Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- opatření zvyšující pružnost trhů práce jako:

- zlepšování informací o volných místech

- vládou financované programy rekvalifikace

- podpora migrace lidí za prací (příspěvky na dopravu)

- redukce sociálních dávek (zejména podpor v nezaměstnanosti)

- redukce zákonem daných minimálních mezd

Inflace

Inflace znamená růst všeobecné (celkové) cenové hladiny.

Opakem inflace je deflace (pokles celkové cenové hladiny).

Cenová hladina P je průměrnou úrovní cen určitého souboru statků v běžném období (ceny pt) ve srovnání s cenami základního období (ceny p0). Je vyjádřena indexem jako poměr souboru statků oceněných cenami pt a p0. Cenové hladině v základním období kdy (pt = p0) je přirazen index 100, tedy P0 = 100.

Vývoj cenové hladiny je vyjádřen jako tempo růstu cenové hladiny neboli míru inflace.

Výraz vyjadřuje o kolik vzrostla cenová hladina, vztahující se k období t,

ve srovnání s cenovou hladinou, vztahující se k období t - 1.

měření cenové hladiny:

- index spotřebitelských cen

- index cen výrobců

- deflátor HDP (HNP)

Index spotřebitelských cen (CPI)

- cenová hladina je vyjádřena jako průměrná úroveň cen souboru (koše)

spotřebních výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností.

0 - základní období

t - běžné období

pi - cena i-tého statku

qi - množství i-tého statku

Index cen výrobců (PPI)

- bývá specifikován pro různá odvětví a obory (zemědělství, stavebnictví

Deflátor HDP (HNP)

- košem jsou všechny statky, obsažené v daném ukazateli produktu

- index je vypočítán jako poměr nominálního produktu v daném

roce t a reálného produktu v roce t.

Problémy s měřením inflace:

-nezachycení změn kvality statků v koši

- nezohlednění vývoje cen nových statků, které v době konstrukce statistického koše nebyly zahrnuty

(automobily, dnes a dříve, cena vzrostla mnohem více než inflace)

Nevyrovnaná inflace: ceny jednotlivých statků rostou rozdílným tempem.

Příčiny inflace

Lze je odvodit z modelu AD – AS, který vysvětluje reakcí reálního produktu a cenové hladiny na

poptávkové a nabídkové šoky

dvě příčiny inflace (a dvě formy)

Poptávková inflace

- je způsobena pozitivními poptávkovými šoky, pokud se současně odpovídajícím tempem nezvyšuje Y* nebo neklesají ceny vstupů.

Specifikace příčin této formy inflace se liší podle přístupu k agregátní poptávce:

- keynesiánský přístup – připouští vliv zvýšení jednotlivých

tvořících agregátní poptávku (spotřebních, investičních,

vliv čistého exportu, fiskální politiky

- monetaristický přístup – připouští pouze vliv kolísání

peněžní zásoby (tedy měnové politiky CB)

Nákladová inflace

- je nejběžnější případ inflace, způsobené negativním

nabídkovým šokem, pokud se odpovídajícím tempem

nesnižuje agregátní poptávka

(inflace tažená růstem mezd, růst cen surovin na světových trzích (ropa))

Témata, do kterých materiál patří