistuje cyklická. Skutečná míra nezaměstnanosti při plné zaměstnanosti kolísá kolem přirozené míry nezaměstnanostiu. NAIRU vysoká podpora v nezaměstnanosti vysoká minimální mzda Ekonomické důsledky jsou představovány ztrátou produkce. Okunův zákon:Y / Y* = 1 + 0,02 (u* - u) Koeficient0,02 konkretizuje Okunův zákon, podle kterého růstu nadu* o1% je spojen s poklesemY podY* o2%. Sociální důsledky - psychické zatížené vyvolané nezaměstnaností - kriminalita, alkoholismus, narkomanie, prostituce - radikalizace postižených skupin (rasově motivované nepokoje) Sociální dopady jsou zvlášť tíživé v případědlouhodobé nezaměstnanosti (více než půl roku). Řešení problémů nezaměstnanosti - pasivní reakcí vlády na problém nezaměstnanosti může mít podobu zmírňování jejích dopadů dávkami - další přístup vlády (aktivní) se bezprostředně vztahuje ke snižování nezaměstnanosti, neboli udržování vysoké zaměstnanosti - proti cyklická politika - měnová a fiskální politiky - obchodní a kursová politika (ta však může narazit na odpovídající reakci zahraničí jako např. odvetná cla) - opatření zvyšující pružnost trhů práce jako: - zlepšování informací o

Témata, do kterých materiál patří