Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

držba peněz za účelem běžných výdajů domácností

na spotřební předměty, podniků na mzdy suroviny.

Není citlivá na úrokovou sazbu.

- spekulační (funkce peněz jako uchovatel hodnoty)

posun křivky jako takové (poptáváme více či méně peněz při dané úrokové sazbě) , k této změně dochází pod vlivem následujících faktorů:

- s růstem cenové hladiny P poroste množství peněz potřebné k nákupu stejné sumy statků

- růst reálného produktu Y (je nakupováno více vstupů, vypláceno více mezd, rostou

spotřební výdaje

- spotřební motiv

protnutí křivky MS a MD = rovnovážná úroková sazba , bod E (bod rovnováhy)

Otevřená ekonomika

Otevřenost národního hospodářství spočívá v jeho zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů., které jsou představovány pohybem statků (výrobků a služeb).

Většina světových ekonomik je otevřená. míra otevřenosti = X / HDP

Menší ekonomiky jsou více otevřené než větší.

česká ekonomika asi 70%

Německo 24%

USA 12%

Teorie mezinárodního obchodu (model dvě země dva výrobky)

teorie komparativní výhody:

- absolutní výhoda

- komparativní výhoda

země A země B potraviny 1 3 oděvy 2 5

Země A je u obou výrobků produktivnější, tzn. u obou má absolutní výhodu, stupeň výhody je však rozdílný: 1/3 a 2/5. Země A má proto komparativní výhodu při výrobě potravin.

Země B má absolutní nevýhodu, ale při výrobě obou výrobků, její komparativní výhoda je však ve výrobě oděvů. (náklady jsou pouze 2.5 krát vyšší ve srovnání se zemí A, kdežto u potravin jsou třikrát vyšší).

Dynamizace komparativních výhod

Komparativní výhody se můžou měnit, důvody mohou být:

- úspory z rozsahu (výroby): kdy s rostoucím objemem produkce určitého výrobce klesají

průměrné náklady.

- učení se za zkušeností: s osvojením určitých znalostí, dovedností apod. (technologický

pokrok a to při jakémkoliv rozsahu výroby)

- výrobkové cyklu: počáteční technologická komparativní výhoda je oslabována šířením

daného výrobku ve světě. (což může být omezováno patentovou ochranou nebo např.

přesunem výroby polovodičů do rozvojových zemí)

-

Přínosy z obchodu

Přínosy z obchodu vzniknou srovnáním produkčních možností obou ekonomik před a po mezinárodní specifikaci..

Mezinárodní pohyb kapitálu

Představuje změnu pohledávek a závazků subjektů dané ekonomiky (rezidentů) vůči zahraničí. Tento pohyb je vyvolán:

- platbami za dodávky statků (výrobků a služeb), dále za služby výrobních faktorů (platby

úroků, mezd, dividend apod.)

- formy bohatství (držení finančních aktiv s cílem jejich zhodnocení )

Mezinárodní pohyb těchto zhodnocujících se finančních aktiv je podmíněn:

- rozdílnou očekávanou výnosností finančních aktiv (obligací, akcií apod.) v různých

národních ekonomikách. Vývojem cenové hladiny (mírou inflace), rozdílné zúročení např.

Témata, do kterých materiál patří