Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Funkce peněz

- prostředek směny (primární funkcí peněz)

- zúčtovací jednotka (vyjadřují ceny statků, tím jsou vzájemně srovnatelnými)

- uchovatel hodnoty (jsou aktivem, jedno z forem bohatství)

Pro zabezpečení těchto tří funkcí, musí daný objekt, splňovat fyzickou stabilitu, dělitelnost a snadnou přenosnost nebo převoditelnost.

Formy peněz

- zbožových (komoditních) peněz (zlato, stříbro)

- papírové peníze (zákonem předepsané platidlo, dnes již nejsou kryté zlatem,jsou nekryté

neboli peníze s nuceným oběhem)

- depozitní peníze - deposita (na požádání (běžné účty) a termínované vklady)

Peněžní zásoba (M)

Je množství peněz v ekonomice k určitému okamžiku (označováno nabídka peněz).

Peněžní zásoba je kvantifikována různými peněžními agregáty.

- užší agregát = oběživo M1, hotovostní peníze v oběhu + deposita na požádání

- širší agregáty M2 = M1 + úsporová a termínovaná deposita

Komerční banky

Depozitní instituce (bankovní soustava), které přijímají vklady a poskytují úvěry.

Nebankovní instituce (pojišťovny, penzijní a investiční fondy).

Hlavní funkcí komerčních bank je získávání peněžních prostředků (zejména vkladů) a poskytování úvěrů.

aktiva - úvěry, rezervy, cenné papíry

pasiva - deposita občanů a firem

rezervy - ta část aktiv, která není využita (hotovost v trezorech, rezervy u centrální banky)

Část (2%) deposit ukládají do centrální banky ve formě rezerv (ty nejsou úročené).

rozvaha (účetní bilance) KB

aktiva pasiva rezervy deposita úvěry výpůjčky cenné papíry základní jmění

Centrální banka (u nás Česká Národní Banka)

plní tři úkoly

- uskutečňování měnové politiky

- stanovení povinných minimálních rezerv PMR

- operace na otevřeném (volném) trhu

- úvěry komerčním bankám s stanovení úrokových sazeb

- udržování stability (komerčního bankovního systému) , toho dosahuje za pomoci

- PMR

- úvěrů komerčním bankám

- prosazování pravidel (limitování rizikových úvěrů aj.)

- ostatní aktivity

- správa měnových rezerv

- emise bankovek

- regulace měnového kurzu

Rezervy komerčních bank jsou pasívem centrální banky.

rozvaha (účetní bilance) CB

aktiva pasiva úvěry KB rezervy KB cenné papíry vklady měnové rezervy hotovostní oběživo

Tvorba peněz

předpoklady: -neexistují přebytečné rezervy

- všechny peníze nabývají podoby bankovních deposit, neunikají tedy

z bankovní soustavy jako oběživo

Multiplikovaná expanze bankovních deposit:

Proces tvorby peněz byl zahájen nákupem vládních cenných papírů CP ve výši 100 jednotek.

tento příliv nových peněz se projeví nejprve (v prvním stadiu):

- růst pasív (růst deposit klientů, kteří prodali CB své vládní obligace)

- současně se projeví jako růst jejich aktiv, v podobě zvýšení rezerv CB (CB nakoupila cenné

papíry za 100, o tuto sumu se zvýší rezervy KB u CB)

Témata, do kterých materiál patří