Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

nančních aktiv má různý charakter pokud jde o jejich časovou vázanost v dané národní ekonomice. - krátkodobý kapitál - krátkodobá deposita, krátkodobé úvěry, cenné papíry s krátkodobou splatností (obvykle do jednoho roku) - dlouhodobý kapitál – dlouhodobé úvěry, nákupy velkých balíků akcií směřující k ovládnutí podniku (přímé zahraniční investice) Měnový kurz a jeho determinanty nominální měnový kurz – cena určité národní jednotky vyjádřená v jiných národních penězích vyjádřen přímím záznamem: např. 1$ = 30 Kč nepřímím záznamem: např. 1 Kč = 0.033 $ Měna je národní formou peněz. Měnový kurs je určen naměnovém trhunabídkou a poptávkou. Křivka poptávkyFD vyjadřuje kombinace poptávaných množství dolarů (za které jsou nabízeny koruny) při různých úrovních kursu dolaru. Křivka nabídkyFS vyjadřuje kombinace nabízených množství dolarů (za které jsou poptávány koruny) Vysvětlení křivky spočívá - na vývoji zahraničního obchodu - toku finančního kapitálu - intervencích CB Při exportu do USA – oslabí dolar. Vzroste-li úroková sazba – investoři budou kupovat aktiva. Silná měna = drahé zboží pro zahraničí. Parita kupních sil (PPP) Vysvětlení měnového kurzu paritou kupních sil (PPP) vychází z cenových podmínek mezinárodního obchodu. příklad: Daný koš zboží stojí v Evropě 1000 Euro. V v ČR ten stejný koš stojí 30 000 Kč vyplívá kurs Eura 30Kč za Euro. Kdyby byl kurz nižší, např. 25Kč, nakoupilo by se zboží v zahraničí za Eura a prodalo se v ČR se ziskem 5000,- . (kupuje se zboží, tam kde je levné a prodává tam kde je drahé – tím se srovnávají ceny (kupní síla)). Poměr měnového kurzu k paritě představuje tzv.index ERDI. Znehodnocení a podhodnocení kursu Pokles kursu dané měny bývá označováno jakoznehodnocení(depreciace) kurzu, růst jakozhodnocení (apreciace). Kurz měny může být podhodnocen, nebo nadhodnocen s těmito výrazy musí být spojeno vůči které veličině je kurs pod. nebo nab. např. (vůči paritě kupních sil v příkladu ERDI je kurz koruny podhodnocen vůči paritě). Hospodářské cykly HDP neroste rovnoměrně, ale kolísá. Cykly lze rozdělit z hlediska časového horizontu na: - krátkodobé (vlivem, sezónních událostí (vliv počasí na zemědělství, rostoucí poptávka před vánocemi) - střednědobé Juglarovy (též obchodní nebo průmyslové) cykly (vyvolány nab. a pop. šoky) - dlouhodobé Kondratěvovy vlny (v délce 50 až 60 let.), vyvolány jsou např. válkami, klimatickými změnami, velkými investicemi (např. do železnic) apod. Hospodářský cyklus má dvě fáze: - fáze kontrakce, tj. smršťování (poklesu) reálného produktu - fáze expanze, (též rozmach, vzestup), tj. růst HPD Trvá-li kontrakce dva a více po sobě následujících čtvrtletí, bývá označována jakorecese. Zvláště dlouhé a hluboké recese jsou nazýványdepresemi. Období, kdy produkt vykazuje nulové přírůstky je obdobímstagnace. Ve fázikontrakce (recese) dochází: - k odbytovým potížím a k růstu zásob - k poklesu zisků podniků - zkracuje se pracovní doba, roste nezaměstnanost - klesá reálný produkt - podniky omezují investování a) Recese způsobená poklesem agregátní poptávky je spojena s poklesem cenové hladiny. b) Recese způsobená růstem cen vstupů (např. cena ropy na světových trzích) je spojená s růstem cenové hladiny. Fáze expanze je doprovázena analogickými jevy, ale v opačném směru. Mechanismus cyklu Vysvětlení střídání (opakování) jednotlivých fází hospodářského cyklu, tedy mechanizmus cyklu, vychází z kolísání agregátní poptávky nebo agregátní nabídky, tedy z příčin jednotlivých poptávkových a nabídkových šoků. -keynesiánský přístup se zaměřuje na rozkolísanost agregátní poptávky pod vlivem výkyvů v investičních a spotřebních výdajích, které jsou vyvolány např. pesimistickými očekáváními podniků - monetaristické pojetí je rozkolísanost agregátní poptávky podmíněna peněžní iluzí pracovníků (jejich nesprávnými inflačními očekáváními) - teorie politického hospodářského cyklu vychází z názoru, že příčiny změny je měnová a fiskální politika vlády Akcelerační přístup je založen na vztahu mezi objemem vytvářené produkce a stavem kapitálu. Dosahuje li tento poměr (tzv. koeficient k

Témata, do kterých materiál patří